مشخصات فردی

نام: محمد

نام خانوادگی: شرعیات


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: shariyat@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohammadShariyat


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

گرایش: خودرو

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک