سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Nonlinear impact and damping investigations of viscoporoelastic functionally graded plates with in-plane diffusion and partial supports

نویسندگان: محمد شرعيات, محسن جهانگيري
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Nonlinear semi-analytical nonlocal strain-gradient dynamic response investigation of phase-transition-induced transversely graded hierarchical viscoelastic nano/microplates.

نویسندگان: محمد شرعيات, فرشاد فرخي
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE
از صفحه: ۵۳۸۸
تا صفحه: ۵۴۰۹

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: لهستان / Poland

Nonlocal zigzag analytical solution for Laplacian hygrothermal stress analysis of annular sandwich macro/nanoplates with poor adhesions and 2D-FGM porous cores

نویسندگان: محمد ملاعلي پور, محمد شرعيات
عنوان مجله: Archives of Civil and Mechanical Engineering
از صفحه: ۱۲۱۱
تا صفحه: ۱۲۳۴

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Nonlinear Hermitian generalized hygrothermoelastic stress and wave propagation analyses of thick FGM spheres exhibiting temperature, moisture, and strain-rate material dependencies

نویسندگان: محمد شرعيات, سيدسهيل جهانشاهي, هوتن رحيمي
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Generalized 3D high cycle fatigue criteria for multiscale bridging-based progressive damage analysis of multilayer composite parts under random loads and material deterioration

نویسندگان: محمد شرعيات, مهسا رحيمي قضات
عنوان مجله: FATIGUE and FRACTURE OF ENGINEERING MATERIALS and STRUCTURES
از صفحه: ۴۶۶
تا صفحه: ۴۸۷

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: مجارستان / Hungary

Nonlinear coupled thermoelastic analysis of thermal wave propagation in a functionally graded finite solid undergoing finite strain

نویسندگان: مينا ميرپاريزي, عليرضا فتوحي, محمد شرعيات
عنوان مجله: JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY
از صفحه: ۲۳۰۹
تا صفحه: ۲۳۲۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Localized and overall interaction effects of irregular interfacial bonds and elastic edge restraints for sandwich and functionally graded multilayer circular plates with normal/shear tractions

نویسندگان: محمد ملاعلي پور, محمد شرعيات
عنوان مجله: JOURNAL OF SANDWICH STRUCTURES and MATERIALS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۴۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: سنگاپور / Singapore

Three-dimensional dynamic stress and vibration analyses of thick singular-kernel fractional-order viscoelastic annular rotating discs under nonuniform loads

نویسندگان: محمد شرعيات, روح الله محمدجاني
عنوان مجله: International Journal of Structural Stability and Dynamics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۴۴

سال: ۱۳۹۸

پاسخ ديناميكي ورق ساندويچي كامپوزيتي تقويت شده با سيم هاي آلياژ حافظه دار تحت ضربه كم سرعت، بر پايه تئوري كلي-محلي هايپربوليك مرتبه بالا جديد

نویسندگان: سيد حسين حسيني, محمد شرعيات
عنوان مجله: علوم و فناوري كامپوزيت
از صفحه: ۱۲۷
تا صفحه: ۱۴۲

سال: ۱۳۹۸

تحليل تنش و جابجايي ورق هاي ساندويچي ضخيم داراي هسته آگزتيك تغيير شكل پذير به كمك تئوري عمومي-محلي مرتبه سه بهبود يافته

نویسندگان: آيدين غزنوي, محمد شرعيات
عنوان مجله: مكانيك سازه ها و شاره ها
از صفحه: ۱۰۹
تا صفحه: ۱۲۲

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: ايران / Iran

Effects of the asymmetric behavior of the shape memory alloy on nonlinear dynamic responses of thick sandwich plates with embedded SMA wires

نویسندگان: آيدين غزنوي اسگوئي, محمد شرعيات
عنوان مجله: Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering(JCARME)
از صفحه: ۱۸۳
تا صفحه: ۱۹۷

سال: ۱۳۹۸

تحليل عددي ضربه كم سرعت و ميرايي سازه اي ورق مستطيلي پروالاستيك

نویسندگان: محمد شرعيات, محسن جهانگيري, مسعود عسگري
عنوان مجله: مجله مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز
از صفحه: ۱۱۵
تا صفحه: ۱۲۴

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

3D nonlinear variable strain-rate-dependent-order fractional thermoviscoelastic dynamic stress investigation and vibration of thick transversely graded rotating annular plates/discs

نویسندگان: محمد شرعيات, روح الله محمدجاني
عنوان مجله: APPLIED MATHEMATICAL MODELLING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۴۸

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Nonlinear thermomechanical vibration mitigation analysis in rotating fractional-order viscoelastic bidirectional FG annular disks under nonuniform shocks

نویسندگان: روح الله محمدجاني, محمد شرعيات
عنوان مجله: JOURNAL OF THERMAL STRESSES
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۴۵

سال: ۱۳۹۷

تحليل ضربه كم سرعت ورق كامپوزيتي ويسكوالاستيك داراي لايه هاي انعطاف پذير با تئوري لايه اي و فرمول بندي انرژي جديد

نویسندگان: محمد شرعيات, محمدحسن پاچناري, علي مظفري
عنوان مجله: مكانيك هوافضا
از صفحه: ۸۱
تا صفحه: ۹۵

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Higher-order global-local theory with novel 3D-equilibrium-based corrections for static, frequency, and dynamic analysis of sandwich plates with flexible auxetic cores

نویسندگان: آيدين غزنوي اسگوئي, محمد شرعيات
عنوان مجله: MECHANICS OF ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Influence analysis of phase transformation anisotropy of shape memory alloy wires embedded in sandwich plates with flexible cores by a third-order zigzag theory with dynamic three-dimensional elasticity corrections

نویسندگان: محمد شرعيات, آيدين غزنوي اسگوئي
عنوان مجله: JOURNAL OF SANDWICH STRUCTURES and MATERIALS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۴۶

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A new analytical solution and novel energy formulations for non-linear eccentric impact analysis of composite multi-layer/sandwich plates resting on point supports

نویسندگان: محمد شرعيات, مجيد روشن فر
عنوان مجله: THIN-WALLED STRUCTURES
از صفحه: ۱۵۷
تا صفحه: ۱۶۸

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Analytical layerwise stress and deformation analysis of laminated composite plates with arbitrary shapes of interfacial imperfections and discontinuous lateral deflections

نویسندگان: ملاعلي پور محمد, محمد شرعيات
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۸۸
تا صفحه: ۱۰۲

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Experimental accuracy assessment of various high-cycle fatigue criteria for a critical component with a complicated geometry and multi-input random non-proportional 3D stress components

نویسندگان: كاظم كاشي زاده, غلامحسين فرهي, محمد شرعيات, محمدتقي احمديان
عنوان مجله: ENGINEERING FAILURE ANALYSIS
از صفحه: ۵۳۴
تا صفحه: ۵۵۳

سال: ۱۳۹۷

Mechanical buckling analysis of composite annular sector plate with bean-shaped cut-out using three dimensional finite element method

نویسندگان: حامد بهزاد, عليرضا شاطر زاده, محمد شرعيات
عنوان مجله: مهندسي مكانيك جامدات Journal of Soild Mechanics
از صفحه: ۴۷۶
تا صفحه: ۴۸۸

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Novel rule-based global-local theory and energy model for sandwich plates with compliant cores and unevenly-distributed anisotropic SMA wires under impulsive/impact loads

نویسندگان: محمد شرعيات, سيد حسين حسيني
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۷۲۷
تا صفحه: ۷۳۸

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Hygrothermomechanical creep and stress redistribution analysis of thickwalled FGM spheres with temperature and moisture dependent material properties and inelastic radius changes

نویسندگان: محمد شرعيات, مهدي غفوري نام
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESSURE VESSELS AND PIPING
از صفحه: ۹۴
تا صفحه: ۱۱۴

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Improvement of the dynamic instability of shallow hybrid composite cylindrical shells under impulse loads using shape memory alloy wires

نویسندگان: غزاله سلطانيه, محمد زمان كبير, محمد شرعيات
عنوان مجله: COMPOSITES PART B-ENGINEERING
از صفحه: ۱۶۷
تا صفحه: ۱۷۹

سال: ۱۳۹۷

تحليل ضربه كم سرعت ورق مستطيلي ساندويچي با رويه هاي كامپوزيتي تقويت شده با سيم هاي آلياژ حافظه دار و هسته آگزتيكي انعطاف پذير

نویسندگان: محمد شرعيات, سيد حسين حسيني
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۳۷۳
تا صفحه: ۳۸۴

سال: ۱۳۹۷

تحليل ضربه كم سرعت خارج از مركز ورق ساندويچي با تكيه گاه هاي نقطه اي به شيوه نيمه تحليلي

نویسندگان: محمد شرعيات, مجيد روشن فر
عنوان مجله: نشريه پژوهشي مهندسي مكانيك ايران
از صفحه: ۲۵
تا صفحه: ۴۴

سال: ۱۳۹۷

تئوري عمومي-محلي اصلاح شده براي تحليل استاتيكي ورق هاي ساندويچي و كامپوزيتي تحت بار عرضي

نویسندگان: محمد شرعيات, آيدين غزنوي اسگوئي
عنوان مجله: نشريه پژوهشي مهندسي مكانيك ايران
از صفحه: ۱۳۲
تا صفحه: ۱۵۱

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: ايران / Iran

The role of wheel alignment over the fatigue damage accumulation in vehicle steering knuckle

نویسندگان: كاظم رضا كاشي زاده, غلامحسين فرهي, محمد شرعيات, محمد تقي احمديان
عنوان مجله: Journal of Stress Analysis
از صفحه: ۲۱
تا صفحه: ۳۳

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Higher-order global-local theory with novel 3D-equilibrium-based corrections for static frequency and dynamic analysis of sandwich plates with flexible auxetic cores

نویسندگان: آيدين غزنوي اسگوئي, محمد شرعيات
عنوان مجله: MECHANICS OF ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: سنگاپور / Singapore

Stability analysis of composite perforated annular sector plates under thermomechanical loading by finite element method

نویسندگان: عليرضا شاطرزاده, حامد بهزاد, محمد شرعيات
عنوان مجله: International Journal of Structural Stability and Dynamics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۳

سال: ۱۳۹۶

Influence of the 3D material tailoring on snap-through and snap-back post-buckling behaviors of steel-wire-reinforced hybrid 3D graded orthotropic shallow cylindrical panels

نویسندگان: غزاله سلطانيه, محمد شرعيات, محمدزمان كبير
عنوان مجله: Journal of Mechanical Engineering Science
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Snap instability of shallow laminated cylindrical shells reinforced with functionally graded shape memory alloy wires

نویسندگان: غزاله سلطانيه, محمدزمان كبير, محمد شرعيات
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۵۸۱
تا صفحه: ۵۸۹

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A robust algorithm for behavior and effectiveness investigations of super-elastic SMA wires embedded in composite plates under impulse loading

نویسندگان: غزاله سلطانيه, محمدزمان كبير, محمد شرعيات
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۳۵۵
تا صفحه: ۳۶۷

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Thermal buckling analysis of functionally graded perforated annular sector plates using 3D elasticity theory

نویسندگان: حامد بهزاد, عليرضا شاطرزاده, محمد شرعيات
عنوان مجله: JOURNAL OF THERMAL STRESSES
از صفحه: ۱۵۴۵
تا صفحه: ۱۵۶۲

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

3D thermomechanical buckling analysis of perforated annular sector plates with multiaxial material heterogeneities based on curved B-spline elements

نویسندگان: محمد شرعيات, حامد بهزاد, عليرضا شاطرزاده
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۸۹
تا صفحه: ۱۰۳

سال: ۱۳۹۶

تحليل كمانش ورق كامپوزيتي با سوراخ هاي دايره اي روي تكيه گاه الاستيك در شرايط مرزي و بارگذاري هاي لبه اي پاره اي مختلف، به شيوه نيمه تحليلي

نویسندگان: محمد شرعيات, حسين وحداني فر, محمد دهقاني, ميلاد اسفنديار
عنوان مجله: نشريه پژوهشي مهندسي مكانيك ايران
از صفحه: ۹۰
تا صفحه: ۱۰۸

سال: ۱۳۹۶

A Visco-Hyperelastic Model for Prediction of The Brain Tissue Response and The Traumatic Brain Injuries

نویسندگان: حسين اشرفي, محمد شرعيات
عنوان مجله: archives of trauma research
از صفحه: ۴۱
تا صفحه: ۴۸

سال: ۱۳۹۶

Experimental and finite element studies on free vibration of automotive Steering Knuckle

نویسندگان: كاظم رضا كاشي زاده, غلامحسين فرهي, محمد شرعيات, محمدتقي احمديان
عنوان مجله: International Journal of Engineering, Transactions B: Applications
از صفحه: ۱۷۷۶
تا صفحه: ۱۷۸۳

سال: ۱۳۹۵

Multi-objective design optimization for crash safety of a vehicle with a viscoelastic body and wide tapered multi-cell energy absorber using DOE method

نویسندگان: محمد پسنديده پور, محمد شرعيات
عنوان مجله: international journal of automotive engineering
از صفحه: ۲۱۴۸
تا صفحه: ۲۱۶۵

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: برزيل / Brazil

Analytical Bending and Stress Analysis of Variable Thickness FGM Auxetic Conical/Cylindrical Shells with General Tractions

نویسندگان: محمد شرعيات, محمد ملا عليپور
عنوان مجله: Latin American Journal of Solids and Structures
از صفحه: ۸۰۵
تا صفحه: ۸۴۳

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Refined constitutive bridging and contact laws for including effects of the impact-induced temperature rise in impact responses of composite plates with embedded SMA wires

نویسندگان: علي نيكنامي, محمد شرعيات
عنوان مجله: THIN-WALLED STRUCTURES
از صفحه: ۱۶۶
تا صفحه: ۱۷۸

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

3D energy-based finite element elasticity approach for shear postbuckling analysis of functionally graded plates on elastic foundations

نویسندگان: محمد شرعيات, كامران عاصمي
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۵۷۹
تا صفحه: ۵۹۱

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Layerwise numerical and experimental impact analysis of temperature-dependent transversely flexible composite plates with embedded SMA wires in thermal environments

نویسندگان: محمد شرعيات, علي نيكنامي
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۶۹۲
تا صفحه: ۷۰۳

سال: ۱۳۹۵

Brain tissue response analysis based on several hyperelastic models for traumatic brain injury assessment

نویسندگان: محمد شرعيات, حسين اشرفي, حامد بندبند
عنوان مجله: Universal Journal of Biomedical Engineering
از صفحه: ۱۱
تا صفحه: ۲۶

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: روسيه / Russia

Three-dimensional stress and free vibration analyses of functionally graded plates with circular holes by the use of the graded finite element method

نویسندگان: كامران عاصمي, حسين اشرفي, محمد شرعيات
عنوان مجله: Journal of Applied Mechanics and Technical Physics
از صفحه: ۶۹۰
تا صفحه: ۷۰۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Damping sources interactions in impact of viscoelastic composite plates with damping treated SMA wires using a hyperbolic plate theory

نویسندگان: محمد شرعيات, علي مظفري, محمدحسن پاچناري
عنوان مجله: APPLIED MATHEMATICAL MODELLING
از صفحه: ۴۲۱
تا صفحه: ۴۴۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Differential quadrature thermal buckling analysis of general quadrilateral orthotropic auxetic FGM plates on elastic foundations

نویسندگان: محمدحسن منصوري, محمد شرعيات
عنوان مجله: THIN-WALLED STRUCTURES
از صفحه: ۱۹۴
تا صفحه: ۲۰۷

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: سنگاپور / Singapore

A three dimensional comparative study of the isoparametric graded boundary and finite element methods for nonhomogeneous FGM plates with eccentric cutouts

نویسندگان: حسين اشرفي, محمد شرعيات
عنوان مجله: International Journal of Computational Methods
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Non-linear layerwise dynamic response analysis of sandwich plates with soft auxetic cores and embedded SMA wires experiencing cyclic loadings

نویسندگان: آيدين غزنوي اسگوئي, محمد شرعيات
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۱۸۵
تا صفحه: ۱۹۷

سال: ۱۳۹۵

Influence of the heat generation on the phase transformations and impact responses of composite plates with embedded SMA wires

نویسندگان: علي نيكنامي, محمد شرعيات
عنوان مجله: journal of computational and applied research in mechanical engineering
از صفحه: ۱۳
تا صفحه: ۲۶

سال: ۱۳۹۵

تحليل اجزاي محدود پاسخ غيرخطي ضربه كم سرعت ورق كامپوزيتي ويسكوالاستيك، به كمك تئوري لايه اي

نویسندگان: محمدحسن پاچناري, علي مظفري, محمد شرعيات
عنوان مجله: مكانيك سازه ها و شاره ها
از صفحه: ۹۷
تا صفحه: ۱۰۸

سال: ۱۳۹۵

تحليل خمش ورق كامپوزيتي و ساندويچي حاوي لايه هاي پيزوالكتريك با استفاده از تئوري عمومي-محلي اصلاح شده

نویسندگان: ايرج رجبي, سيد محمدرضا خليلي, محمد شرعيات
عنوان مجله: مكانيك سازه ها و شاره ها
از صفحه: ۱۲۱
تا صفحه: ۱۳۷

سال: ۱۳۹۴

Free and forced vibration analysis on finite element model of an off-road vehicle

نویسندگان: رضا حسيني, محمد آزادي, محمد صادقي, ياسر پورنقي, محمد شرعيات
عنوان مجله: international journal of automotive engineering
از صفحه: ۲۰۲۸
تا صفحه: ۲۰۳۳

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايران / Iran

Experimental bending analysis of strip sandwich and laminated composite Plates

نویسندگان: ايرج رجبي, سيد محمدرضا خليلي, محمد شرعيات
عنوان مجله: international journal of advanced design and manufacturing technology
از صفحه: ۸۷
تا صفحه: ۹۸

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A unit-cell-based three-dimensional molecular mechanics analysis for buckling load effective elasticity and Poisson s ratio determination of the nanosheets

نویسندگان: محمد شرعيات, زهره سروي, مسعود عسگري
عنوان مجله: MOLECULAR SIMULATION
از صفحه: ۳۵۳
تا صفحه: ۳۶۹

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Explicit expressions describing elastic properties and buckling load of BN nanosheets due to the effects of vacancy defects

نویسندگان: زهره سروي, مسعود عسگري, محمد شرعيات, H. Saeidi Googarchin
عنوان مجله: SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES
از صفحه: ۶۶۸
تا صفحه: ۶۷۸

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Analytical zigzag formulation with 3D elasticity corrections for bending and stress analysis of circular/annular composite sandwich plates with auxetic cores

نویسندگان: محمد ملاعلي پور اميري, محمد شرعيات
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۱۷۵
تا صفحه: ۱۹۷

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Biaxial thermo-mechanical buckling of orthotropic auxetic FGM plates with temperature and moisture dependent material properties on elastic foundations

نویسندگان: پيام منصوري, محمد شرعيات
عنوان مجله: COMPOSITES PART B-ENGINEERING
از صفحه: ۸۸
تا صفحه: ۱۰۴

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Impact analysis of strain-rate-dependent composite plates with SMA wires in thermal environments Proposing refined coupled thermoelasticity constitutive and contact models

نویسندگان: محمد شرعيات, علي نيكنامي
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۱۹۱
تا صفحه: ۲۰۳

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Three-dimensional biaxial post-buckling analysis of heterogeneous auxetic rectangular plates on elastic foundations by new criteria

نویسندگان: كامران عاصمي, محمد شرعيات
عنوان مجله: COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۶

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Uniaxial and biaxial post-buckling behaviors of longitudinally graded rectangular plates on elastic foundations according to the 3D theory of elasticity

نویسندگان: محمد شرعيات, كامران عاصمي
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۵۷
تا صفحه: ۷۰

سال: ۱۳۹۴

A mathematical boundary integral equation for analysis of the heterogeneous media using the functionally graded elements

نویسندگان: حسين اشرفي, محمد شرعيات
عنوان مجله: International Journal of Computational Materials Science and Engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۷

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: لهستان / Poland

Thermo-magneto-elasticity analysis of variable thickness annular FGM plates with asymmetric shear and normal loads and non-uniform elastic foundations

نویسندگان: پوريا بهروان, محمد شرعيات
عنوان مجله: Archives of Civil and Mechanical Engineering
از صفحه: ۴۴۸
تا صفحه: ۴۶۶

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: برزيل / Brazil

Experimentally validated combustion and piston fatigue life evaluation procedures for the bi-fuel engines using an integral-type fatigue criterion

نویسندگان: محمد شرعيات, جلال فتحي سولا, سيدعلي جزايري
عنوان مجله: Latin American Journal of Solids and Structures
از صفحه: ۱۰۳۱
تا صفحه: ۱۰۵۴

سال: ۱۳۹۴

Analytical layerwise free vibration analysis of circular/annular composite sandwich plates with auxetic cores

نویسندگان: محمد ملاعلي پوراميري, محمد شرعيات
عنوان مجله: International Journal of Mechanics and Materials in Design
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱

سال: ۱۳۹۴

تحليل عددي الاستيسيته غيرخطي ضربه كم سرعت خارج از مركز ورق ساندويچي مستطيلي با رويه هاي كامپوزيتي تحت پيش بار دوبعدي

نویسندگان: رحمت الله قاجار, محمد شرعيات, سيد حسين حسيني
عنوان مجله: مكانيك سازه ها و شاره ها
از صفحه: ۸۷
تا صفحه: ۹۹

سال: ۱۳۹۴

A nano-indentation identification technique for viscoelastic constitutive characteristics of periodontal ligaments

نویسندگان: حسين اشرفي, محمد شرعيات
عنوان مجله: journal of biomedical physics and engineering
از صفحه: ۱۰۹
تا صفحه: ۱۱۸

سال: ۱۳۹۴

شبيه سازي عددي ضربه سرعت پايين ورق كامپوزيتي مستطيلي تقويت شده با نوارهاي آلياژ حافظه دار با در نظر گرفتن تغييرات محلي و لحظه اي فازها

نویسندگان: سيدحسين حسيني, محمد شرعيات, رحمت الله قاجار
عنوان مجله: مواد پر انرژي
از صفحه: ۵۳
تا صفحه: ۶۳

سال: ۱۳۹۴

The effects of the moving load and the attached mass-spring-damper system interactions on the dynamic responses of the composite plates An analytical approach

نویسندگان: سينا فلاح زاده راسته كناري, محمد شرعيات
عنوان مجله: Mechanics Of Advanced Composite Structures
از صفحه: ۱۷
تا صفحه: ۳۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A novel shear correction factor for stress and modal analyses of annular FGM plates with non-uniform inclined tractions and non-uniform elastic foundations and non-uniform elastic foundations

نویسندگان: محمد شرعيات, محمد ملاعلي پوراميري
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES
از صفحه: ۶۰
تا صفحه: ۷۱

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Eccentric low-velocity impact analysis of transversely graded plates with Winkler-type elastic foundations and fully or partially supported edges

نویسندگان: محمد شرعيات, فرشاد فرزان نسب
عنوان مجله: THIN-WALLED STRUCTURES
از صفحه: ۱۱۲
تا صفحه: ۱۲۲

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Eccentric impact analysis of pre-stressed composite sandwich plates with viscoelastic cores A novel global local theory and a refined contact law

نویسندگان: محمد شرعيات, سيد حسين حسيني
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۳۳۳
تا صفحه: ۳۴۵

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Static tensile and transient dynamic response of cracked aluminum plate repaired with composite patch numerical study

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, محمد شرعيات, مجيد مختاري
عنوان مجله: APPLIED COMPOSITE MATERIALS
از صفحه: ۴۴۱
تا صفحه: ۴۵۵

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Three-dimensional stress field analysis of rotating thick bidirectional functionally graded axisymmetric annular plates with nonuniform loads and elastic foundations

نویسندگان: محمد شرعيات, روح الله محمدجاني
عنوان مجله: JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS
از صفحه: ۲۸۷۹
تا صفحه: ۲۹۰۴

سال: ۱۳۹۳

A numerical boundary integral equation analysis for standard linear viscoelastic media made of functionally graded materials

نویسندگان: حسين اشرفي, محمد شرعيات
عنوان مجله: international journal of mechanical and materials engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هلند / Netherlands

A global local theory with stress recovery and a new post-processing technique for stress analysis of asymmetric orthotropic sandwich plates with single/dual cores

نویسندگان: محمد شرعيات, سيد محمدرضا خليلي, ايرج رجبي
عنوان مجله: COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING
از صفحه: ۱۹۲
تا صفحه: ۲۱۵

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Accurate eccentric impact analysis of the preloaded SMA composite plates based on a novel mixed-order hyperbolic global local theory

نویسندگان: محمد شرعيات, سيدحسين حسيني
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۱۴۰
تا صفحه: ۱۵۱

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Three-dimensional magneto-elastic analysis of asymmetric variable thickness porous FGM circular plates with non-uniform tractions and Kerr elastic foundations

نویسندگان: پوريا بهروان, محمد شرعيات
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۵۵۸
تا صفحه: ۵۷۴

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: برزيل / Brazil

Novel layerwise shear correction factors for zigzag theories of circular sandwich plates with functionally graded layers

نویسندگان: محمد شرعيات, محمد ملاعلي پور اميري
عنوان مجله: Latin American Journal of Solids and Structures
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

Dynamic responses of poroelastic beams with attached mass-spring systems and time-dependent non-ideal supports subjected to moving loads An analytical approach

نویسندگان: سينا فلاح زاده راسته كناري, محمد شرعيات
عنوان مجله: نشريه دانشكده فني دانشگاه تهران
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

Closed-form molecular mechanics formulations for the 3D local buckling and 2D effective Young s modulus of the nanosheets

نویسندگان: زهره سروي, محمد شرعيات, مسعود عسگري
عنوان مجله: نشريه دانشكده فني دانشگاه تهران
از صفحه: ۵۱
تا صفحه: ۶۲

سال: ۱۳۹۳

ارائه ي پاسخ نيمه تحليلي براي ضربه كم سرعت ورق مستطيلي ساخته شده از مواد هدفمند

نویسندگان: فرشاد فرزان نسب, محمد شرعيات, رحمت الله قاجار
عنوان مجله: مهندسي مكانيك شريف
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Coupled thermoelasticity impact response analysis of composite plates with SMA wires in thermal environments

نویسندگان: علي نيكنامي, محمد شرعيات
عنوان مجله: ISME Journal
از صفحه: ۷۸
تا صفحه: ۱۰۱

سال: ۱۳۹۳

شبيه سازي رفتارهاي حافظه داري و فراكشساني با مدلهاي ميكرومكانيكي مختلف، در بارگذاري هاي ساده و سيكلي مكانيكي و حرارتي

نویسندگان: محمد شرعيات, آيدين غزنوي اسگوئي
عنوان مجله: نشريه پژوهشي مهندسي مكانيك ايران
از صفحه: ۷۸
تا صفحه: ۱۰۳

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: ايران / Iran

An analytical shear factor for FGM circular plates with non-uniform elastic foundations and normal and shear tractions

نویسندگان: محمد شرعيات, محمد ملاعلي پور اميري
عنوان مجله: مهندسي مكانيك
از صفحه: ۵۰
تا صفحه: ۷۲

سال: ۱۳۹۲

A zigzag theory with local shear correction factors for semi-analytical bending modal analysis of fu

نویسندگان: محمد شرعيات, محمد ملاعلي پور اميري
عنوان مجله: journal of solid mechanics
از صفحه: ۸۴
تا صفحه: ۱۰۵

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Modeling and transient dynamic analysis of pseudoelastic SMA hybrid composite beam

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, محسن بت شكنان دهكردي, محمد شرعيات
عنوان مجله: APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
از صفحه: ۹۷۶۲
تا صفحه: ۹۷۸۲

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: هلند / Netherlands

A full compatible three-dimensional elasticity element for buckling analysis of FGM rectangular plates....

نویسندگان: كامران عاصمي, محمد شرعيات, منوچهر صالحي, حسين اشرفي
عنوان مجله: FINITE ELEMENTS IN ANALYSIS AND DESIGN
از صفحه: ۹
تا صفحه: ۲۱

سال: ۱۳۹۲

Nonlinear finite element eccentric low-velocity impact analysis of rectangular laminated composite p

نویسندگان: محمد شرعيات, مجتبي مرادي, سارا سمائي
عنوان مجله: journal of solid mechanics
از صفحه: ۱۷۷
تا صفحه: ۱۹۴

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Analytical zigzag-elasticity transient and forced dynamic stress and displacement response predictio

نویسندگان: محمد ملاعلي پور اميري, محمد شرعيات
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۲۳۵
تا صفحه: ۲۴۹

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: اتريش / Austria

Three-dimensional static and dynamic analysis of functionally graded elliptical plates employing graded finite elements

نویسندگان: كامران عاصمي, حسين اشرفي, منوچهر صالحي, محمد شرعيات
عنوان مجله: ACTA MECHANICA
از صفحه: ۱۸۴۹
تا صفحه: ۱۸۶۴

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: هلند / Netherlands

A three-dimensional boundary element stress and bending analysis of transversely/longitudinally graded plates with circular cutouts under...

نویسندگان: حسين اشرفي, كامران عاصمي, محمد شرعيات
عنوان مجله: EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS
از صفحه: ۳۴۴
تا صفحه: ۳۵۷

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A finite element based global local theory for static analysis of rectangular sandwich and laminated

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, محمد شرعيات, ايرج رجبي
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۱۷۷
تا صفحه: ۱۸۹

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Three-dimensional non-linear elasticity-based 3D cubic B-spline finite element shear buckling analys

نویسندگان: محمد شرعيات, كامران عاصمي
عنوان مجله: COMPOSITES PART B-ENGINEERING
از صفحه: ۹۳۴
تا صفحه: ۹۴۷

سال: ۱۳۹۲

تحليل احتمال انديشانه ي تير با خواص مواد و بارگذاري اتفاقي

نویسندگان: محمد شرعيات, محبوبه رجبي قهنويه
عنوان مجله: نشريه علوم كاربردي و محاسباتي در مكانيك
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

A boundary element formulation for the heterogeneous functionally graded viscoelastic structures

نویسندگان: حسين اشرفي, محمد شرعيات, سيد محمدرضا خليلي, كامران عاصمي
عنوان مجله: APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
از صفحه: ۲۴۶
تا صفحه: ۲۶۲

سال: ۱۳۹۲

A time-domain boundary element method for quasistatic thermoviscoelastic behavior modeling of the functionally graded materials

نویسندگان: حسين اشرفي, محمد شرعيات, كامران عاصمي
عنوان مجله: International Journal of Mechanics and Materials in Design
از صفحه: ۲۹۵
تا صفحه: ۳۰۷

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Enhanced algorithm for nonlinear impact of rectangular composite plates with SMA wires accurately tracing the instantaneous and local phase changes

نویسندگان: محمد شرعيات, مجتبي مرادي
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۸۳۴
تا صفحه: ۸۴۷

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

A micromechanical approach for semi-analytical low-velocity impact analysis of a bidirectional functionally graded circular plate resting on an elastic foundation

نویسندگان: محمد شرعيات, رضا جعفري
عنوان مجله: MECCANICA
از صفحه: ۲۱۲۷
تا صفحه: ۲۱۴۸

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Nonlinear thermal buckling and postbuckling analyses of imperfect variable thickness temperature-dependent bidirectional functionally graded cylindrical shells

نویسندگان: محمد شرعيات, داود عسگري
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESSURE VESSELS AND PIPING
از صفحه: ۳۱۰
تا صفحه: ۳۲۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: لهستان / Poland

An analytical global local Taylor transformation-based vibration solution for annular FGM sandwich plates supported by nonuniform elastic foundations

نویسندگان: محمد ملاعلي پور اميري, محمد شرعيات
عنوان مجله: Archives of Civil and Mechanical Engineering
از صفحه: ۶
تا صفحه: ۲۴

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Enhanced model for nonlinear dynamic analysis of rectangular composite plates with embedded SMA wires considering the instantaneous local phase changes

نویسندگان: محمد شرعيات, مجتبي مرادي, سارا سمائي
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۱۰۶
تا صفحه: ۱۱۸

سال: ۱۳۹۲

A three-dimensional elasticity solution for two-directional FGM annular plates with non-uniform elastic foundations subjected to normal and shear tractions

نویسندگان: احمد بهروان راد, محمد شرعيات
عنوان مجله: ACTA MECHANICA SOLIDA SINICA
از صفحه: ۶۷۱
تا صفحه: ۶۹۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: فرانسه / France

Analytical stress analysis of annular FGM sandwich plates with non-uniform shear and normal tractions employing a zigzag-elasticity plate theory

نویسندگان: محمد ملاعلي پور اميري, محمد شرعيات
عنوان مجله: AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY
از صفحه: ۲۳۵
تا صفحه: ۲۵۹

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

3D B-spline finite element nonlinear elasticity buckling analysis of rectangular FGM plates under non-uniform edge loads using a micromechanical model

نویسندگان: محمد شرعيات, عاصمي كامران
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۳۹۷
تا صفحه: ۴۰۸

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Thermal buckling predictions of three types of high-order theories for the heterogeneous orthotropic plates using the new version of DQM

نویسندگان: محمد حسن منصوري, محمد شرعيات
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۴۰
تا صفحه: ۵۵

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Low-velocity impact analysis of the hierarchical viscoelastic FGM plates using an explicit shear-bending decomposition theory and the new DQ method

نویسندگان: محمد شرعيات, فرشاد فرزان نسب
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۶۳
تا صفحه: ۷۳

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Experimental and Numerical Investigation of Composite Conical Shells Stability Subjected to Dynamic Loading

نویسندگان: سينا جليلي, جمال زماني اشني, محمد شرعيات, نيما جليلي, محمد علي اژدري, مسعود جعفري
عنوان مجله: STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
از صفحه: ۵۵۵
تا صفحه: ۵۶۸

سال: ۱۳۹۲

تحليل غير خطي خيز ورق دايره اي هدفمند با خواص متغير در دو راستاي عرضي و شعاعي

نویسندگان: محمد شرعيات, غلامرضا رضائي دشت آبادي, علي اصغر جعفري
عنوان مجله: مكانيك هوافضا
از صفحه: ۳۵
تا صفحه: ۴۹

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Highly accurate nonlinear three-dimensional finite element elasticity approach for biaxial buckling of rectangular anisotropic FGM plates with general orthotropy directions

نویسندگان: عاصمي كامران, محمد شرعيات
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۲۳۵
تا صفحه: ۲۴۹

سال: ۱۳۹۲

بررسي تحليلي رفتار ديناميكي ورقهاي هدفمند ويسكوالاستيك تحت بارهاي عرضي با تغييرات زماني دلخواه

نویسندگان: محمد شرعيات, رويا عاقب
عنوان مجله: نشريه پژوهشي مهندسي مكانيك ايران
از صفحه: ۵۲
تا صفحه: ۷۲

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A finite element based global local theory for static analysis of rectangular sandwich and laminated composite plates

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, محمد شرعيات, I Rajabi
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۱۷۷
تا صفحه: ۱۸۹

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Non-linear dynamic analysis of a sandwich beam with pseudoelastic SMA hybrid composite faces based on higher order finite element theory

نویسندگان: سيد محمدرضا خليلي, محسن بت شكنان دهكردي, E Carrera, محمد شرعيات
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۲۴۳
تا صفحه: ۲۵۵

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

The analytical solution of the buckling of composite truncated conical shells under combined external pressure and axial compression

نویسندگان: محمدعلي بوربوراژدري, سينا جليلي, مسعود جعفري, جمال زماني اشني, محمد شرعيات
عنوان مجله: Journal of Mechanical Science and Technology
از صفحه: ۲۷۸۳
تا صفحه: ۲۷۹۱

سال: ۱۳۹۱

تحليل ارتعاشات غيرخطي ورق كامپوزيتي با الياف حافظه دار با در نظر گرفتن تغييرات لحظه اي كسر حجمي فاز مارتنزيت

نویسندگان: محمد شرعيات, سارا سمائي, مجتبي مرادي
عنوان مجله: مهندسي مكانيك جامدات Journal of Soild Mechanics
از صفحه: ۵۷
تا صفحه: ۷۰