سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: هلند / Netherlands

60 GHZ center fed slot array MMW antenna using hybrid standing and traveling waves

نویسندگان: مهدي نوروز عليائي, محمود كرمي, محمدصادق ابريشميان, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه
عنوان مجله: JOURNAL OF ELECTROMAGNETIC WAVES AND APPLICATIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۹

A general equivalent circuit model for plasmonic metasurface broadband absorbers

نویسندگان: امين راستگرداني, زهرا قطان كاشاني, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: OPTIK
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۸

Analytical design of tunable multi-band terahertz absorber composed of graphene disks

نویسندگان: محمد بياباني فردحسين آبادي, سميه عسگري, صادق بيابانفرد, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: OPTIK
از صفحه: ۴۳۳
تا صفحه: ۴۴۲

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A novel analytical method for designing a multi-band, polarization-insensitive and wide angle graphene-based THz absorber

نویسندگان: آرش ارسنجاني, محمد بياباني فردحسين آبادي, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES
از صفحه: ۱۵۷
تا صفحه: ۱۶۹

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Analytical design of all-dielectric grating as a narrowband absorber

نویسندگان: امين راستگرداني, زهرا قطان كاشاني, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: OPTICS COMMUNICATIONS
از صفحه: ۹۵
تا صفحه: ۱۰۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Generalized circuit model for all-dielectric narrowband metasurface absorbers

نویسندگان: امين راستگرداني, زهرا قطان كاشاني, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: APPLIED OPTICS
از صفحه: ۹۳۳۸
تا صفحه: ۹۳۴۴

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Investigating the Effectiveness of the Proposed Algorithms to Reduce the Simulation Time of the EBAC FEM Gun Code

نویسندگان: حسين فرهنگ, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES
از صفحه: ۳۰۰۵
تا صفحه: ۳۰۱۱

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Microwave Sensor for Detection of Solid Material Permittivity in Single/Multilayer Samples With High Quality Factor

نویسندگان: سينا كياني, پژمان رضايي, معين نوائي, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: IEEE SENSORS JOURNAL
از صفحه: ۹۹۷۱
تا صفحه: ۹۹۷۷

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

A Novel Dispersive Time-Domain Interaction Code for Helix TWT by Collocated Space and Staggered Time Scheme Pseudospectral Analytical Time-Domain Method

نویسندگان: امير ستايش, حسين فرهنگ, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES
از صفحه: ۵۱۷۶
تا صفحه: ۵۱۸۲

سال: ۱۳۹۷

Multi-band circuit model of tunable THz absorber based on graphene sheet and ribbons

نویسندگان: محمد بياباني فردحسين آبادي, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS
از صفحه: ۲۵۶
تا صفحه: ۲۶۳

سال: ۱۳۹۷

Terahertz polarization-insensitive and all-optical tunable filter using Kerr effect in graphene disks arrays

نویسندگان: فاطمه سادات طباطبائي, محمد بياباني فردحسين آبادي, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: OPTIK
از صفحه: ۵۲۶
تا صفحه: ۵۳۵

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Ultra-wideband terahertz graphene absorber using circuit model

نویسندگان: محمد بياباني فردحسين آبادي, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE and PROCESSING
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۷

Analysis of electromagnetic scattering from anisotropic cylindrical structures using state space method

نویسندگان: نوشين واثقي, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS
از صفحه: ۲۴
تا صفحه: ۳۳

سال: ۱۳۹۶

Circuit modeling of tunable terahertz graphene absorber

نویسندگان: محمد بياباني فردحسين آبادي, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: OPTIK
از صفحه: ۸۴۲
تا صفحه: ۸۴۹

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Numerical Study of Plasmonic Resonance Enhanced Terahertz Second Harmonic Generation from Graphene in the Otto Configuration

نویسندگان: حديثه ناساري, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

PaWaIC-PSAOFDTD Particle-Wave Interaction Code With Pseudospectral Arbitrary-Order Accurate Temporal and Spatial Derivatives FDTD Technique for Helix TWT

نویسندگان: امير ستايش, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES
از صفحه: ۴۷۰۶
تا صفحه: ۴۷۱۴

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Terahertz Kerr nonlinearity analysis of a microribbon graphene array using the harmonic balance method

نویسندگان: حميدرضا تقوائي, فائزه زرين خط, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS
از صفحه: ۲۵۵۱۰۴
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Terahertz bistability and multistability in graphene/dielectric Fibonacci multilayer

نویسندگان: حديثه ناساري, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: APPLIED OPTICS
از صفحه: ۵۳۱۳
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

New Version of PaWaIC Helix-TWT Particle-Wave Interaction Code Based on Pseudospectral Analytical Time-Domain Technique With Collocated Space and Time-Marching Scheme PaWaIC-PSATD-CSaT

نویسندگان: امير ستايش, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES
از صفحه: ۷۱۶
تا صفحه: ۷۲۳

سال: ۱۳۹۴

The effect of resonance on the linear sampling method

نویسندگان: ميثم حق پرست, سيدعبدالله ميرطاهري, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: Journal of Inverse and Ill-Posed Problems
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Comparison of imaging quality between linear sampling method and time reversal in microwave imaging problems

نویسندگان: مرتضي قادري آرام, ميثم حق پرست, محمدصادق ابريشميان, سيدعبدالله ميرطاهري
عنوان مجله: INVERSE PROBLEMS IN SCIENCE AND ENGINEERING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۳۹۴

comparison of TM and TE polarization for reconstruction of 2D targets using sampleing method

نویسندگان: ميثم حق پرست, سيدعبدالله ميرطاهري, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: OPTIK
از صفحه: ۱۶۱۵
تا صفحه: ۱۶۲۱

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Dielectric lens balanced antipodal Vivaldi antenna with low cross-polarisation for ultra-wideband applications

نویسندگان: Ali Molaei, محسن كابلي, سيدعبدالله ميرطاهري, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: IET Microwaves Antennas and Propagation
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۶

سال: ۱۳۹۳

Corrugated SIW K band horn antenna

نویسندگان: مهدي اوليايي, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS
از صفحه: ۱۱۹۹
تا صفحه: ۱۲۰۶

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Magnetically tunable focusing in a graded index planar lens based on graphene

نویسندگان: حديثه ناساري, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: Journal of Optics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

All-optical tunable notch filter by use of Kerr nonlinearity in the graphene microribbon array

نویسندگان: حديثه ناساري, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS
از صفحه: ۱۶۹۱
تا صفحه: ۱۶۹۷

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Electrically tunable graded index planar lens based on graphene

نویسندگان: حديثه ناساري, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: JOURNAL OF APPLIED PHYSICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

A semi-log-periodic array of spheroidal nanoelements broadbanding nanoantennas

نویسندگان: مهديه خسروي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS
از صفحه: ۸۸۵
تا صفحه: ۸۸۹

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: ايران / Iran

Hybrid method for full identification of buried objects and surrounding media

نویسندگان: ميثم حق پرست, سيدعبدالله ميرطاهري, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: Journal of Communication Engineering
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Design of optical switches by illusion optics

نویسندگان: حامد رضا شوريان, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: Journal of Optics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Ultracompact plasmonic loop stub notch filter and sensor

نویسندگان: محسن بهرامي پناه, محمدصادق ابريشميان, سيدعبدالله ميرطاهري, Jia Ming Liu
عنوان مجله: SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
از صفحه: ۳۱۱
تا صفحه: ۳۱۸

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Plasmonic band-stop filter with asymmetric rectangular ring for WDM networks

نویسندگان: وحيد فروغي نژاد, سيامك عباسلو, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: Journal of Optics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Gaussian beam to slab waveguide coupler by graded index photonic crystal lens

نویسندگان: بابك بهاري, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: Journal of Optics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Plasmonic multi-channel filters with separately tunable pass-bands

نویسندگان: فاطمه محرمي, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: Journal of Optics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۵

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Nanoplasmonic loaded slot cavities for wavelength filtering and demultipexin

نویسندگان: ايمان زند, محمدصادق ابريشميان, توكل پاكيزه
عنوان مجله: IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM ELECTRONICS
از صفحه: ۴۶۰۰۵۰۵
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

Nanospheroidal particles as convenient nanoantenna elements

نویسندگان: مهديه خسروي, رمضانعلي صادق زاده شيخان گفشه, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: Chinese Optics Letters
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Beam Manipulating via an Array of Nanoslits Modified by Perpendicular Cuts and Bumps

نویسندگان: حديثه ناساري, محمدصادق ابريشميان
عنوان مجله: Plasmonics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰