تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۸

طراحي و پياده سازي يك سيستم رديابي تماس فرد- مكان با استفاده از دوربين هاي هوشمند و مدل اطلاعات ساختمان

نام اساتید: محمدرضا ملك, محمد كريمي, سعيد بهزادي, محمد كريمي
Mohammad Reza Malek, Mohammad Karimi, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : مجتبي مينايي

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

توسعه همزاد رقمي براي اجتماعات برنامه ريزي شده بر اساس محتواي مكاني كاربر ساخته

نام اساتید: محمدرضا ملك, محمدسعدي مسگري سقزلو, نجمه نيساني ساماني, محمودرضا دلاور, محمدسعدي مسگري سقزلو, علي اصغر آل شيخ
Mohammad Reza Malek, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, , , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : حسين بهادري زاده

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

توسعه يك چارچوب مكاني جمع سنجي براي تخليه اضطراري در محيطهاي بسته با استفاده از مدل اطلاعات ساختمان

نام اساتید: محمدرضا ملك, محمد كريمي, محمد مهدي علي زاده اليزئي, محمودرضا دلاور, نجمه نيساني ساماني, محمد كريمي
Mohammad Reza Malek, Mohammad Karimi, Mohammad Mahdi Alizadeh Elizei, , , Mohammad Karimi
نام دانشجو : محسن رشيديان

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

هدايت افراد براي تعيين مسير خروج از ساختمان در شرايط اضطراري با استفاده از مدل خودكاره سلولي

نام اساتید: محمدرضا ملك, محمد كريمي, علي اصغر آل شيخ, علي اصغر آل شيخ, بابك ميرباقري
Mohammad Reza Malek, Mohammad Karimi, Alesheikh ALi Asghar, Alesheikh ALi Asghar,
نام دانشجو : سحر سلطاني

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

طراحي و پياده سازي يك مدل مكاني تركيبي براي ناوبري بافت آگاه در فضاي بسته

نام اساتید: محمدرضا ملك, علي اصغر آل شيخ, علي اصغر آل شيخ, محمدحسن وحيدنيا
Mohammad Reza Malek, Alesheikh ALi Asghar, Alesheikh ALi Asghar,
نام دانشجو : رضا شهباز

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

تعيين موقعيت در فضاي داخلي با استفاده از شبكه بي سيم محلي، بلوتوث و پيمايش پياده روي

نام اساتید: محمدرضا ملك, محمد كريمي, مسعود شيرازيان, محمد كريمي
Mohammad Reza Malek, Mohammad Karimi, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : مريم جعفري تفضل

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

مانايابي كاربران در شبكه هاي اجتماعي مكان مبنا بر پايه تركيب معيارهاي مكاني، زماني و مفهومي

نام اساتید: محمدرضا ملك, محمد طالعي, محمد طالعي, نجمه نيساني ساماني
Mohammad Reza Malek, Mohammad Taleai, Mohammad Taleai,
نام دانشجو : فهيمه كرمي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

تحليل شبكه هاي اجتماعي مكان- مبنا براي شناسايي افراد شاخص با استفاده از فضاهاي رياضي

نام اساتید: محمدرضا ملك, كريستوف كلارامونت, علي اصغر آل شيخ, علي محمدزاده, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمودرضا دلاور, نازيلا محمدي, محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Reza Malek, Keristof Celaramont, Alesheikh ALi Asghar, Ali Mohammadzadeh, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, , , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : محمد حسين پور

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

رديابي افراد در فضاي بسته با استفاده از تركيب فناوري بلوتوث و شبكه بي سيم محلي

نام اساتید: محمدرضا ملك, علي اصغر آل شيخ, سعيد بهزادي, علي اصغر آل شيخ
Mohammad Reza Malek, Alesheikh ALi Asghar, , Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : الهه ترابي دشتي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

طراحي و پياده سازي يك سيستم راهنماي كاربر در محيط هاي بسته با استفاده از واقعيت افزوده بافت آگاه

نام اساتید: محمدرضا ملك, علي اصغر آل شيخ, نجمه نيساني ساماني, علي اصغر آل شيخ
Mohammad Reza Malek, Alesheikh ALi Asghar, , Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : نيما اسدي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

طراحي و پياده سازي يك سيستم اطلاعات مكاني مردم گستر براي شبكه توزيع برق

نام اساتید: محمدرضا ملك, محمد كريمي, فريد كريمي پور, محمد كريمي
Mohammad Reza Malek, Mohammad Karimi, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : فاطمه ايماني خواه

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

طراحي و پياده سازي يك محيط اطلاعات مكاني مردم گستر براي منابع آب

نام اساتید: محمدرضا ملك, محمد كريمي, نازيلا محمدي, محمد كريمي
Mohammad Reza Malek, Mohammad Karimi, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : حسين بهادري زاده

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

بررسي قابليت استفاده داده هاي مردم گستر در مديريت حوادث

نام اساتید: محمدرضا ملك, ابوالقاسم صادقي نياركي, سعيد نادي, ابوالقاسم صادقي نياركي
Mohammad Reza Malek, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, , Abolghasem Sadeghi Niyaraki
نام دانشجو : زهرا پاشائي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

ارائه سرويس مكان مبنا نقاط جذاب چندگانه در شبكه هاي اجتماعي

نام اساتید: محمدرضا ملك, محمدسعدي مسگري سقزلو, فريد كريمي پور, محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Reza Malek, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : حسين امين زاده

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

ارزيابي و رتبه بندي گزارشات در شبكه هاي اجتماعي مكان مبنا در هنگام حوادث

نام اساتید: محمدرضا ملك, نيما قاسملو, علي اصغر آل شيخ, سميه عليزاده, علي اصغر آل شيخ
Mohammad Reza Malek, Nima Ghasemlo, Alesheikh ALi Asghar, Somayeh Alizadeh, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : قاسم صفري اله خيلي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

تلفيق محتواي مكاني مردم ساخته و اطلاعات اينترنت اشيا براي بهبود هشدار حوادث

نام اساتید: محمدرضا ملك, محمودرضا دلاور, نازيلا محمدي , علي اصغر آل شيخ, سعيد صديقيان كاشي, علي اصغر آل شيخ
Mohammad Reza Malek, , , Alesheikh ALi Asghar, Saeed Sedighian Kashi, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : سپهر هنرپرور

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۱

ارائه بافت آگاه اطلاعات موضوعي به كمك واقعيت افزوده در خدمات مكاني

نام اساتید: محمدرضا ملك, علي اصغر آل شيخ, نجمه ساماني نيساني, علي اصغر آل شيخ
Mohammad Reza Malek, Alesheikh ALi Asghar, , Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : سيدوحيد رضوي ترمه

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

تعيين موقعيت در فضاي بسته مدلسازي شده با City GML

نام اساتید: محمدرضا ملك, علي حسيني نوه , محمود رضا دلاور, علي حسيني نوه
Mohammad Reza Malek, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Mahmodreza Delavar, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian
نام دانشجو : فردين رضائي هرسمي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۲

طراحي و پياده سازي سيستم هدايت فرد پياده بين فضاي باز و بسته

نام اساتید: محمدرضا ملك, علي اصغر آل شيخ, نازيلا محمدي, علي اصغر آل شيخ
Mohammad Reza Malek, Alesheikh ALi Asghar, Nazila Mohamadi, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : محسن مهرابي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۱

مدلسازي و پياده سازي ابزار مكاني براي توصيف و بازيابي املاك

نام اساتید: محمدرضا ملك, نجمه نيساني ساماني , عباس عليمحمدي سراب, عباس عليمحمدي سراب
Mohammad Reza Malek, Najmeh Samaninisani, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : سارا حق بيان

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

تحليل خط سير در شبكه هاي اجتماعي مكان مبنا براي راه يابي

نام اساتید: محمدرضا ملك, محمد كريمي, محمد كريمي, نجمه نيساني ساماني
Mohammad Reza Malek, Mohammad Karimi, Mohammad Karimi, Najmeh Samaninisani
نام دانشجو : رويا شوروني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۲

مدلسازي و طراحي يك سيستم اطلاعات مكاني سه بعدي مردم گستر با توصيف تعامل پذير مولفه هاي اساسي ساختمان

نام اساتید: محمدرضا ملك, غلامرضا فلاحي, مهدي فرنقي, مهدي فرنقي
Mohammad Reza Malek, , Mahdi Farnaghi, Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : سميه عباسي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۵

توصيف منظر در محيط هاي اطلاعات مكاني مردم گستر با كمك روابط مكاني- زماني

نام اساتید: محمدرضا ملك, فريد كريمي پور, ابوالقاسم صادقي نياركي, مهدي فرنقي
Mohammad Reza Malek, , Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : سميرا سليماني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۴

تلفيق محيط اطلاعات مكاني مردم گستر و خدمات سواري اشتراكي

نام اساتید: محمدرضا ملك, مجيد عاليوند, نجمه ساماني نيساني, علي اصغر آل شيخ, علي اصغر آل شيخ
Mohammad Reza Malek, , , Alesheikh ALi Asghar, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : رعنا ملك پور

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۸

بهبود سازگاري منطقي در محيط هاي اطلاعات مكاني مردم گستر

نام اساتید: محمدرضا ملك, محمودرضا دلاور, سعيد نادي, محمدسعدي مسگري سقزلو, ابوالقاسم صادقي نياركي, بهزاد وثوقي, مهدي فرنقي
Mohammad Reza Malek, , , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Behzad Vosoghi, Mahdi Farnaghi
نام دانشجو : نازيلا محمدي چبنلو

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

بررسي و طبقه بندي اصول طراحي سيستم هاي اطلاعات مكاني مردم گستر با تاكيد بر رابط كاربر

نام اساتید: محمدرضا ملك, جواد صابريان, محمدسعدي مسگري سقزلو, محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Reza Malek, , Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : حسين برخورداري دشت خاكي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

مدلسازي عامل مبناي رفتار ملخ صحرايي در تخريب محصولات كشاورزي

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, محمدرضا ملك, محمد كريمي, مسعود خيرخواه, محمد كريمي
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Reza Malek, Mohammad Karimi, , Mohammad Karimi
نام دانشجو : اميد مهرعليان

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۶

استخراج قواعد مكاني براي توصيف اختلاف هندسي بين نقشه هاي VGI و مرجع

نام اساتید: محمدرضا ملك, نجمه ساماني نيساني, علي اصغر آل شيخ, علي اصغر آل شيخ
Mohammad Reza Malek, , Alesheikh ALi Asghar, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : راهبه عابدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۵

تحليل و مدلسازي مكاني- زماني بيماري سالك

نام اساتید: عباس عليمحمدي سراب, محمدرضا ملك, جلال كرمي, علي اصغر آل شيخ, محمد كريمي
Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Reza Malek, , Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Karimi
نام دانشجو : ابوالفضل ملالو

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

توسعه چارچوبي رياضي براي گراف و دوگان آن جهت بهبود تحليلهاي شبكه در GIS

نام اساتید: مجيد همراه, محمدرضا ملك, محمدسعدي مسگري سقزلو, علي اصغر آل شيخ, محمودرضا صاحبي, محمودرضا دلاور, يعقوب فرجامي, محمد كريمي
, Mohammad Reza Malek, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Alesheikh ALi Asghar, Mahmod Reza Sahebi, , , Mohammad Karimi
نام دانشجو : جواد صابريان

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

استخراج عوارض و روابط توپولوژي بر مبناي مجموعه هاي فازي شهودي (مطالعه موردي:استخراج آلاينده هاي نفتي)

نام اساتید: محمدرضا ملك, علي اصغر آل شيخ, جلال كرمي, علي اصغر آل شيخ
Mohammad Reza Malek, Alesheikh ALi Asghar, , Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : روح اله حسيني

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴

بهبود پرسشمان در سيستم اطلاعات مكاني همراه با تركيب اطلاعات موقعيت و جهت

نام اساتید: محمدرضا ملك, محمدعلي معمار, ابوالقاسم صادقي نياركي, سعيد نادي, ابوالقاسم صادقي نياركي
Mohammad Reza Malek, , Abolghasem Sadeghi Niyaraki, , Abolghasem Sadeghi Niyaraki
نام دانشجو : سروش اجاق

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵/۱۵

ارايه و راست آزمايي مدلي براي استفاده از نايقيني مكاني به عنوان بافت در ارايه خدمات محدوده اي

نام اساتید: محمدرضا ملك, محمدسعدي مسگري سقزلو, علي اصغر آل شيخ, محمد كريمي, بهزاد وثوقي, محمودرضا دلاور, فرشاد حكيم پور
Mohammad Reza Malek, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Karimi, Behzad Vosoghi, ,
نام دانشجو : آناهيد بصيري

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي و پياده سازي يك مدل بافت آگاه براي تصميم گيري چند معياره

نام اساتید: محمدرضا ملك, علي اصغر آل شيخ
Mohammad Reza Malek, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : مهدي تيموري پا بندي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۷

طراحي و پياده سازي يك سيستم اطلاعات مكاني همراه براي خدمات فرودگاهي( AGIS )

نام اساتید: محمدرضا ملك, عباس عليمحمدي سراب
Mohammad Reza Malek, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : ابوذر رمضاني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۲

طراحي و پياده سازي يك سيستم ارزيابي چند معياره گردشگري در محيط موبايل

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمدرضا ملك, عباس عليمحمدي سراب
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Reza Malek, Abbas Ali Mohammadi Sarab
نام دانشجو : بهنام عطازاده

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۲۸

طراحي يك مدل بافت - آگاه نمايش اطلاعات براي ناوبري عابر پياده در محيط GIS همراه

نام اساتید: محمدرضا ملك, علي اصغر آل شيخ
Mohammad Reza Malek, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : محمد پوريگان

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۸

استفاده از اطلاعات افزوده ي مكاني براي تسهيل خدمات در LBS

نام اساتید: محمدرضا ملك, محمد كريمي, محمدرضا ملك
Mohammad Reza Malek, Mohammad Karimi, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : سارا غضنفري

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۹

تعميم و ساده سازي بافت آگاه شبكه

نام اساتید: محمدرضا ملك, علي اصغر آل شيخ, محمدرضا ملك
Mohammad Reza Malek, Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : مهدي رحيمي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۹

مدلسازي هوشمند سيستم حمل و نقل شهري توسط عامل

نام اساتید: محمدسعدي مسگري سقزلو, محمدرضا ملك, عباس عليمحمدي سراب, محمدرضا ملك
Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo, Mohammad Reza Malek, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : محمد آخوندي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۹

استنتاج مكاني در سيستم هاي اطلاعات مكاني هر جايگاه

نام اساتید: محمدرضا ملك, علي اصغر آل شيخ, محمدرضا ملك
Mohammad Reza Malek, Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : علي جاويدانه

تاریخ:

توسعه SDI جهت پشتيباني Application Mobile GIS براي مديريت حوادث همراه با اجراي يك نمونه آزمايشي

نام اساتید: علي منصوريان, محمدرضا ملك
Ali Mansourian, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : علي محمد مباركي

تاریخ:

راهيابي در محيطهاي نمايشگاهي و پرديزه با سيستمهاي اطلاعات مكاني همراه

نام اساتید: محمدرضا ملك
Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : مونا كاشي ها

تاریخ:

طراحي و توسعه يك سيستم اطلاعات مكاني توزيع يافته همراه

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمدرضا ملك
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : مجيد عاليوند

تاریخ:

طراحي و پياده سازي يك سيستم مكان مبنا LBS

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمدرضا ملك
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : ميثم شليبي

تاریخ:

بهبود مديريت انتقال مجروحين پس از حادثه به كمك تلفيق سيستم هاي اطلاعات مكاني و روش هاي برچسب گذاري انساني

نام اساتید: محمدرضا ملك
Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : مهدي قطبي نژاد

تاریخ:

بررسي روابط توپولوژيك براي اشيائ فازي و كاربرد آن در پوشش زمين

نام اساتید: محمدرضا ملك, علي اصغر آل شيخ
Mohammad Reza Malek, Alesheikh ALi Asghar
نام دانشجو : آناهيد بصيري

تاریخ:

مديريت شبكه هاي چند ساختي با استفاده از سيستم هاي تصميم گيري چند معياره در محيط فازي

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمدرضا ملك
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : علي گلناركار

تاریخ:

توسعه CA با استفاده از نظريه فازي براي مدلسازي پروسه هاي مكاني

نام اساتید: محمدرضا ملك, محمدسعدي مسگري سقزلو
Mohammad Reza Malek, Mohammad Sadi Mesgari Saghezloo
نام دانشجو : نازنين عبدالقادري بوكاني

تاریخ:

مدلسازي هوشمند مكانيابي در محيط پويا و براي اشيائ متحرك

نام اساتید: علي اصغر آل شيخ, محمدرضا ملك
Alesheikh ALi Asghar, Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : نازيلا محمدي چبنلو

تاریخ:

افزايش دقت هندسي مشاهدات سنجنده ها در سيستم هاي همراه به منظور نمايش سه بعدي

نام اساتید: محمدرضا ملك
Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : حسين فلاحي

تاریخ:

مدلسازي داده فضاي داخلي براي بهبود خدمات بافت آگاه شبكه هاي اجتماعي مكان مبنا

نام اساتید: محمدرضا ملك, كريستوف كلارامونت
Mohammad Reza Malek, Keristof Celaramont
نام دانشجو : مهدي رحيمي

تاریخ:

گسترش اينترنت اشيا در شبكه هاي اجتماعي مكان مبنا

نام اساتید: محمدرضا ملك, سارا سعيدي
Mohammad Reza Malek, Sara Saeedi
نام دانشجو : سروش اجاق

تاریخ:

چارچوبي نظري براي ارايه خدمات مكاني مردم گستر در حوزه امداد و نجات

نام اساتید: محمدرضا ملك
Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : هوشنگ عيوضي

تاریخ:

تخمين خسارت زمين لرزه بر مبناي تلفيق منابع مختلف داده با محتواي مكاني كاربر ساخته

نام اساتید: محمدرضا ملك, مونيكا سستر
Mohammad Reza Malek, Monika Sester
نام دانشجو : سجاد احدزاده

تاریخ:

تلفيق محتواي مكاني مردم ساخته و اطلاعات اينترنت اشيا براي بهبود هشدار حوادث

نام اساتید: محمدرضا ملك, سارا سعيدي
Mohammad Reza Malek, Sara Saeedi
نام دانشجو : سپهر هنرپرور

تاریخ:

سيستم توصيه گر مبتني بر تشابه خط سير زماني، مكاني و معنايي

نام اساتید: محمدرضا ملك
Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : احمد پيرزاده آغجه كند

تاریخ:

توصيه دنباله مكان- زمان در فضاي داخلي مبتني بر تحليل شبكه هاي اجتماعي

نام اساتید: محمدرضا ملك, محمد كريمي
Mohammad Reza Malek, Mohammad Karimi
نام دانشجو : مهدي حبيبيان

تاریخ:

توسعه هستارشناسي مكاني براي شناسايي و پشتيباني روابط توپولوژي در مدلسازي اطلاعات ساختماني

نام اساتید: محمدرضا ملك
Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : سياوش محمدي بلبان اباد

تاریخ:

بهبود كيفيت گزارشات مردم بعد از زمين لرزه در شبكه هاي اجتماعي مكان مبنا در بستر زنجيره بلوكي

نام اساتید: محمدرضا ملك
Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : مسعود كمالي

تاریخ:

پيش بيني تعداد درخواست هاي تاكسي در مناطق شهري به كمك نقاط جذاب، عوامل زماني و داده حركتي تاكسي

نام اساتید: محمدرضا ملك
Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : محمدحسين عظيمي

تاریخ:

پيش بيني خط سير افراد با استفاده از يادگيري عميق در محيط داخلي

نام اساتید: محمدرضا ملك
Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : اميرحسين ابراهيمي فراني

تاریخ:

رديابي رقمي تماس در فضاهاي بسته براي كنترل شيوع كوويد 19

نام اساتید: محمدرضا ملك
Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : نسيم نخجيري

تاریخ:

مدلسازي مكاني محيط شهري به منظور ارزيابي كاربري هاي پايدار شهري

نام اساتید: محمدرضا ملك, طلوع سيلاوي
Mohammad Reza Malek, Toloo Sielavi
نام دانشجو : كامبيز كمري نوكاني

تاریخ:

اعمال محدوديتهاي هوشمند مشاغل بر اساس پيش بيني بيماري كرونا

نام اساتید: محمدرضا ملك
Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : محمد خليلي

تاریخ:

طراحي و پياده سازي فرآيند استخراج، تبديل و بارگذاري براي اطلاعات مكاني مردم گستر (مطالعه موردي: گردشگري)

نام اساتید: محمدرضا ملك
Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : ميلاد نادرنيا

تاریخ:

توسعه بازاريابي مكاني جهت راهنمايي افراد نابينا و كم بينا مبتني بر شبكه هاي اجتماعي مكان مبنا

نام اساتید: محمدرضا ملك
Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : زهرا نعمت الهي

تاریخ:

كشف و استخراج رويدادها براي پياده روي اربعين با استفاده از شبكه هاي اجتماعي مبتني بر رويكرد دوقلوي رقمي

نام اساتید: محمدرضا ملك
Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : صفاء رافع عبدالهادي سميسم

تاریخ:

تحليل شبكه هاي اجتماعي مكان مبنا با انحناهاي هندسي

نام اساتید: محمدرضا ملك, مرضيه عيدي
Mohammad Reza Malek, Marzieh   Eidi
نام دانشجو : الهه كرم پور

تاریخ:

طراحي و پياده سازي سيستم اطلاعات مكاني مرذم گستر براي كمك به بهبود وضعيت جاده هاي شهري و بين شهري

نام اساتید: محمدرضا ملك
Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : محمد محمدي

تاریخ:

مقايسه راههاي موجود ريلي/آبي و ارايه پيشنهادهايي براي مسير انتقال كالاي چين-اروپا با تاكيد بر منافع ملي ايران

نام اساتید: محمدرضا ملك
Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : فاطمه نادري

تاریخ:

كشف رويدادهاي مرتبط با مديريت خطرات سيل در يك همزاد رقمي بر مبناي سنجش رسانه هاي اجتماعي مكان مبنا

نام اساتید: محمدرضا ملك
Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : حسين بهادري زاده

تاریخ:

مسيريابي برون جاده اي با هدف دسترسي خودروهاي امدادي به خطوط ريلي

نام اساتید: محمدرضا ملك
Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : زهرا قرقاني

تاریخ:

طراحي و پياده سازي يك محيط واقعيت افزوده ديداري سازي آلودگي هوا با قابليت ارائه سرويس مكان مبنا

نام اساتید: محمدرضا ملك, محسن رشيديان
Mohammad Reza Malek, Mohsen Rashidian
نام دانشجو : حميدرضا كردلو

تاریخ:

توليد مدل سه بعدي ساختمان با قابليت پشتيباني روابط توپولوژي از روي اطلاعات نقشه هاي دوبعدي ثبتي

نام اساتید: محمدرضا ملك
Mohammad Reza Malek
نام دانشجو : عباس طالبي فرد

تاریخ:

كيفيت سنجي اطلاعات مكاني مردم گستر در معابر شهري به ويژه پياده روها

نام اساتید: محمدرضا ملك, حسين بهادري زاده
Mohammad Reza Malek, Hossein Bahadorizadeh
نام دانشجو : فاطمه جمال