سال: ۱۳۹۸

مطالعه، طراحي و نمونه‌سازي دالي حرفه‌اي دوربين‌هاي فيلم‌برداري

همکاران: محمد راوندي

Mohammad Ravandi