مشخصات فردی

نام: محمد

نام خانوادگی: راوندی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: ravandi@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۴۰۶۳۴۶۲

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MohammadRavandi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-طراحی جامدات

گرایش: طراحی جامدات

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک