سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Temperature-dependent instabilities in weakly ionized dusty plasmas

نویسندگان: پيمان فهيمي, محمد محسن حاتمي
عنوان مجله: PHYSICS OF PLASMAS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Sheath Properties in Two-Temperature Non-Maxwellian Electron Plasmas

نویسندگان: محمد محسن حاتمي, Mouloud Tribeche
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۴

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Debye length and electric potential in magnetized nonextensive plasma

نویسندگان: محمد محسن حاتمي, M. Tribeche, A. A. Mamun
عنوان مجله: PHYSICS OF PLASMAS
از صفحه: ۹۴۵۰۲
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Effects of positive ion temperature and negative ion number density on arbitrary amplitude ion-acoustic solitary waves in nonextensive electronegative plasma

نویسندگان: محمد محسن حاتمي, M. Tribeche, A. A. Mamun
عنوان مجله: ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Arbitrary amplitude ion-acoustic solitary waves in a two-temperature nonextensive electron plasma

نویسندگان: محمد محسن حاتمي, Mouloud Tribeche
عنوان مجله: PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS
از صفحه: ۵۵
تا صفحه: ۶۳

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Dynamics of magnetized plasma sheaths around a trench

نویسندگان: محمد محسن حاتمي
عنوان مجله: PHYSICS OF PLASMAS
از صفحه: ۸۳۵۰۷
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

An analytic expression for the sheath criterion in magnetized plasmas with multi-charged ion species

نویسندگان: محمد محسن حاتمي
عنوان مجله: PHYSICS OF PLASMAS
از صفحه: ۴۳۵۱۰
تا صفحه: ۴۳۵۱۷

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: سوئد / Sweden

Dynamics of the collisional sheath around a planar target with a trench

نویسندگان: محمد محسن حاتمي, بابك شكري
عنوان مجله: PHYSICA SCRIPTA
از صفحه: ۱۰۵۶۰۱
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Nonextensive statistics and the sheath criterion in collisional plasmas

نویسندگان: محمد محسن حاتمي
عنوان مجله: PHYSICS OF PLASMAS
از صفحه: ۱۳۵۰۸
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Sheath structure in plasmas with nonextensively distributed electrons and thermal ions

نویسندگان: محمد محسن حاتمي
عنوان مجله: PHYSICS OF PLASMAS
از صفحه: ۲۳۵۰۶
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

Characteristics of Positive Ions in the Sheath Region of Magnetized Collisional Electronegative Discharges

نویسندگان: محمد محسن حاتمي, عليرضا نيكنام
عنوان مجله: PLASMA SCIENCE and TECHNOLOGY
از صفحه: ۵۵۲
تا صفحه: ۵۵۶

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Multiple ion species plasmas with thermal ions in an oblique magnetic field

نویسندگان: محمد محسن حاتمي
عنوان مجله: PHYSICS OF PLASMAS
از صفحه: ۸۳۵۰۱
تا صفحه: ۸۳۵۰۶

سال: ۱۳۹۲

The Properties of the Space-Charge and Net Current Density in Magnetized Plasmas

نویسندگان: محمد محسن حاتمي
عنوان مجله: PLASMA SCIENCE and TECHNOLOGY
از صفحه: ۱۱۶۹
تا صفحه: ۱۱۷۳