سال: ۱۳۹۷

GIS با رويكرد بصري

نویسندگان: محمد كريمي, طاهره قائمي راد
ISBN: ۹۷۸۶۲۲۶۰۲۹۰۴۹

سال: ۱۳۹۴

استاندارد پايگاه اطلاعات جغرافيايي صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزيع و دستورالعمل‌هاي اجرايي

نویسندگان: محمد كريمي, حميد عبادي, ناهيد نيك پور
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۶۰۴۳۴۳