از تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ تا تاریخ : ۱۴۰۳/۱۲/۰۸

رييس كميسيون دائمي هيئت امناي دانشگاه گيلان

از تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ تا تاریخ : ۱۴۰۳/۱۲/۰۸

عضو شوراي راهبري توسعه مديريت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

از تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ تا تاریخ : ۱۴۰۳/۱۲/۰۸

رييس كميسيون دائمي هيئت امناي دانشگاه شهيد باهنر كرمان

از تاریخ : ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ تا تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۲۱

نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

از تاریخ : ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ تا تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۲۱

نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

از تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ تا تاریخ : ۱۴۰۳/۱۲/۰۸

مدیرکل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

از تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ تا تاریخ : ۱۴۰۳/۱۲/۰۸

مدیرکل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

از تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ تا تاریخ : ۱۴۰۳/۱۲/۰۸

عضو كارگروه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد وزارت علوم

از تاریخ : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

عضو كارگروه ترويج و توسعه هوش مصنوعي وزارت علوم

از تاریخ : ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۱

عضو هيات تحريريه نشريه اكتشاف و پردازش هوشمند

از تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ تا تاریخ : ۱۴۰۳/۱۲/۰۸

عضو شورای برنامه ریزی و توسعه اموزشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

از تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ تا تاریخ : ۱۴۰۳/۱۲/۰۸

عضو شورای برنامه ریزی و توسعه اموزشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

از تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۰۵

عضو كميته علمي بيست و هفتمين كنفرانس بين المللي انجمن كامپيوتر ايران

از تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۱/۲۲

عضو شوراي سياست گذاري پنجمين گنگره بين المللي سلامت كشورهاي اسلامي

از تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۰۹

عضو کمیته علمی چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات

از تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۰۹

عضو كميته علمي چهاردهمين كنفرانس بي نالمللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات

از تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۱/۱۴

عضو كميته علمي همايش تبادل تجارب آموزش الكترونيكي در مراكز آموزش عالي

از تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

عضو کمیته فناوری اطلاعات شورای راهبردی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام

از تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ تا تاریخ :

عضو كميتهIT شوراي راهبردي شبكه دانشگاه هاي مجازي جهان اسلام

از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

عضو کمیته علمی همایش های ملی بیانیه گام دوم انقلاب،نقش دانشگاه فرهنگیان و ایجاد تمدن نوین اسلامی-ایرانی

از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

عضو کمیته علمی همایش های ملی بیانیه گام دوم انقلاب،نقش دانشگاه فرهنگیان و ایجاد تمدن نوین اسلامی-ایرانی

از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ تا تاریخ :

عضو كميته اجرايي بيست و ششمين كنفرانس بين المللي انجمن كامپيوتر ايران

از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۳۰

دبير كميته انتشارات همايش ملي تبادل تجربه هاي دانشگاهها و مراكر آموزشي در اجراي آموزش الكترونيكي

از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

دبیر کمیته انتشارات همایش ملی تبادل تجربه های دانشگاهها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در دوران کرونا

از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

دبیر کمیته انتشارات همایش ملی تبادل تجربه های دانشگاهها و مراکر آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی

از تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ تا تاریخ :

عضو كارگروه تخصصي آموزش عالي الكترونيكي وزارت علوم

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

عضو كميته علمي سومين كنفرانس ملي مديريت و سيستم هاي فازي

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۰۹

عضو و رئیس شورای سیاست گذاری و راهبردی مدرسه کسب و کار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

عضو و رئیس شورای سیاست گذاری و راهبردی مدرسه کسب و کار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

عضو كميته علمي كنفرانس يادگيري و ياددهي الكترونيكي

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ تا تاریخ :

دبير سيزدهمين كنفرانس يادگيري و ياددهي الكترونيكي ايران

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۴/۰۹

مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴

عضو شوراي راهبردي دفتر مطالعات آموزش ، تحقيقات و فناوري

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ تا تاریخ :

عضو كار گروه تحول و برنامه ريزي آموزشي مركز دانشگاه هاي مجازي جهان اسلام

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

مدیر مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۱/۰۹

رئیس مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

عضو کارگروه ارتقاء توسعه ی آموزش های الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

عضو کارگروه ارتقاء توسعه ی آموزش های الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

عضو کارگروه روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸

عضو کارگروه روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی