تاریخ: ۱۴۰۱

كنترل بازوي رباتيك مفصلي با 6 درجه آژادي از دسته كنترل كننده موازي با 6 درجه آزادي توسط يك شبكه عصبي يكپارچه

نام اساتید: محمدهادي زاهدي
Mohammad Hadi Zahedi
نام دانشجو : عليرضا عبدالكريمي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

طراحي كنترلر فازي براي تقرب و فرود امن و قابل اطمينان در يك وسيله پرنده

نام اساتید: محمدهادي زاهدي
Mohammad Hadi Zahedi
نام دانشجو : سيدداود اخوان كاظمي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

هوشمند سازي نظارت بر وضعيت موتور هواپيما

نام اساتید: محمدهادي زاهدي, عبدالمجيد خوشنود, عبدالمجيد خوشنود, كامبيز بديع
Mohammad Hadi Zahedi, Abdolmajied Khoshnood, Abdolmajied Khoshnood,
نام دانشجو : محمد كريمي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

تشخيص حسابهاي مشكوك در شبكه هاي اجتماعي برخط با استفاده از شبكه عصبي

نام اساتید: محمدهادي زاهدي, سعيد صديقيان كاشي, سعيد صديقيان كاشي, كامبيز بديع
Mohammad Hadi Zahedi, Saeed Sedighian Kashi, Saeed Sedighian Kashi,
نام دانشجو : امين گودرزي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

ارزيابي استانداردهاي امنيتي، مديريتي و پروتكل هاي ارتباطي اينترنت اشيا ( IOT)

Security standards, management and communications protocols of the internet of things

نام اساتید: محمدهادي زاهدي, سعيد صديقيان كاشي, كامبيز بديعي, سعيد صديقيان كاشي
Mohammad Hadi Zahedi, Saeed Sedighian Kashi, , Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : منيره دلبري

تاریخ:

پيش بيني آينده وضعيت مشتريان و بهبود بخشي سطح رضايت آنان توسط هوش مصنوعي

نام اساتید: محمدهادي زاهدي
Mohammad Hadi Zahedi
نام دانشجو : روح اله محققي

تاریخ:

استخراج اطلاعات براساس پردازش نسخه هاي پزشكي

نام اساتید: محمدهادي زاهدي, محمدجعفر تارخ
Mohammad Hadi Zahedi, Mohammad Jafar Tarokh
نام دانشجو : ثنا نظري نژاد

تاریخ:

امنيت تبادل داده هاي حوزه سلامت با استفاده از فناوري بلاكچين

نام اساتید: محمدهادي زاهدي, شهريار محمدي
Mohammad Hadi Zahedi, Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : شميم دروگر

تاریخ:

استفاده از روش يادگيري ماشين براي تشخيص و پيش بيني اختلالات روانشناختي با تحليل داده هاي شبكه هاي اجتماعي

نام اساتید: محمدهادي زاهدي, محمدجعفر تارخ
Mohammad Hadi Zahedi, Mohammad Jafar Tarokh
نام دانشجو : زهرا پاكدل

تاریخ:

كنترل بازوي رباتيك مفصلي با 6 درجه آژادي از دسته كنترل كننده موازي با 6 درجه آزادي توسط يك شبكه عصبي يكپارچه

نام اساتید: محمدهادي زاهدي
Mohammad Hadi Zahedi
نام دانشجو : عليرضا عبدالكريمي

تاریخ:

طراحي و پياده سازي نرم افزار هلتر قلب

نام اساتید: محمدهادي زاهدي, منيره حسيني
Mohammad Hadi Zahedi, Moniereh Hosseini
نام دانشجو : احمد منصوري خواه

تاریخ:

فناوري توليد برق فتو ولتائيك بر اساس اينترنت اشيا

نام اساتید: محمدهادي زاهدي, شهريار محمدي
Mohammad Hadi Zahedi, Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : مرتضي نورمهدي

تاریخ:

شبيه سازي سلول خورشيدي پروسكايتي در نرم افزار سيلواكو به منظور بررسي اثر دوپينگ فلزات واسطه مانند طلا در لايه جاذب نور و تحليل در ابعاد اتمي آن با نظربه تابع چگالي

نام اساتید: عليرضا صالحي, محمدهادي زاهدي
Alireza Salehi, Mohammad Hadi Zahedi
نام دانشجو : ناصر رضائي

تاریخ:

استخراج الگوهاي نارسايي قلبي بر اساس تحليل و پردازش داده هاي دريافتي از هلتر قلب

نام اساتید: محمدهادي زاهدي, منيره حسيني
Mohammad Hadi Zahedi, Moniereh Hosseini
نام دانشجو : احمد منصوري خواه

تاریخ:

ارائه مدل و روشي براي سطح امنيت و اطمينان اسناد مالي با استفاده از امضاي ديجيتال و فناوري بلاكچين

نام اساتید: محمدهادي زاهدي
Mohammad Hadi Zahedi
نام دانشجو : فاطمه محمدسعيدي

تاریخ:

تحليل داده هاي اينترنت انرژي با استفاده از تكنيك هاي يادگيري ماشين

نام اساتید: محمدهادي زاهدي, مسعود رشيدي نژاد
Mohammad Hadi Zahedi, M R
نام دانشجو : محسن كاوه

طراحي و پياده سازي نرم افزار هلتر قلب

نام اساتید: محمدهادي زاهدي, منيره حسيني
Mohammad Hadi Zahedi, Moniereh Hosseini
نام دانشجو : احمد منصوري خواه

فناوري توليد برق فتو ولتائيك بر اساس اينترنت اشيا

نام اساتید: محمدهادي زاهدي, شهريار محمدي
Mohammad Hadi Zahedi, Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : مرتضي نورمهدي

شبيه سازي سلول خورشيدي پروسكايتي در نرم افزار سيلواكو به منظور بررسي اثر دوپينگ فلزات واسطه مانند طلا در لايه جاذب نور و تحليل در ابعاد اتمي آن با نظربه تابع چگالي

نام اساتید: عليرضا صالحي, محمدهادي زاهدي
Alireza Salehi, Mohammad Hadi Zahedi
نام دانشجو : ناصر رضائي