محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

بيان تجربه برگزاري كلاس هاي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در دوران كرونا

نویسندگان: محمدهادي زاهدي, معصومه بداغي, ساسان پورفريد

Mohammad Hadi Zahedi, -- --, -- --

عنوان همایش: همايش ملي تبادل تجربيات دانشگاهها و مراكر آموزشي در اجراي آموزش الكترونيكي در بحران كوويد 19

Exchange of Experiences on e-Learning Implementations by Universities in Covid 19 Crises

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

آموزش الكترونيكي در عصر كوويد-19: چالش ها و فرصت ها

نویسندگان: زينب دهقان, محمدهادي زاهدي

zeinab dehghan, Mohammad Hadi Zahedi

عنوان همایش: همايش ملي تبادل تجربيات دانشگاهها و مراكر آموزشي در اجراي آموزش الكترونيكي در بحران كوويد 19

Exchange of Experiences on e-Learning Implementations by Universities in Covid 19 Crises

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

نقش رايانش ابري در توسعه تجارت الكترونيكي با تمركز بر مديريت اعتماد

نویسندگان: سهيلا سلطانعلي, عيسي نجفي, محمدهادي زاهدي

Soheila Soltanali, issa najafi, Mohammad Hadi Zahedi

عنوان همایش: ششمين كنگره بين المللي توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در جامعه

The 6th International Congress on Development and Promotion of Fundamental Science and Technolpgy in Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

Effective E-learning utilizing Internet of Things

نویسندگان: محمدهادي زاهدي, زينب دهقان

Mohammad Hadi Zahedi, zeinab dehghan

عنوان همایش: سيزدهمين دوره ملي و هفتمين دوره بين الملي كنفرانس يادگيري و ياددهي الكترونيكي

7th International Conference on e-Learning and e-Teaching (ICeLeT 2019)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

مروري بر چالشها، خطرات و امنيت سايبري در شهرهاي هوشمند

نویسندگان: مرجان شاه محمدي اردبيلي, حجت اله حميدي, محمدهادي زاهدي

Marjan Shahmohammadi ardebili, Hojatollah Hamidi, Mohammad Hadi Zahedi

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

2nd International Conference on modern Development in Management Economics and accounting

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

مروري بر چالشها خطرات و امنيت سايبري در شهرهاي هوشمند

نویسندگان: مرجان شاه محمدي اردبيلي, حجت اله حميدي, محمدهادي زاهدي

Marjan Shahmohammadi ardebili, Hojatollah Hamidi, Mohammad Hadi Zahedi

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

2nd International Conference on modern Development in Management Economics and accounting

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۶

بهبود پروتكل مسيريابي DBR در شبكه هاي حسگر بي سيم زير آب با استفاده از بهبود الگوريتم خوشه بندي گره ها (ICDBR)

نویسندگان: هاجر عسكري داريوني, عباسعلي رضايي, محمدهادي زاهدي

Hajar Askari D., Abbasali rezaee, Mohammad Hadi Zahedi

عنوان همایش: سومين كنگره بين المللي كامپيوتر،برق و مخابرات

3rd International Congress on Computer Electrical and Communication

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۶

داده پژوهي در بانكداري

DATA SCIENCE IN BANKING

نویسندگان: محمدهادي زاهدي, بيژن ياور, سهيلا نجاتي, ليلا باقري زاده

Mohammad Hadi Zahedi, , ,

عنوان همایش: هجدهمين كنفرانس ملي دانشجويي مهندسي برق ايران

18th Iranian Student Conference on Electrical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۶

بانكداري اجتماعي

Social Banking

نویسندگان: محمدهادي زاهدي, بيژن ياور, سولماز پورداور

Mohammad Hadi Zahedi, bijan yavar,

عنوان همایش: هجدهمين كنفرانس ملي دانشجويي مهندسي برق ايران

18th Iranian Student Conference on Electrical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۶

آينده پرداخت در بانكداري

The Future of Payments in Banking

نویسندگان: محمدهادي زاهدي, بيژن ياور, سهيلا نجاتي, سولماز پورداور

Mohammad Hadi Zahedi, , ,

عنوان همایش: هجدهمين كنفرانس ملي دانشجويي مهندسي برق ايران

18th Iranian Student Conference on Electrical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۶

داده كاوي بمنظور استخراج عدم اعتماد در شبكه هاي اجتماعي متحرك برخط

Data Mining for distrust in online dynamic social networks

نویسندگان: محمدهادي زاهدي, زينب دهقان

Mohammad Hadi Zahedi, zeinab dehghan

عنوان همایش: نخستين سمپوزيوم رباتيك و هوش مصنوعي

First symposium on robotics and artificial intelligence

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۳۰

بررسي چالش هاي آموزش الكترونيكي مبتني بر سرويس ابر

Review on challenges in cloud based e-learning systems

نویسندگان: زينب دهقان, محمدهادي زاهدي, بابك روحاني

zeinab dehghan, Mohammad Hadi Zahedi, babak rouhani

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع