سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

AxMAP Making Approximate Adders Aware of Input Patterns

نویسندگان: مرتضي رضاعلي پور, محمد رضاعلي پور, مسعود ده يادگاري, مهدي نظم بجنوردي
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS
از صفحه: ۸۶۸
تا صفحه: ۸۸۲

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

AxCEM Designing Approximate Comparator Enabled Multipliers

نویسندگان: سمر غبرايي, مرتضي رضاعليپور, مسعود ده يادگاري, مهدي نظم بجنوردي
عنوان مجله: Journal of Low Power Electronics and Applications
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Designing energy-efficient imprecise adders with multi-bit approximation

نویسندگان: سروناز تجاسب, مرتضي رضاعلي پور, مسعود ده يادگاري
عنوان مجله: MICROELECTRONICS JOURNAL
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۳۸

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

IDrAx: A tool-chain for designing efficient approximate adders

نویسندگان: مرتضي رضاعلي پور, محمد رضاعلي پور, سروناز تجاسب, مسعود ده يادگاري
عنوان مجله: MICROELECTRONICS JOURNAL
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Enhanced graph processing in PIM accelerators with improved queue management

نویسندگان: محمدامين مسيبي, ارغوان محمدحسني, مسعود ده يادگاري
عنوان مجله: MICROELECTRONICS JOURNAL
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹