مشخصات فردی

نام: مسعود

نام خانوادگی: ده یادگاری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: dehyadegari@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۴۰۶۲۴۵۰-۴۱۰

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MasoudDehyadegari


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری

گرایش: معماری سیستم های کامپیوتری

واحد سازمانی: مهندسی کامپیوتر