تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

طراحي و پياده سازي شبكه هاي عصبي با استفاده از محاسبات تقريبي با هدف كاهش مصرف توان

نام اساتید: مسعود ده يادگاري, حميدرضا مهدياني, حسين حسيني نژادمحبتي, حسين حسيني نژادمحبتي
Masoud Dehyadegari, , Hossein Hosseininezhad Mohebati, Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : سمر غبرائي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

ارائه الگوريتم زمانبندي مبتني بر تقاضا به منظور مسير يابي و شارژ باتري در سامانه هاي حمل و نقل عمومي

نام اساتید: مسعود ده يادگاري, سعيد صديقيان كاشي, حامد خانميرزا, حامد خانميرزا, هادي شهريارشاه حسيني
Masoud Dehyadegari, Saeed Sedighian Kashi, Hamed Khanmirza, Hamed Khanmirza,
نام دانشجو : توحيد محمودوندگبلو

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

طراحي و ارزيابي يك معماري براي پردازش داده هاي بزرگ در پردازش داده نزديك

نام اساتید: مسعود ده يادگاري, امير موسوي نيا, امير موسوي نيا, حميدرضا مهدياني
Masoud Dehyadegari, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia,
نام دانشجو : محمدامين مسيبي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

طراحي و پياده سازي الگوريتم ديد استريو برروي FPGA

نام اساتید: مسعود ده يادگاري, هدي رودكي لواساني, زهرا شيرمحمدي, هدي رودكي لواساني
Masoud Dehyadegari, Hoda Roodaki Lavasani, , Hoda Roodaki Lavasani
نام دانشجو : علي پوربابكان

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

ارائه روشي براي طراحي مدارهاي محاسباتي تقريبي(جمع كننده ها و ضرب كننده ها) در اينترنت اشيا با تمركز بر قابليت اطمينان

نام اساتید: مسعود ده يادگاري, حسين حسيني نژادمحبتي, حسين حسيني نژادمحبتي, سيامك محمدي
Masoud Dehyadegari, Hossein Hosseininezhad Mohebati, Hossein Hosseininezhad Mohebati,
نام دانشجو : مرتضي رضاعلي پور

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

ارائه روشي براي طراحي مدارهاي محاسباتي تقريبي(جمع كننده ها و ضرب كننده ها) با آگاهي از دقت در اينترنت اشيا

نام اساتید: مسعود ده يادگاري, امير موسوي نيا, امير موسوي نيا, حميد رضا مهدياني
Masoud Dehyadegari, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia,
نام دانشجو : سروناز تجاسب

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

پياده سازي و بهبود الگوريتم هاي تشخيص عمق تصاوير با استفاده از پردازنده هاي گرافيكي

نام اساتید: مسعود ده يادگاري, امير موسوي نيا, امير موسوي نيا, مصطفي ارسالي صالحي نسب
Masoud Dehyadegari, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia,
نام دانشجو : ميلاد كوخازاده

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

الگوريتمي براي بهبود عملكرد نوشتن در حافظه هاي pcm

نام اساتید: مسعود ده يادگاري, حسين حسيني نژادمحبتي, حسين حسيني نژادمحبتي, حميدرضا مهدياني
Masoud Dehyadegari, Hossein Hosseininezhad Mohebati, Hossein Hosseininezhad Mohebati,
نام دانشجو : سيده حوا ميرعزيزي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

طراحي و شبيه سازي الگوريتم هاي نگاشت برنامه ها بر روي پردازنده هاي چند هسته اي با آگاهي از دما

نام اساتید: مسعود ده يادگاري, هدي رودكي لواساني, هدي رودكي لواساني, حميدرضا مهدياني
Masoud Dehyadegari, Hoda Roodaki Lavasani, Hoda Roodaki Lavasani,
نام دانشجو : بهنام مرادي

تاریخ:

طراحي و پياده سازي مدارات جمع كننده و ضرب كننده با استفاده از محاسبات تقريبي

نام اساتید: مسعود ده يادگاري
Masoud Dehyadegari
نام دانشجو : اميرحسين طالبي

تاریخ:

طراحي و ارزيابي روشي براي كاهش اثر تروجان در شبكه روي تراشه

نام اساتید: مسعود ده يادگاري
Masoud Dehyadegari
نام دانشجو : رضا شكوري روشت

تاریخ:

ارائه روشي جهت كنترل هوشمند ترافيك در تقاطع شهري با استفاده از اطلاعات جمع آوري شده در اينترنت اشيا

نام اساتید: مسعود ده يادگاري
Masoud Dehyadegari
نام دانشجو : محمدعلي سودايي شبستري