محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

طراحي و توسعه يك سامانه اسكنر سه بعدي با قابليت ترسيم و تبديل اتوماتيك نقش برجسته هاي معماري

نویسندگان: علي ابذل, محمد سعادت سرشت, مسعود ورشوساز

ali abzal, Mohamad SaadatSeresht, Masood Varshosaz

عنوان همایش: همايش ملي مستندنگاري ميراث طبيعي و فرهنگي

First National conference on natural and cultural heritage documentation

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

مقايسه كاليبراسيون دوربين هاي رقومي متريك با استفاده از فواصل كانوني مختلف

نویسندگان: سامان زارع, محمدعلي بهاور, مسعود ورشوساز

Saman Zare, Mohammadali Bahavar, Masood Varshosaz

عنوان همایش: همايش ملي مستندنگاري ميراث طبيعي و فرهنگي

First National conference on natural and cultural heritage documentation

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶

بررسي تاثير افزايش تعداد تصاوير در هر ايستگاه تصويربرداري بر دقت و زمان اندازه گيري ها

نویسندگان: سينا جراحي زاده, سحر لطيف زاده, مسعود ورشوساز

Sina Jarahizadeh, Sahar Latifzadeh, Masood Varshosaz

عنوان همایش: همايش ملي مستندنگاري ميراث طبيعي و فرهنگي

First National conference on natural and cultural heritage documentation

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

مروري بر الگوريتم هاي تناظريابي استريو با تاكيد بر قابليت استفاده بر روي ميكرو كنترلر رسپبري پاي

نویسندگان: فرزاد زارع زاده, علي حسيني نوه , مسعود ورشوساز

Farzad Zare zadeh, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Masood Varshosaz

عنوان همایش: اولين همايش ملي انديشه ها و فناوري هاي نوين در علوم جغرافيايي

محل برگزاری: آلمان / Germany

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

VISION BASED OBSTACLE DETECTION IN UAV IMAGING

نویسندگان: سميرا بدرلو, مسعود ورشوساز

Samira Badrloo, Masood Varshosaz

عنوان همایش:

4th International Conference on Unmanned Aerial Vehicles in Geomatics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

مقايسه ويژگي هاي مختلف براي ثبت تصاوير به منظور جبران حركت دوربين در روش تفاضل پس زمينه

نویسندگان: علي كرمي, محمد شكري, محسن سرياني, مسعود ورشوساز

Ali Karami, mohamad shokri, mohsen soriani, Masood Varshosaz

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

تاثير تعداد و پراكندگي طولهاي كنترل بر دقت نهايي كاليبراسيون

نویسندگان: سيدمهدي موسوي جنبه سرايي, علي مهدي نژادگرگري, فاطمه بخشي استادكلايه, مسعود ورشوساز

Seyed mehdi Mousavi janbe saraee, Ali Mahdinezhad gargari, FATEMEH BAKHSHI, Masood Varshosaz

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

مقايسه كاليبراسيون دوربين هاي رقومي غير متريك به وسيله تست فيلد ثابت و تست فيلد متحرك

نویسندگان: كورش حسيني, فرزاد زارع زاده, مسعود ورشوساز

Kourosh Hosseini, Farzad Zare zadeh, Masood Varshosaz

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

توسعه يك روش نوين مبتني بر ويژگي هاي رنگي و بافتي جهت بهبود تشخيص خودروهاي متحرك

نویسندگان: علي كرمي, محمد شكري, مسعود ورشوساز, محسن سرياني

Ali Karami, mohama shokri, Masood Varshosaz, mohsen soriani

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

2nd National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

بررسي بهبود روشنايي تصاوير بر ابر نقطه ايجاد شده توسط تصاوير پوشش دار

نویسندگان: زينب احمديان, مسعود ورشوساز

Ziynab Ahmadiyan, Masood Varshosaz

عنوان همایش: بيست و سومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 95

Geomatics 95

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۹

ارزيابي روشهاي توليد استريوپانوراما جهت مدلسازي سه بعدي مناطق شهري

نویسندگان: وحيد موسوي, مسعود ورشوساز

Vahid Mousavi, Masood Varshosaz

عنوان همایش: بيست و سومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 95

Geomatics 95

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

مروري تحليلي بر روند توسعه ي يك سيستم جهت محاسبه و مقايسه حجم با استفاده از سنسور كينكت

نویسندگان: نگار نوري, علي حسيني نوه , ابوالقاسم صادقي نياركي, مسعود ورشوساز

Negar Noori, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Abolghasem Sadeghi Niyaraki, Masood Varshosaz

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

روشهاي تعيين موقعيت مطلق تصوير مبنا در ناوبري پهپادها

نویسندگان: عليرضا آفري, مسعود ورشوساز, محمد سعات سرشت, برات مجردي

Ali Afary, Masood Varshosaz, ,

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

بررسي اثر بالا بردن كنتراست تصاوير توسط الگوريتم اكواليزه سازي هيستوگرام بر توليد ابر نقطه

نویسندگان: زينب احمديان, مسعود ورشوساز

Ziynab Ahmadiyan, Masood Varshosaz

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

بررسي و ارزيابي كاليبراسيون UAV در حالت هاي قبل و حين پرواز

نویسندگان: فريبرز قرباني, مسعود ورشوساز, مهدي مرادي

Fariborz Ghorbani, Masood Varshosaz, Mehdi Moradi

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

ارزيابي جانمايي دستگاه ليزر اسكنر زميني در پروژه هاي برداشت نقشه برداري با الگوريتم ژنتيك

نویسندگان: مرتضي حيدري مظفر, محمد سعادت سرشت, مسعود ورشوساز

, , Masood Varshosaz

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

بررسي تاثير فاصله كاليبراسيون بر دقت استخراج مدل سه بعدي با دوربين هاي استريو

نویسندگان: وحيد موسوي, مسعود ورشوساز

Vahid Mousavi, Masood Varshosaz

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

شناسايي و استخراج سريع علائم ترافيكي محدوديت سرعت با استفاده از تك تصوير

نویسندگان: روح الله يزدان, مسعود ورشوساز

Rouhallah Yazdan, Masood Varshosaz

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

بررسي كاربرد پرنده هاي بدون سرنشين در فعاليت هاي عمراني و نقشه برداري

نویسندگان: روح الله يزدان, مسعود ورشوساز

Rouhallah Yazdan, Masood Varshosaz

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

1st National Conference on Geospatial Information Technology (NCGIT)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

ارزيابي عملي نرم افزارها و سنسورها در مدلسازي اشيا

THE PERFORMANCE EVALUATION OF MULTI-IMAGE 3D RECONSTRUCTION SOFTWARE WITH DIFFERENT SENSORS

نویسندگان: وحيد موسوي, مسعود خسروي, مريم احمدي باغ, نگار نوري, علي حسيني نوه , مسعود ورشوساز

Vahid Mousavi, Masood Khosravi, Maryam Ahmadi bagh, Negar Noori, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Masood Varshosaz

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 3rd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2015)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

بررسي حركت تست فيلد جهت كاليبراسيون دوربين در عمليات برد كوتاه

نویسندگان: عباس صالحي تنگ ريزي, مهرداد اسلامي, مسعود ورشوساز

ABBAS SALEHITANGRIZI, Mehrdad Eslami, Masood Varshosaz

عنوان همایش: بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94

Geomatics 94

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷

مقايسه كيفيت كاليبراسيون با تست فيلدهاي مسطح و سه بعدي در فواصل مختلف

نویسندگان: فرزانه يوسفيان, الهه تميمي, مسعود ورشوساز

Farzaneh Yousefian, Elahe Tamimi, Masood Varshosaz

عنوان همایش: بيست و دومين همايش و نمايشگاه ملي ژئوماتيك 94

Geomatics 94

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

مدل سازي اجزا بدن انسان با روش استخراج شكل از نيمرخ

نویسندگان: بهاره بيگدلي, مسعود ورشوساز, علي ابذل

Bahareh Bigdeli, Masood Varshosaz,

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳

طبقه بندي روش هاي طراحي ميدان ديد براي استفاده در عمليات برداشت نقشه برداري با دستگاه ليزراسكنر زميني

نویسندگان: مرتضي حيدري مظفر, مسعود ورشوساز, محمد سعادت سرشت

, Masood Varshosaz,

عنوان همایش: بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93

Geomatics 93

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷

ليزراسكنر زميني تكنولوژي نوين مهندسي نقشه برداري

نویسندگان: مرتضي حيدري مظفر, مسعود ورشوساز, محمد سعادت سرشت

, Masood Varshosaz,

عنوان همایش: هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران

8th National Congress On Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۱

شيوه هاي نوين مهندسي ژئوماتيك در اندازه گيري هاي هندسي مهندسي عمران

نویسندگان: مرتضي حيدري مظفر, مسعود ورشوساز, محمد سعادت سرشت

, Masood Varshosaz,

عنوان همایش: همايش ملي مهندسي عمران كاربردي و دستاوردهاي نوين

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳

DEVELOPING A STEREO PANORAMA SYSTEM FOR 3D ENVIRONMENT RECONSTRUCTION

نویسندگان: امير شاهرخ اميني, مسعود ورشوساز, محمد سعادت سرشت

, Masood Varshosaz,

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي حسگرها و مدلها در فتوگرامتري و سنجش از دور

The 2nd International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR 2013)

محل برگزاری: استراليا / Australia

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵/۳۰

Applying CCD Cameras in Stereo Panorama Systerms for 3D Environment Reconstruction

نویسندگان: امير شاهرخ اميني, مسعود ورشوساز, محمد سعادت سرشت

, Masood Varshosaz,

عنوان همایش:

The XXII Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۵

توسعه يك مدل پارامتريك جهت كاليبراسيون ليزر اسكنر زميني

نویسندگان: الناز محمد زنجاني پور, مسعود ورشوساز, محمد سعادت سرشت

, Masood Varshosaz,

عنوان همایش: همايش ژيوماتيك 91

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۱۸

بررسي بكارگيري دوربين هاي CCD در سيستم هاي استريو ويژن

نویسندگان: امير شاهرخ اميني, مسعود ورشوساز, محمد سعادت سرشت

, Masood Varshosaz,

عنوان همایش: نوزدهمين همايش ملي ژئوماتيك 91

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۸

Using stereo camera for 3D environment reconstruction and Geometric measurement

نویسندگان: امير شاهرخ اميني, مسعود ورشوساز, محمد سعادت سرشت

, Masood Varshosaz,

عنوان همایش:

First International conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR2011)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۴

بررسي روشهاي كاليبراسيون ليزر اسكنرهاي زميني

نویسندگان: الناز محمد زنجاني پور, مسعود ورشوساز, محمد سعادت سرشت

, Masood Varshosaz,

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي ژئوماتيك نوين در خدمت جامعه

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۱

EVALUATING PARAMETERS AFFECTING THE GEOREFERENCING ACCURACY OF TERRESTRIAL LASER SCANNERS

نویسندگان: سيدمحسن ميري, مسعود ورشوساز

Mohsen Miri , Masood Varshosaz

عنوان همایش:

3D-Arch 2011-3D Virtual Reconstruction Visualization of Complex Architectures