از تاریخ : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ تا تاریخ :

عضو شوراي دانشگاه

از تاریخ : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ تا تاریخ :

مدير امور توسعه ي پزوهش دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

سرپرست آزمايشگاه پژوهشي پردازش سگنال هاي زيستي

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۷/۱۹

مدير تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي برق

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ تا تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۲۷

تدوين درس رويكردهاي آماري در پذيرش داده هاي بيولوژي

از تاریخ : ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۰۳/۲۶

مدير گروه مهندسي پزشكي