تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

استخراج ويژگي هاي متمايز كننده از سيگنالهاي مغزي كودكان نارساخوان، قبل و بعد از درمان

نام اساتید: مريم محبي آشتياني, رضا رستمي, منصور ولي, منصور ولي, علي مطيع نصرآبادي
Maryam Mohebi Ashtieani, Reza Rostami, Mansour Vali, Mansour Vali,
نام دانشجو : آناهيتا اوليائي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

پيش بيني حملات صرعي با استفاده از پردازش سيگنالهاي تغييرات نرخ ضربان قلب

نام اساتید: مريم محبي آشتياني, مرجان اسدالهي, مهدي دلربايي, مهدي دلربايي, محمدباقر شمس اللهي
Maryam Mohebi Ashtieani, Marjan Asadolahi, Mehdi Delrobaei, Mehdi Delrobaei,
نام دانشجو : ساناز دلاوري

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

كاهش آلارم هاي نادرست آرتيمي در بخش مراقبتهاي ويژه(ICU) با استفاده از پردازش سيگنالهاي حياتي چندوجهي

نام اساتید: مريم محبي آشتياني, منصور ولي, منصور ولي, محمدحسن مرادي
Maryam Mohebi Ashtieani, Mansour Vali, Mansour Vali,
نام دانشجو : اميرحسين صفري

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

آشكارسازي اختلالات ايجاد شده در مسيرهاي بيناييKonio,parvo , Konio,Magno با استفا ده از پتانسيل هاي برانگيخته بينايي در بيماري MS

نام اساتید: مريم محبي آشتياني, علي خادم, علي خادم, رضا ابراهيم پور
Maryam Mohebi Ashtieani, Ali Khadem, Ali Khadem,
نام دانشجو : مسعود سراجي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

ارائه يك چهارچوب بيزين بر پايه ساختار فيلتر ذره اي حاشيه اي براي پردازش سيگنال قلبي

نام اساتید: مريم محبي آشتياني, حميد خالوزاده, حميد ابريشمي مقدم, حسن قاسميان يزدي, محمدباقر شمس اللهي, مه سان توكلي كاخكي
Maryam Mohebi Ashtieani, Hamid Khaloozadeh, Hamied Abrieshami Moghaddam, , , Mahsan Tavakoli Kakhki
نام دانشجو : حامد داننده حصار

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۴

اشكار سازي آپنه انسدادي هنگام خواب با استفاده ازپردازش سيگنال اكسيژن اشباع خون

نام اساتید: مريم محبي آشتياني, مهدي دلربايي, مهدي دلربايي, محمدباقر شمس الهي
Maryam Mohebi Ashtieani, Mehdi Delrobaei, Mehdi Delrobaei,
نام دانشجو : پژمان معمار

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

پيش بيني مرگ ناگهاني قلبي با استفاده از پردازش فعاليت بطني سيگنال الكتروكارديوگرام

نام اساتید: مريم محبي آشتياني, منصور ولي, محمد پويان, منصور ولي
Maryam Mohebi Ashtieani, Mansour Vali, , Mansour Vali
نام دانشجو : فرين كهربا

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

پيش بيني شدت اختلال ارتباطي-اجتماعي و درك معاني در سندروم آسپرگر و اتيسم با عملكرد بالا بوسيله سيگنال EEG و شبكه هاي عصبي

نام اساتید: داود آسماني, مريم محبي آشتياني, محمدرضا محمدي, فرهاد فرجي, فرناز قاسمي, فرهاد فرجي
Davood Asemani, Maryam Mohebi Ashtieani, Mohamadreza Mohamadi, Farhad Faraji, , Farhad Faraji
نام دانشجو : فاطمه السادات احمديان داودي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

پيش بيني حملات صرع با استفاده از پردازش سيگنال ECG

نام اساتید: مريم محبي آشتياني, كورش قره گوزلي, مهدي دلربايي, محمد باقر شمس الهي, مهدي دلربايي
Maryam Mohebi Ashtieani, Korosh Gharehghozli, Mehdi Delrobaei, , Mehdi Delrobaei
نام دانشجو : مرتضي پودينه

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۵

ECG افتراق آريتمي تاكي كاردي بطني از تاكي كاردي فوق بطني با مسير جانبي با استفاده از پردازش سيگنال

نام اساتید: مريم محبي آشتياني, فرهاد فرجي, محمد پويان, فرهاد فرجي
Maryam Mohebi Ashtieani, Farhad Faraji, , Farhad Faraji
نام دانشجو : فرزان نيك نژاد مازندراني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۱

آشكارسازي اختلالات ايجاد شده در مسيرهاي بينايي بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس با استفاده از پتانسيل هاي برانگيخته

نام اساتید: مريم محبي آشتياني, علي خادم, فرناز قاسمي, علي خادم, علي يونسي
Maryam Mohebi Ashtieani, Ali Khadem, , Ali Khadem, Ali Yonesi
نام دانشجو : خديجه رئيسي نافچي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

پيش بيني ناهنجاري فيبريلاسيون بطني با استفاده از ويژگيهاي مورفولوژيكي سيگنال الكتروكارديوگرام

نام اساتید: مريم محبي آشتياني, فرهاد فرجي, فرهاد فرجي
Maryam Mohebi Ashtieani, Farhad Faraji, Farhad Faraji
نام دانشجو : عطيه رياسي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

آشكارسازي خودكار آپنه انسدادي خواب با استفاده از سيگنال الكتروكارديوگرام به صورت درجا

نام اساتید: مريم محبي آشتياني, منصور ولي, منصور ولي
Maryam Mohebi Ashtieani, Mansour Vali, Mansour Vali
نام دانشجو : روزبه عطري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

EEGآشكار سازي و طبقه بندي خودكار اسپايكهاي ميان حمله اي در سيگنال

نام اساتید: مريم محبي آشتياني, فرهاد فرجي, فرهاد فرجي
Maryam Mohebi Ashtieani, Farhad Faraji, Farhad Faraji
نام دانشجو : پيمان نجفي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۰۴

طراحي و پياده سازي روشي براي كاهش و فشرده سازي مكاني داده در سيستم هاي ثبت عصبي قابل كاشت در بدن

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, مريم محبي آشتياني, فرهاد فرجي, فرهاد فرجي
Amir Masoud Sodagar, Maryam Mohebi Ashtieani, Farhad Faraji, Farhad Faraji
نام دانشجو : نيلوفر يزداني

تاریخ:

كاهش داده با استفاده از پردازش مكاني در ريز سيستم هاي چند كاناله ثبت سيگنال هاي عصبي قابل كاشت در بدن

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, مريم محبي آشتياني
Amir Masoud Sodagar, Maryam Mohebi Ashtieani
نام دانشجو : مصطفي مراتي منجيلي

تاریخ:

تحليل ارتباطات مغزي در افراد مبتلا به اختلال افسردگي تحت درمان با rTMS با استفاده از سيگنال هاي EEG

نام اساتید: مريم محبي آشتياني, رضا رستمي
Maryam Mohebi Ashtieani, Reza Rostami
نام دانشجو : فاطمه حسن زاده

تاریخ:

شناسايي ويژگيهاي متمايزساز از سيگنالهاي مغزي كودكان نارساخوان قبل و بعد از درمان

نام اساتید: مريم محبي آشتياني, رضا رستمي
Maryam Mohebi Ashtieani, Reza Rostami
نام دانشجو : فاطمه ترسا

تاریخ:

استخراج ويژگي هاي ارتباطات مغزي در افراد مبتلا به بيماري اسكلروز چندگانه با استفاده از الكتروانسفالوگرام حالت استراحت

نام اساتید: مريم محبي آشتياني
Maryam Mohebi Ashtieani
نام دانشجو : سپهر شيراني

تاریخ:

طبقه بندي خودكار مراحل خواب با استفاده از پردازش سيگنال هاي ECG و EEG

نام اساتید: مريم محبي آشتياني
Maryam Mohebi Ashtieani
نام دانشجو : اميرحسين رحيمي دانش

تاریخ:

تشخيص مبتلايان به سوئ مصرف مواد مخدر با استفاده از پردازش سيگنال هاي مغزي

نام اساتید: مريم محبي آشتياني, پيمان حسني ابهريان
Maryam Mohebi Ashtieani, Peiman Hasaniabharian
نام دانشجو : مريم سادات فدوي

تاریخ:

تشخيص افسردگي با استفاده از آناليز داده هاي EEG در فضاي منابع مغزي

نام اساتید: مريم محبي آشتياني
Maryam Mohebi Ashtieani
نام دانشجو : نجمه اميرخان

تاریخ:

تشخيص نارساخواني با استفاده از پردازش سيگنال مغزي حين انجام تكاليف ديداري

نام اساتید: مريم محبي آشتياني, رضا رستمي
Maryam Mohebi Ashtieani, Reza Rostami
نام دانشجو : منا زارعي

تاریخ:

استخراج پتانسيل هاي برانگيخته قلبي و ارزيابي ارتباط آن با اختلالات خواب

نام اساتید: مريم محبي آشتياني
Maryam Mohebi Ashtieani
نام دانشجو : بابك صديقي

تاریخ:

نام اساتید:
نام دانشجو :