محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۹

اثرات زيست محيطي توسعه پايدار و جهت گيري هايي براي آينده محيط زيست ايران و جهان

نویسندگان: تارا كامران فرد, صدف ابراهيمي ثابت, سيده معصومه هجرتي لاهيجاني, مهديه باغخاني, مجيد احتشامي

Tara Kamranfard, Sadaf Ebrahimi sabet, Seyede Masoumeh Hedjrati Lahidjani, Mahdieh Baghkhani, Majied Ehteshami

عنوان همایش: ششمين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين علوم و تكنولوژي با محوريت علم در خدمت توسعه

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۹

اثرات آلودگي هوا بر توسعه پايدار زيست محيطي

نویسندگان: تارا كامران فرد, علي سبحاني, مجيد احتشامي

Tara Kamranfard, Ali Sobhani, Majied Ehteshami

عنوان همایش: ششمين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين علوم و تكنولوژي با محوريت علم در خدمت توسعه

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۹

نقش انرژي هاي نو و تجديد پذير در توسعه پايدار جهاني

نویسندگان: تارا كامران فرد, عطيه علي نسب اميري, كسري رحيمي راد, سپيده حياتي, مجيد احتشامي

Tara Kamranfard, Atieh Alinasab amiri, Kasra Rahimi Raad, SEPIDEH HAYATI, Majied Ehteshami

عنوان همایش: ششمين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين علوم و تكنولوژي با محوريت علم در خدمت توسعه

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

ارزيابي توسعه كم اثر رويه هاي بتني توانمند به عنوان جايگزين رويه هاي آسفالتي

نویسندگان: مجيد احتشامي, سما تجسمي, صدف ابراهيمي ثابت

Majied Ehteshami, sama tajasomi, Sadaf Ebrahimi sabet

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي و هفتمين كنفرانس ملي مصالح و سازههاي نوين در مهندسي عمران

7th national and third International conference on modern materials and structures in civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

بررسي و ارزيابي تغييرات كمي و كيفي آب زيرزميني آبخوان دشت كاشان

نویسندگان: حبيب اله كريمي, مجيد احتشامي

Habibollah Karimi, Majied Ehteshami

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين در علوم كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

تاثير فضاي سبز بر كاهش آلودگي صدا

نویسندگان: سيده معصومه هجرتي لاهيجاني, صدف ابراهيمي ثابت, مهديه باغخاني, مجيد احتشامي

Seyede Masoumeh Hedjrati Lahidjani, Sadaf Ebrahimi sabet, Mahdieh Baghkhani, Majied Ehteshami

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين در علوم كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰

بررسي اثرات ذرات معلق جامد آلودگي هوا ( PM ) بر سلامت انسان

نویسندگان: مهديه باغخاني, صدف ابراهيمي ثابت, سيده معصومه هجرتي لاهيجاني, مجيد احتشامي

Mahdieh Baghkhani, Sadaf Ebrahimi sabet, Seyede Masoumeh Hedjrati Lahidjani, Majied Ehteshami

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين در علوم كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۸

آلودگي سرب در هوا

نویسندگان: صدف ابراهيمي ثابت, مهديه باغخاني, ساناز هجرتي لاهيجاني, مجيد احتشامي

Sadaf Ebrahimi sabet, Mahdieh Baghkhani, sanaz Hedjrati Lahidjani, Majied Ehteshami

عنوان همایش: كنفرانس ملي تحقيقات بنيادين در عمران معماري و شهرسازي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

منابع و اثرات زيست محيطي آلودگي صوتي و روش هاي كاهش آن در محيط هاي شهري

نویسندگان: ابراهيم تلان, مجيد احتشامي

Ebrahim Tallan, Majied Ehteshami

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در عمران،معماري،مديريت شهري و محيط زيست

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

حذف سولفيد هيدروژن ناشي از فاضلاب توسط بيوفيلترها (به همراه مدل رياضي و نمونه عملي)

نویسندگان: حميد امامي جزه, مجيد احتشامي

Hamid Emami, Majied Ehteshami

عنوان همایش: اولين همايش بين المللي مديريت تقاضا و بهره وري مصرف آب

1st International Conference on Management Demand and productivity of water use

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

استراتژي و روشهاي كاربردي در كنترل و كاهش آلودگي ناشي از حمل و نقل شهري (منابع متحرك)

نویسندگان: فواد سياري, مجيد احتشامي

Fouad Sayari, Majied Ehteshami

عنوان همایش: اولين كنفرانس تخصصي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست پايدار

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲

ريزگردها، عوامل ايجاد كننده و اثرات آن بر انسان و گياهان

نویسندگان: سارا صادقي لفمجاني, مجيد احتشامي, عليرضا غفاري

Sarah Sadeghi lafmejani, Majied Ehteshami, alireza gafari

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

The 4th International Conference on Environmental Planning and Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲

نمك زدايي از آب دريا با استفاده از انرژي خورشيدي و اثرات زيست محيطي آن

نویسندگان: سارا صادقي لفمجاني, مجيد احتشامي, علي رضا غفاري

Sarah Sadeghi lafmejani, Majied Ehteshami, alireza gafari

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

The 4th International Conference on Environmental Planning and Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۰۱

روش هاي تصفيه آب با غشاهاي نانو لوله كربني

نویسندگان: خدارحم فرجودي, مجيد احتشامي

Khodarahm Farjoodi, Majied Ehteshami

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي كشاورزي، محيط زيست و منابع طبيعي در هزاره سوم

International Conference in Agriculture Environment and Natural Resources in Third Thousand

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۰۱

پاكسازي چاه هاي زير زميني آلوده با مكانيزم فشار منفي (خلا)

نویسندگان: خدارحم فرجودي, مجيد احتشامي

Khodarahm Farjoodi, Majied Ehteshami

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي كشاورزي، محيط زيست و منابع طبيعي در هزاره سوم

International Conference in Agriculture Environment and Natural Resources in Third Thousand

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۲

دودكش خورشيدي و شيرين سازي آب دريا

Solar chimney for water distillation

نویسندگان: محمدرضا اكبرآبادي, مجيد احتشامي

Mohamadreza Akbarabadi, Majied Ehteshami

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي اقتصاد سبز

4th International E-Conference On Green Economics (ICGE 2017)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۹

بحران آب و مروري بر راهكارهاي مديريت بحران آب

نویسندگان: سيما ملك محمدي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد احتشامي

Sima Malekmohammadi, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Majied Ehteshami

عنوان همایش: پنجمين همايش ملي بهداشت، ايمني و محيط زيست شهروندي (HSE) شهروندي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

بررسي استراتژي كاهش پسماند از مبدا و روش هاي آن

نویسندگان: خدارحم فرجودي, مجيد احتشامي

Khodarahm Farjoodi, Majied Ehteshami

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي مهندسي محيط زيست،

3rd International Conference on Environmental Eingineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

مروري بر روش هاي نوين شيرين سازي آب و مقايسه آنها

نویسندگان: خدارحم فرجودي, مجيد احتشامي

Khodarahm Farjoodi, Majied Ehteshami

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي مهندسي محيط زيست،

3rd International Conference on Environmental Eingineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۷

بررسي عملكرد زيست محيطي سيستم هاي تصفيه فاضلاب با استفاده از تحليل اكسرژي

نویسندگان: معين حامدي, مجيد احتشامي

Moeen Hamedi, Majied Ehteshami

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس ملي پژوهشهاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري و سومين كنفرانس و نمايشگاه تخصصي انبوه سازان مسكن و ساختمان استان تهران

4th National Conference on Applied Research in Civil Engineering Architecture and Urban Management and 3rd Conference and Exibition of Mass Housing and Building of Tehran

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

بررسي نكات كليدي در نگهداري سيستم هاي تامين و تصفيه

نویسندگان: مجيد احتشامي, غلامرضا درويشي, فرشاد گلبابايي كوتنايي

Majied Ehteshami, Gholamreza Darvishi, Farshad golbabaii kotanaii

عنوان همایش: دومين كنفرانس مهندسي محيط زيست و مديريت

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۶

سنجش كيفي و تعيين وضعيت رودخانه هاي استان مازندران

نویسندگان: مجيد احتشامي, غلامرضا درويشي, سيد جواد نور بخش

Majied Ehteshami, Gholamreza Darvishi, seyed javad nor bakhsh

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي مهندسي و مديريت محيط زيست

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۷

گياه پالايي و گياهاني كه در تصفيه آب و فاضلاب موثرند

نویسندگان: حامد شهبازي, مجيد احتشامي

Hamed Shahbazi, Majied Ehteshami

عنوان همایش: هشتمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست

The 8th National Conference Exhibtion on Environmental Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۴

انرژي هاي تجديد پذير و اثرات زيست محيطي آن

نویسندگان: مصطفي سعيدي, مجيد احتشامي

saedi Mostafa, Majied Ehteshami

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي عمران، معماري مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

International Conference in Civil Architecture Urban Managment and Environment in Third Thousand

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۳

تبيين نقش سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي، در پدافند غير عامل و مديريت بحران سامانه آب و فاضلاب كشور

نویسندگان: محمد حسن پوردرازكلا, مجيد احتشامي, افشين خدابخش

MOHAMMAD HASANPOUR DERAZKOLAH, Majied Ehteshami, afshin khoda bakhsh

عنوان همایش: سومين همايش بين المللي و ششمين همايش ملي گردشگري، جغرافيا و محيط زيست پايدار

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۱۴

سموم و تاثيرات آن بر سلامت انسان و محيط زيست

نویسندگان: آرميتا ذوالفقاري, مجيد احتشامي

Armita Zolfaghari, Majied Ehteshami

عنوان همایش: اولين همايش يافته هاي نوين در علوم كشاورزي ، محيط زيست، و منابع طبيعي پايدار

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۰

بررسي كاربرد غشاهاي سراميكي به منظور تصفيه پساب

Application of ceramic membranes for wastewater treatment

نویسندگان: سارا صادقي لفمجاني, مجيد احتشامي

Sarah Sadeghi lafmejani, Majied Ehteshami

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي تحقيقات در عمران،معماري و شهرسازي و محيط زيست پايدار

3rd International Conference on Research in Civil Engineering Architecture Urban Planning and Sustainable Environment

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۰

تاثير آلودگي هوا و ذرات معلق بر سلامتي انسان

نویسندگان: سحر جعفري, مجيد احتشامي

Sahar Jafari, Majied Ehteshami

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي تحقيقات در عمران،معماري و شهرسازي و محيط زيست پايدار

3rd International Conference on Research in Civil Engineering Architecture Urban Planning and Sustainable Environment

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۶

بررسي ظرفيت هاي توليد انرژي خورشيدي در ايران

نویسندگان: ايمانه نوراللهي, مجيد احتشامي

Imaneh Nourollahi, Majied Ehteshami

عنوان همایش: اولين همايش مديريت بحران، ايمني، بهداشت، محيط زيست و توسعه پايدار

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۵

مديريت بحران آب در ايران با تجارت آب مجازي

نویسندگان: سارا تقي خاني, مجيد احتشامي

SARA TAGHIKHANI, Majied Ehteshami

عنوان همایش: دومين كنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

The Second Conference on Environmental Science Engineering Technologies

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۵

استفاده و كاربست دستگاه هاي تصفيه هوا به منظور بهبود كيفيت هوا در محيط هاي بسته

نویسندگان: محمدرضا مهندس, مجيد احتشامي

Mohammad Reza Mohandes, Majied Ehteshami

عنوان همایش: دومين كنفرانس علوم، مهندسي و فناوري هاي محيط زيست

The Second Conference on Environmental Science Engineering Technologies

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

تخمين كيفيت آب با استفاده از روش الگوريتم تكاملي (مطالعه موردي درياچه Eymir)

نویسندگان: وحيد مهدي پور, فرزين همايونفر, مجيد احتشامي

Vahid Mehdipour, , Majied Ehteshami

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

2nd International Conference in New Research on Civil Archtectural and Urban Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۱

بررسي روش هاي نياز آبشويي جهت اصلاح خاك شور در دو حالت پايدار و گذرا

نویسندگان: فاطمه عبدالهي, مجيد احتشامي, حامد نوري

Fatemeh Abdollahi, Majied Ehteshami,

عنوان همایش: اولين كنفرانس سالانه علمي تخصصي مهندسي عمران، شهرسازي و علوم جغرافيا، در ايران باستان و معاصر

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۰

بررسي اثرات ناشي از سد هاي باطله و پساب هاي اسيدي معادن در منابع آب و روش هاي كنترل آن ها

نویسندگان: حميدرضا ذوالفقاري, مجيد احتشامي, حبيب اله مختاري, بهروز كهزادبگي

Hamidreza Zolfaghari, Majied Ehteshami, Habib Alah Mokhtari, Behrooz Kohzadbegi

عنوان همایش: اولين همايش ملي محيط زيست طبيعي

1st Natiional Conference on Natural Environment

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

بررسي روند خشك شدن درياچه اروميه و ارائه يك راه حل راهبردي براي جلوگيري از ادامه خشك شدن آن

نویسندگان: سامك غلامي, مجيد احتشامي

, Majied Ehteshami

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

بهبود كيفيت منابع آب آلوده و تالابها با كمك جزاير مصنوعي تصفيه كننده هاي شناور تالاب FTW

نویسندگان: سيامك غلامي, مجيد احتشامي

, Majied Ehteshami

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

بحران آب و راه كارهاي مقابله با آن

نویسندگان: محمدرضا رسولي فرد, مجيد احتشامي

Mohammadreza Rasooli fard, Majied Ehteshami

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

بررسي ضرورت و امكان جايگزيني انرژي هاي تجديد پذير در عوض سوخت هاي فسيلي

نویسندگان: بهروز كهزادبگي, مجيد احتشامي, حميدرضا ذوالفقاري, حبيب اله مختاري

Behrooz Kohzadbegi, Majied Ehteshami, Hamidreza Zolfaghari, Habib Alah Mokhtari

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

تجارت آب مجازي، راهكاري براي مقابله با بحران آب

نویسندگان: حميدرضا ذوالفقاري, مجيد احتشامي, بهروز كهزادبگي, حبيب اله مختاري

Hamidreza Zolfaghari, Majied Ehteshami, Behrooz Kohzadbegi, Habib Alah Mokhtari

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

زلزله و پيامدهاي زيست محيطي آن

نویسندگان: محمد يوسفي نژاد, مجيد احتشامي

Mohammad Yousefinejad, Majied Ehteshami

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

نانوذرات طبيعي و مصنوعي و اثرات زيست محيطي آن ها

نویسندگان: مهدي يار رضازاده عنبراني, مجيد احتشامي

Mahdiar Rezazadeh Anbarani, Majied Ehteshami

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

اصول طراحي و روش هاي ساخت ديواره هاي تراواي واكنش زا (PRBs) براي تصفيه آب زيرزميني آلوده

نویسندگان: مهران ناصري راد, محمدرضا صبور, مجيد احتشامي

Mehran Naseri Rad, Mohammad Reza Sabour, Majied Ehteshami

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي توسعه پايدار راهكارها و چالش ها

International Conference on Sustainable Development Strategies and Challanges

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۹

بررسي تجزيه هيدروكربن ها در روش زيست پالايي خاك هاي آلوده نفتي

نویسندگان: علي عزيزي, مجيد احتشامي, محمدرضا صبور

Ali Azizi, Majied Ehteshami, Mohammad Reza Sabour

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي مهندسي محيط زيست

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۹

بررسي تصفيه پساب صنايع سنگبري با استفاده از منعقد كننده هاي كلريد فريك و آلوم

نویسندگان: مجيد احتشامي, ساناز مقصودي, بهروز عرب زاده

Majied Ehteshami, Sanaz Maghsudi,

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي مهندسي محيط زيست، مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۱۷

مروري بر مزايا و معايب ديواره هاي تراواي واكنش زا

نویسندگان: مهران ناصري, مجيد احتشامي, محمدرضا صبور

, Majied Ehteshami, Mohammad Reza Sabour

عنوان همایش: دومين همايش سراسري محيط زيست انرژي و پدافند زيستي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۱

سيستم هاي انرژي زمين گرمايي باز و اثرات هيدرولوژيكي آنها بر محيط زيست

نویسندگان: مهران ناصري, مجيد احتشامي

, Majied Ehteshami

عنوان همایش: اولين همايش ملي معماري، عمران و محيط زيست شهري

The First National Conference on Architecture Construction and Urban Environment

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۴

مدلسازي و ارزيابي زيست محيطي نشت نفتي (با استفاده از نرم افزار Hydrus و مقايسه آن با داده هاي آزمايشگاهي

نویسندگان: مهسا شاهي, مجيد احتشامي

, Majied Ehteshami

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي چالش هاي زيست محيطي و گاهشناسي درختي

The 4th International Conference on Environmental Challenges Dendrochronology

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۳

بررسي وضعيت مديريت پسماند در بيمارستانهاي دولتي شهر اردبيل در سال 1390

نویسندگان: مجيد احتشامي, محمد عجم

Majied Ehteshami,

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي آلودگي هاي محيط زيست با محوريت زمين پاك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۳

كاهش پسماند از مبدا و استراتژيهاي اجراي آن

نویسندگان: محمد عجم, مجيد احتشامي

, Majied Ehteshami

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي آلودگي هاي محيط زيست با محوريت زمين پاك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۳

كاهش مصرف انرژي در تصفيه خانه هاي فاضلاب

نویسندگان: محمد عجم, مجيد احتشامي

, Majied Ehteshami

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي آلودگي هاي محيط زيست با محوريت زمين پاك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۱

بررسي راندمان نانو فيلتراسيون در كاهش بار آلودگي منابع ابهاي زيرزميني از كروم

نویسندگان: محمدعلي جيوار, مجيد احتشامي, محمدرضا صبور

Mohammad Ali Jivar, Majied Ehteshami, Mohammad Reza Sabour

عنوان همایش: همايش ملي مهندسي عمران كاربردي و دستاوردهاي نوين

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷

جذب كادميوم از محلول ابي با استفاده از دانه اسفند

نویسندگان: ع. ابراهيمي, ب. دهرازما, مجيد احتشامي

, , Majied Ehteshami

عنوان همایش: دوازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

پتانسيل آلودگي زيست محيطي منابع نفتي و نقش وضع قوانين در كنترل و كاهش اثرات سو آن

نویسندگان: مجيد احتشامي, ح. ابوالقاسمي

Majied Ehteshami,

عنوان همایش: هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

7th National Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

بررسي كمي و كيفي الودگي سرب موجود در خاك كنار جاده ها و ارايه الگوي غلظت سرب خاك متناسب با شرايط جاده هاي ايران

نویسندگان: م. يوسفي, مجيد احتشامي, س. صدرنژاد

, Majied Ehteshami,

عنوان همایش: هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

7th National Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

بررسي آلودگي سرب در خاك حاشيه خيابان هاي شهري

نویسندگان: م. يوسفي, مجيد احتشامي, س. صدرنژاد

, Majied Ehteshami,

عنوان همایش: هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

7th National Congress on Civil Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۵

ارزيابي فنادري جذب و ذخيره دي اكسيد كربن و مسير پيش روي آن

نویسندگان: م. يوسفي, مجيد احتشامي

, Majied Ehteshami

عنوان همایش: اولين همايش بين المللي بحران هاي زيست محيطي و راهكارهاي بهبود آن

1st International Conference environmental crisis