سال: ۱۳۹۸

Fuzzy AHP approach for prioritizing electronic waste management options: a case study of Tehran, Iran

نویسندگان: افشين خشند, كيان رحيمي دهبان, مجيد احتشامي, s gharaei
عنوان مجله: ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
از صفحه: ۹۶۴۹
تا صفحه: ۹۶۶۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Development of an Uncertainty Based Model to Predict Land Subsidence Caused by Groundwater Extraction (Case Study: Tehran Basin)

نویسندگان: علي رنجبر زينالي قراملكي, مجيد احتشامي
عنوان مجله: Geotechnical and Geological Engineering
از صفحه: ۳۲۰۵
تا صفحه: ۳۲۱۹

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Quality Appraisal of Groundwater in Arid Regions Using Probabilistic and Deterministic Approaches

نویسندگان: ميلاد ابراهمي, حميد رضا كاظمي, مجيد احتشامي, Thomas D. Rockaway
عنوان مجله: ENVIRONMENTAL and ENGINEERING GEOSCIENCE
از صفحه: ۳۳۱
تا صفحه: ۳۴۴

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: امارات / United Arab Emirates

Modeling of Groundwater Quality for Drinking and Agricultural Purpose: A Case Study in Kahorestan plain

نویسندگان: مرجان سالاري, مريم حسيني خيراباد, مجيد احتشامي, سيده نيلوفر معادلي, احسان تيموري
عنوان مجله: Journal of Environmental Treatment Techniques
از صفحه: ۳۴۶
تا صفحه: ۳۵۲

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

New deterministic tools to systematically investigate fouling occurrence in membrane bioreactors

نویسندگان: حميده حامدي, مجيد احتشامي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سهراب زنده بودي
عنوان مجله: CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH and DESIGN
از صفحه: ۳۳۴
تا صفحه: ۳۵۳

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آلمان / Germany

Spatio-temporal mapping of salinity in the heterogeneous coastal aquifer

نویسندگان: علي رنجبر زينالي قراملكي, مجيد احتشامي
عنوان مجله: Applied Water Science
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Quality assessment and artificial neural networks modeling for characterization of chemical and physical parameters of potable water

نویسندگان: Marjan Salari, اسماعيل سلامي شهيد, Seied Hosein Afzali, مجيد احتشامي, Gea Oliveri Conti, Zahra Derakhshan, Solmaz Nikbakht Sheibani
عنوان مجله: FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY
از صفحه: ۲۱۲
تا صفحه: ۲۱۹

سال: ۱۳۹۷

Arsenic removal from drinking water using low-pressure nanofiltration under various operating conditions

نویسندگان: مضر حرفوش, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد احتشامي, سينا نجاتي
عنوان مجله: Water Practice and Technology
از صفحه: ۲۹۵
تا صفحه: ۳۰۲

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: كانادا / Canada

Current Status and Future Prospects of Membrane Bioreactors (MBRs) and Fouling Phenomena A Systematic Review

نویسندگان: حميده حامدي, مجيد احتشامي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيد عباس رسولي, سهراب زنده بودي
عنوان مجله: CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING
از صفحه: ۳۲
تا صفحه: ۵۸

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ايران / Iran

خشك سالي و راه هاي مقابله با كم آبي

نویسندگان: علي رضا حاجي علي گل, مجيد احتشامي
عنوان مجله: ماهنامه علمي تخصصي پايا شهر
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۸

سال: ۱۳۹۶

Prevention of landfill pollution by multicriteria spatial decision support systems (MC-SDSS) development implementation and case study

نویسندگان: افشين خشند, علي حسني بافراني, محمد زاهدي پور, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد احتشامي
عنوان مجله: ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: ايران / Iran

Comparative Analysis of Measured PM Concentrations with AQI and Iranian Clean Air Standard (Case Study Sari Iran) 2010-2015

نویسندگان: غلامرضا درويشي, مجيد احتشامي, F. Golbabaei Kootenaei, M. Asadi Ghalhari, M.A. Mirrezaei
عنوان مجله: Archives of hygiene sciences
از صفحه: ۳۴۱
تا صفحه: ۳۴۷

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: پاكستان / Pakistan

Caspian Sea Leading Threats in terms of Pollution and Hydrological Crises

نویسندگان: مجيد احتشامي, غلامرضا درويشي, E shirali
عنوان مجله: International Journal of Farming and Allied Sciences
از صفحه: ۱۰۲
تا صفحه: ۱۰۸

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Monitoring Groundwater and Its Suitability for Drinking and Irrigation Purposes in the Sharif Abad Basin Central Iran

نویسندگان: فرزاد محمدي, مجيد احتشامي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سلمان توسلي
عنوان مجله: World Journal of Engineering and Technology
از صفحه: ۴۸۷
تا صفحه: ۵۰۶

سال: ۱۳۹۶

ارزيابي تغييرات تراز و غلظت نيترات آب هاي زيرزميني دشت كبودرآهنگ با استفاده از سري هاي زماني

نویسندگان: مجيد احتشامي, محمد خراساني, حامد قديمي, نگين حيات بيني
عنوان مجله: مهندسي عمران اميركبير
از صفحه: ۲۸۵
تا صفحه: ۲۹۴

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

Designing activated carbon and zeolite amended biosand filters optimization using response surface methodology

نویسندگان: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, سيما ملك محمدي, مجيد احتشامي
عنوان مجله: Desalination and Water Treatment
از صفحه: ۴۸
تا صفحه: ۶۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: ايران / Iran

Site Selection and Environmental Assessment of Gas Stations Using GIS Analysis (Case Study Tehran Iran)

نویسندگان: مجيد احتشامي, غلامرضا درويشي, اسماييل شير علي, فرشاد گل بابايي
عنوان مجله: Journal of Safety Environment and Health Research
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

Application of artificial neural networks and mathematical modeling for the prediction of water quality variables (case study southwest of Iran)

نویسندگان: اسماعيل سلامي شهيد, M. Salari, مجيد احتشامي, N.T. Bidokhti, H. Ghadimi
عنوان مجله: Desalination and Water Treatment
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۵

Assessment of groundwater quantity and quality and saltwater intrusion in the Damghan basin Iran

نویسندگان: Milad Ebrahimi, Hamidreza Kazemi, مجيد احتشامي, Thomas D. Rockaway
عنوان مجله: CHEMIE DER ERDE-GEOCHEMISTRY
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۵

Simulation and analysis of temporal changes of groundwater depth using time series modeling

نویسندگان: محمد خراساني, مجيد احتشامي, H. Ghadimi, M. Salari
عنوان مجله: Modeling Earth Systems and Environment
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: پاكستان / Pakistan

Assessing Groundwater Resources Nitrate Contamination Using Time Series Analyses SARIMA Modeling

نویسندگان: محمد خراساني, مجيد احتشامي, مرجان سالاري
عنوان مجله: International Journal of Farming and Allied Sciences
از صفحه: ۳۹۷
تا صفحه: ۴۰۷

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Towards an understanding of the marine fouling effects on VIV of circular cylinders Response of cylinders with regular pyramidal roughness

نویسندگان: مصطفي زين الديني, آرش بختياري, مجيد احتشامي, M.S. Seif
عنوان مجله: APPLIED OCEAN RESEARCH
از صفحه: ۳۷۸
تا صفحه: ۳۹۴

سال: ۱۳۹۵

Sustainable development analyses to evaluate groundwater quality and quantity management

نویسندگان: مجيد احتشامي, M. Salari, M. Zaresefat
عنوان مجله: Modeling Earth Systems and Environment
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

Environmental assessment of leachate transport in saturated homogeneous media using finite element modeling

نویسندگان: سياوش پوريوسفي مرخالي, مجيد احتشامي
عنوان مجله: Environmental Earth Sciences
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: تونس / Tunisia

Comparison of silica activated carbon and zeolite adsorbents in the removal of ammonium iron COD turbidity and phosphate pollutants and investigating the effect of discharge on the removal of pollutants

نویسندگان: سيما ملك محمدي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد احتشامي
عنوان مجله: International Journal of Humanities and Cultural Studies
از صفحه: ۶۶۷
تا صفحه: ۶۷۹

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Optimization of Fenton process using response surface methodology and analytic hierarchy process for landfill leachate treatment

نویسندگان: نادر بيگلري جو, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد احتشامي, سيمين معاون زاده غزنوي
عنوان مجله: PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
از صفحه: ۱۵۰
تا صفحه: ۱۶۰

سال: ۱۳۹۵

بررسي آزمايشگاهي ارتعاش ناشي از گردابه در سازه هاي استوانه اي قائم بررسي تاثير شرايط انتهايي بر رفتار ارتعاشي سازه

نویسندگان: آرش بختياري, مصطفي زين الديني, مجيد احتشامي, وحيد تميمي
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۴۲۱
تا صفحه: ۴۲۸

سال: ۱۳۹۵

A mathematical method and artificial neural network modeling to simulate osmosis membrane s performance

نویسندگان: E. S. Salami, مجيد احتشامي, A. Karimi-Jashni, M. Salari, S. Nikbakht Sheibani, A. Ehteshami
عنوان مجله: Modeling Earth Systems and Environment
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

ارزيابي كارايي فرايند الكتروليز در حذف پيراسنجه هاي اكسيژن خواهي شيميايي و كل ذرات معلق از پساب كارخانجات كشمش پاك كني

نویسندگان: سهيل سبحان اردكاني, سيد ميلاد جعفري, مجيد احتشامي
عنوان مجله: فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست
از صفحه: ۴۹۳
تا صفحه: ۵۰۶

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Assessment of effective parameters in landfill leachate treatment and optimization of the process using neural network genetic algorithm and response surface methodology

نویسندگان: نادر بيگلري جو, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد باقري, مجيد احتشامي
عنوان مجله: PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Application of artificial intelligence for the management of landfill leachate penetration into groundwater and assessment of its environmental impacts

نویسندگان: مجيد باقري, Alireza Bazvand, مجيد احتشامي
عنوان مجله: JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
از صفحه: ۷۸۴
تا صفحه: ۷۹۶

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

Investigation the Spatial Variability of some Important Groundwater Quality Factors Based on the Geostatistical Simulation (Case Study Shiraz plain)

نویسندگان: مرجان سالاري, Rakhshandehroo G., مجيد احتشامي
عنوان مجله: Desalination and Water Treatment
از صفحه: ۱۶۳
تا صفحه: ۱۷۴

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Assessment quality of a nonuniform suspended sediment transport model under unsteady flow condition (case study Aras River)

نویسندگان: سياوش پوريوسفي مرخالي, مجيد احتشامي, سيداميرالدين صدر نژاد
عنوان مجله: WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

راهبرد مديريت يكپارچه آب و انرژي در ت مين امنيت آبي در شرايط خشكسالي

نویسندگان: مجيد احتشامي, حامد قديمي, آرش قديمي
عنوان مجله: راهبرد اجتماعي فرهنگي
از صفحه: ۳۹
تا صفحه: ۶۴

سال: ۱۳۹۴

راهبرد بهبود استاندارد كيفيت آب شرب در كشورهاي درحال توسعه

نویسندگان: مجيد احتشامي, ميلاد ابراهيمي
عنوان مجله: راهبرد
از صفحه: ۱۳۳
تا صفحه: ۱۵۴

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Isotherm and kinetic studies for the biosorption of cadmium from aqueous solution by Alhaji maurorum seed

نویسندگان: علي ابراهيمي, مجيد احتشامي, ب دهر آزما
عنوان مجله: PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
از صفحه: ۳۷۴
تا صفحه: ۳۸۲

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

Optimum turbidity removal by coagulation/flocculation methods from wastewaters of natural stone processing

نویسندگان: مجيد احتشامي, ساناز مقصودي, اسماعيل يعقوب نيا وشمه سرائي
عنوان مجله: Desalination and Water Treatment
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۴

Lead contamination and pollution indexes in roadside soil in Tehran Iran

نویسندگان: ميثم يوسفي, مجيد احتشامي, سيداميرالدين صدر نژاد
عنوان مجله: iranian journal of health sciences
از صفحه: ۸
تا صفحه: ۲۳

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

Analysis of variables affecting mixed liquor volatile suspended solids and prediction of effluent quality parameters in a real wastewater treatment plant

نویسندگان: مجيد باقري, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد احتشامي, Zahra Bagheri, Ali Morad Kamarkhani
عنوان مجله: Desalination and Water Treatment
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: برزيل / Brazil

MODELING OF MIXED LIQUOR VOLATILE SUSPENDED SOLIDS AND PERFORMANCE EVALUATION FOR A SEQUENCING BATCH REACTOR

نویسندگان: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد باقري, مجيد احتشامي, Zahra Bagheri, مسعود پوراصغرقاضياني
عنوان مجله: Journal of Urban and Environmental Engineering
از صفحه: ۵۴
تا صفحه: ۶۵

سال: ۱۳۹۴

Simulation of nitrate contamination in groundwater using artificial neural networks

نویسندگان: مجيد احتشامي, N. Dolatabadi Farahani, سلمان توسلي
عنوان مجله: Modeling Earth Systems and Environment
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۴

Dispersion Modeling of Air Pollution from Copper Smelter Emissions

نویسندگان: M. Dehabadi, كيان براري, مجيد احتشامي
عنوان مجله: Computational Research Progress in Applied Science Engineering
از صفحه: ۹
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۳۹۴

Application of neural networks modeling to environmentally global climate change at San Joaquin Old River Station

نویسندگان: اسماعيل سلامي شهيد, مجيد احتشامي
عنوان مجله: Modeling Earth Systems and Environment
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايران / Iran

Simulation evaluation and prediction modeling of river water quality properties (Case study Ireland Rivers)

نویسندگان: اسماعيل سلامي شهيد, مجيد احتشامي
عنوان مجله: International Journal of Environmental Science and Technology
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

Biosorption of Cd(II) from Aqueous Solutions Using Crataegus Oxyacantha Stone and Punica Granatum Seed

نویسندگان: علي ابراهيمي, مجيد احتشامي, Dahrazma B.
عنوان مجله: Desalination and Water Treatment
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: هندوستان / India

Hydrochemical analysis and Evaluation of Damghan Basin in Northeast Iran

نویسندگان: مجيد احتشامي, نادر بيگلري جو, M, Mohammad Zadeh , سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
عنوان مجله: The Journal of Energy and Environmental Science
از صفحه: ۵۸۵
تا صفحه: ۵۹۵

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايران / Iran

ارزيابي عملكرد و مدل سازي راكتور غشا و فرآيندهاي غشايي مستغرق درمان تركيبي فاضلاب شهري و صنعتي با استفاده از تابع پايه اي شعاعي شبكه هاي عصبي مصنوعي

Performance evaluation and modeling of a submerged membrane bioreactor treating combined municipal and industrial wastewater using radial basis function artificial neural networks

نویسندگان: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد باقري, سيامك بوداقپور, مجيد احتشامي, زهرا باقري
عنوان مجله: Journal of Environmental Health Science and Engineering
از صفحه: ۱۳
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A simulation technique for modeling global climate change by using neural networks A warning tone

نویسندگان: اسماعيل سلامي شهيد, مجيد احتشامي
عنوان مجله: Energy and Environmental Science
از صفحه: ۵۷۶
تا صفحه: ۵۸۴

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هندوستان / India

Groundwater phosphorus contamination caused by cultural activities (case study Babol province)

نویسندگان: حميده حامدي, مجيد احتشامي, سياوش دولتي, Rasouli S. A.
عنوان مجله: International Journal of Engineering and Technology (IJET)
از صفحه: ۲۶۸
تا صفحه: ۲۷۶

سال: ۱۳۹۳

Environmental assessment for predicting groundwater degradation of Rey municipality

نویسندگان: مجيد احتشامي, علي شريفي
عنوان مجله: journal of numerical methods in civil engineering
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

Assessment of Garmsar Optimum Drainage Design using a Successful Strategy for Salinity Control

نویسندگان: مجيد احتشامي
عنوان مجله: Journal of River Engineering
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

Simulation of Mashhad Aquifer A Successful Assessment Strategy to Control Groundwater Contamination

نویسندگان: مجيد احتشامي, وحيد اغاسي, سلمان توسلي, م مقيمي
عنوان مجله: International Journal of Geology
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

ارزيابي تاثير پساب كارگاه هاي تكثير و پرورش ماهي بر كيفيت فيزيكوشيميايي آب رودخانه كبكيان در سال 1390

نویسندگان: سهيل سبحان, زينب محرابي, مجيد احتشامي
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Modeling of a sequencing batch reactor treating municipal wastewater using multi-layer perceptron and radial basis function artificial neural networks

نویسندگان: مجيد باقري, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد احتشامي, رهرا باقري
عنوان مجله: PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

Determination of nitrate concentration in groundwater in agricultural area in Babol County Iran

نویسندگان: مجيد احتشامي, نادر بيگلري جو
عنوان مجله: iranian journal of health sciences
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

Application of artificial neural networks to estimating DO and salinity in San Joaquin River basin

نویسندگان: اسماعيل سلامي شهيد, مجيد احتشامي
عنوان مجله: Desalination and Water Treatment
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۳

Numerical Analysis of a two-Layer Dynamic Thermal Stratification Model for Saveh Lake in Iran

نویسندگان: مجيد احتشامي, مجيد باقري, s Poryousefy, z bagheri, M Afshary
عنوان مجله: Journal of River Engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۲

Assessment and Quality Classification of Water in Karun Dez and Karkheh Rivers

نویسندگان: مجيد احتشامي, N Biglarijoo, M Salari
عنوان مجله: Journal of River Engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۲

Simulation of nitrate contamination in groundwater caused by Livestock industry case study rey)

نویسندگان: مجيد احتشامي, آرمين سفيدكارلنگرودي, سلمان توسلي
عنوان مجله: Journal of Environmental Protection
از صفحه: ۹۱
تا صفحه: ۹۷

سال: ۱۳۹۲

Numerical analysis of a two layer dynamic thermal stratification model for Saveh lake in Iran

نویسندگان: مجيد احتشامي, majid bagheri, siavash poryousefy, z. bagheri, M. Afshari
عنوان مجله: Journal of River Engineering
از صفحه: ۴
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Long-term impacts from damming and water level manipulation on flow and salinity regimes in Lake Urmia-Iran

نویسندگان: مصطفي زين الديني, آرش بختياري, مجيد احتشامي
عنوان مجله: WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL
از صفحه: ۱۴۵
تا صفحه: ۱۶۱

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: ژاپن / Japan

Wave flow coupling effects on spatiotemporal variations of flow and salinity in a large hypersaline marine system lake urmia iran

نویسندگان: مصطفي زين الديني, آرش بختياري, مجيد احتشامي
عنوان مجله: LIMNOLOGY
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۱

بررسي كارايي گياه لويي در تالاب مصنوعي زير سطحي در تصفيه فاضلاب شهر يزد

نویسندگان: س. سبحان, ش. ايت الاهي, مجيد احتشامي, د.ه. شاهي, س.و. غلماني, ا. صالحي, پ. طالبي
عنوان مجله: بهداشت و توسعه
از صفحه: ۲۶۵
تا صفحه: ۲۷۲