سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Effects of water magnetic treatment on seed germination and seedling growth of wheat

نویسندگان: جعفر مساح, آيدا دوستي, جواد خزايي, مجيد واعظ زاده
عنوان مجله: JOURNAL OF PLANT NUTRITION
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Temperature-dependent thermal expansion of graphene

نویسندگان: زينب مرادي, مجيد واعظ زاده, محمد رضا سعيدي
عنوان مجله: PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS
از صفحه: ۹۸۱
تا صفحه: ۹۸۵

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Effect of deposition rate and heat treatment on microstructural morphological optical properties and ultra-fast laser-induced damage threshold of Al2O3-ZrO2 pure and mixed thin films prepared by electron beam evaporation

نویسندگان: حسين شاه رخ آبادي, مجيد واعظ زاده, Alireza Bananej, Mohamad Hadi Maleki
عنوان مجله: THIN SOLID FILMS
از صفحه: ۱۶۲
تا صفحه: ۱۶۸

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Computational designing ultra-sensitive nano-composite based on boron doped and CuO decorated graphene to adsorb H 2 S and CO gaseous molecules

نویسندگان: حامد اسدي, مجيد واعظ زاده
عنوان مجله: Materials Research Express
از صفحه: ۷۵۰۳۹
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Band gap energy and refractive index dependence of femtosecond laser induced damage threshold in dielectric thin films

نویسندگان: حسين شاه رخ آبادي, مجيد واعظ زاده, عليرضا بنانج, محمد هادي ملكي
عنوان مجله: THIN SOLID FILMS
از صفحه: ۲۸۹
تا صفحه: ۲۹۵

سال: ۱۳۹۶

Theoretical Study of Effective Parameters in Catalytic Growth of Carbon Nanotubes

نویسندگان: حميد شاهيوندي, مجيد واعظ زاده, محمد رضا سعيدي
عنوان مجله: PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE
از صفحه: ۱۷۰۰۱۰۱
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

Investigation of Cody-Lorentz and Tauc-Lorentz Models in Characterizing Dielectric Function of (HfO2) x (ZrO2)1x Mixed Thin Film

نویسندگان: حسين شاه رخ آبادي, عليرضا بنانج, مجيد واعظ زاده
عنوان مجله: Journal of Applied Spectroscopy
از صفحه: ۹۱۵
تا صفحه: ۹۲۲

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Geometry Effect on Plasmon Frequency in Triangular Nanoprism

نویسندگان: هاجر زارعي سه دهي زاده, مجيد واعظ زاده
عنوان مجله: Plasmonics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Enhancement of refractive index with amplification in an InGaN/GaN quantum dot nanostructure

نویسندگان: محسن جمشيدنژادبناب, مجيد واعظ زاده, H Rahimpour Soleimani, Seyyed Hossein Asadpour
عنوان مجله: LASER PHYSICS LETTERS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Self-Magnetism of Skin Effect as a Function of Nanoparticle Diameter on Absorption Frequency

نویسندگان: هاجر زارعي سه دهي زاده, مجيد واعظ زاده
عنوان مجله: Plasmonics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۶

سال: ۱۳۹۵

Influence of Size on the Melting Temperature of Metallic Nanoparticle

نویسندگان: مهرداد صاالحيان, آرش محمديان, مجيد واعظ زاده, محمد رضا سعيدي
عنوان مجله: international journal of nanoscience and nanotechnology
از صفحه: ۹۱
تا صفحه: ۹۵

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Polarized control of probe absorption in a single-layer graphene nanostructure system

نویسندگان: محسن جمشيدنژادبناب, مجيد واعظ زاده, H Rahimpour Soleimani, Seyyed Hossein Asadpour
عنوان مجله: LASER PHYSICS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هلند / Netherlands

بهبود ضد بازتاب و آستانه خسارت ليزري در فيلم نازك SiO2 / ZrO 2 با فرآيند شوك ليزري در 1064 نانومتر

Improving anti-reflectivity and laser damage threshold of SiO2 / ZrO 2 thin films by laser shock peening at 1064 nm

نویسندگان: محمد مالكي, ساناز عباسي, مجيد واعظ زاده, امير عسگري
عنوان مجله: OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS
از صفحه: ۱۱۴۹
تا صفحه: ۱۱۵۵

سال: ۱۳۹۳

افزايش قابل تنظيم فشرده سازي پالس مرتبه بالاي اثر ساليتون با استفاده از بهينه سازي كاهش پراكندگي فعال آينه حلقه فيبر غير خطي

Adjustable enhancement of higher order soliton effect pulse compression by using optimized active dispersion decreased nonlinear fiber loop mirror

نویسندگان: عليرضا بنانج, افسانه كربلائي آقائي ليمودهي, مجيد مجدآبادي, مجيد واعظ زاده
عنوان مجله: OPTIK
از صفحه: ۵۴۷۶
تا صفحه: ۵۴۷۹

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Theoretical study on electronic structure and electrical conductance at room temperature of Cu2O GS nanosensors and detection of H2S gas

نویسندگان: ابراهيم محمدي منش, مجيد واعظ زاده, محمد رضا سعيدي
عنوان مجله: COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE
از صفحه: ۱۸۱
تا صفحه: ۱۸۵

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Cu- and CuO-decorated graphene as a nanosensor for H2S detection at room temperature

نویسندگان: ابراهيم محمدي منش, مجيد واعظ زاده, محمد سعيدي
عنوان مجله: SURFACE SCIENCE
از صفحه: ۳۶
تا صفحه: ۴۱

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Base-growth mechanism of double-walled carbon nanotube in chemical vapor deposition

نویسندگان: حسين شاهرخ آبادي, محمد رضا سعيدي, مجيد واعظ زاده, حميد شاهيوندي, مهرداد صالحيان
عنوان مجله: JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH
از صفحه: ۵۶
تا صفحه: ۵۹

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Influence of AC magnetic field on phonon vibrations of superparamagnetic cluster sitting at tip end of ultra-long carbon nanotube

نویسندگان: محمدرضا سعيدي, مجيد واعظ زاده, مژگان منصوري
عنوان مجله: JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH
از صفحه: ۷
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Influence of population and radius of cavity bubbles on size of sodium chloride crystals in ultrasound ablation

نویسندگان: هوشنگ عراقي, محمد رضا سعيدي, آرش اقتدار, محسن زارعي, مجيد واعظ زاده
عنوان مجله: ULTRASONICS SONOCHEMISTRY
از صفحه: ۹۷۸
تا صفحه: ۹۸۱