تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

ارزيابي ترموديناميكي و تحليل اگزرژي يك سيستم ذخيره انرژي هواي فشرده

نام اساتید: سيروس آقانجفي, مجيد سلطاني, مرتضي ترابي, مسعود ضيابشرحق, سپهر صنايع, مسعود ضيابشرحق
Cyrus Aghanajafi, Majid Soltani, Morteza Torabi, Masoud Ziabasharhagh, , Masoud Ziabasharhagh
نام دانشجو : اميررضا رزمي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

بررسي عددي تاثير پره هاي اكو نو مايزر بر روي ميزان انتقال حرارت

نام اساتید: سيروس آقانجفي, مجيد سلطاني, علي اشرفي زاده, جاماسب پيركندي, علي اشرفي زاده
Cyrus Aghanajafi, Majid Soltani, Ali Ashrafizadeh, , Ali Ashrafizadeh
نام دانشجو : مهدي حقي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

تحليل عملكرد آيروديناميكي ناپايدار توربين هاي بادي محور افقي برمبناي روش هاي گردابه اي

نام اساتید: مجيد سلطاني, مجيد بازارگان, امير مرداني, مجيد بازارگان, كبري قرنلي
Majid Soltani, Majid Bazargan, , Majid Bazargan, Kobra Gharnali
نام دانشجو : ويدا روزبهاني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

دفاع از پيشنهاد رساله دكتري

نام اساتید: حميد خالوزاده, محمدرضا همايي نژاد, محمدرضا همايي نژاد, فرزاد توحيدخواه, علي ميرحسيني , علي غفاري, مجيد سلطاني
Hamid Khaloozadeh, Mohammad Reza Homaeinezhad, Mohammad Reza Homaeinezhad, , , Ali Ghaffari, Majid Soltani
نام دانشجو : سارا صدر

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

شبيه سازي افزاره هاي ميكرو فلوئيديكي براي بررسي جدا سازي ذرات زيستي مبتني برخواص مكانيكي ذرات

نام اساتید: مجيد سلطاني, افسانه مجري, حسن نيكنژاد, افسانه مجري
Majid Soltani, Afsaneh Mojra, , Afsaneh Mojra
نام دانشجو : بهاره چايچي پور

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۷

بررسي زير تراشه ي ميكروفلوئيديك به منظور مطالعه تاثير دارو بر روي سلول هاي سرطاني

نام اساتید: مجيد سلطاني, افسانه مجري, سيد فرشاد حسيني شيرازي, افسانه مجري
Majid Soltani, Afsaneh Mojra, , Afsaneh Mojra
نام دانشجو : صدف نعماني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

مدلسازي جريان ردياب در سيستم تشخيص سرطان

نام اساتید: مجيد سلطاني, آزاده شهيديان, سعيد امان پور, آزاده شهيديان
Majid Soltani, Azadeh Shahidian, , Azadeh Shahidian
نام دانشجو : نيلوفر فسائيان

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

شبيه سازي توزيع فشار اكسيژن و غلظت ردياب در بافت

نام اساتید: مجيد سلطاني, افسانه مجري, سعيد امانپور, افسانه مجري
Majid Soltani, Afsaneh Mojra, , Afsaneh Mojra
نام دانشجو : هانيه عسگري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

شبيه سازي عددي دو بعدي پديه Dynamic Stall در توربين¬هاي بادي با جريان آزاد گذرا

نام اساتید: مجيد سلطاني, كبري قرنلي, محمدحسين حامدي, مجيد بازارگان, مجيد بازارگان
Majid Soltani, Kobra Gharnali, Mohammad Hossin Hamedi, Majid Bazargan, Majid Bazargan
نام دانشجو : اسحاق قرائي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

پيش بيني رفتار حرارتي سازه¬ي اتصالات مياني به ميكرو چيپ ها به وسيله روش Proper Orthogonal Decomposition

نام اساتید: مجيد سلطاني, بنفشه برآبادي, سيروس آقانجفي, مجيد قاسمي, سيروس آقانجفي
Majid Soltani, Banafsheh Barabadi, Cyrus Aghanajafi, Majid Ghasemi, Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : آرمان نخستين

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۰۳

بررسي اثر ميكرونيدل بر انتقال دارو از طريق پوست

نام اساتید: مجيد سلطاني, افسانه مجري, آزاده شهيديان, افسانه مجري, پروانه نجفي زاده
Majid Soltani, Afsaneh Mojra, Azadeh Shahidian, Afsaneh Mojra, Parvaneh Najafizadeh
نام دانشجو : سينا عزيزي ماچك پشتي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

تحليل و شبيه سازي رشد تومور مغزي( Glioblastoma (GBM با در نظر گرفتن نيروهاي وارد بر آن

نام اساتید: مجيد سلطاني, مهدي دلربايي, سعيد امان پور, مهدي دلربايي
Majid Soltani, Mehdi Delrobaei, , Mehdi Delrobaei
نام دانشجو : مريم جاويدان

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

مدلسازي محاسباتي آنژيوژنسيس (رگ زدايي) در مهندسي بافت

نام اساتید: مجيد سلطاني, افسانه مجري, مجيد قاسمي, مجيد قاسمي
Majid Soltani, Afsaneh Mojra, Majid Ghasemi, Majid Ghasemi
نام دانشجو : هومن صلواتي

تاریخ: ۱۳۸۴/۰۹/۲۳

تحليل وبررسي روشهاي پيش خنك كن بر عملكرد توربين هاي گازي از طريق شبيه سازي واحد براي شرايط طراحي و خارج از طراحي

نام اساتید: سيدمجتبي موسوي نايينيان, مجيد سلطاني
Seyyed Mojtaba Moosavi Naeenyan, Majid Soltani
نام دانشجو : مهدي رحيمي تاكامي

تاریخ:

جداسازي گاز Co2 به وسيله سيال يوني

نام اساتید: مجيد سلطاني, سهراب زنده بودي
Majid Soltani, Sohrab Zendehbodi
نام دانشجو : عماد صادقي محصلي

تاریخ:

پيش بيني الگوي پيشرفت فرايند متاستاز تومور

نام اساتید: حميد خالوزاده, مجيد سلطاني
Hamid Khaloozadeh, Majid Soltani
نام دانشجو : مصطفي فلاح

تاریخ:

مدلسازي عددي دارورساني به تومورهاي صفاقي

نام اساتید: مجيد سلطاني
Majid Soltani
نام دانشجو : محسن رضاييان

تاریخ:

بهينه سازي تركيب سيكل هاي هواي فشرده و مايع براي ذخيره انرژي در سامانه هيبريدي تجديدپذير

نام اساتید: مجيد سلطاني
Majid Soltani
نام دانشجو : حيدر جعفري زاده

تاریخ:

روش سينتتيك بيولوژي در باكتري هاي واسطه در هدف گيري تومور

نام اساتید: علي غفاري, مجيد سلطاني
Ali Ghaffari, Majid Soltani
نام دانشجو : سارا صدر

تاریخ:

تحليل انرژي هيبريدهاي قابل استفاده براي توليد انرژي به روش زمين گرمايي

نام اساتید: مجيد سلطاني
Majid Soltani
نام دانشجو : شايان رحمانيان

تاریخ:

مطالعه برهم كنش توربين هاي بادي محور عمودي پوشش دار

نام اساتید: مجيد سلطاني
Majid Soltani
نام دانشجو : بهنام رفيعي

تاریخ:

شبيه سازي رسانش دارو به تومورهاي جامد با استفاده از نانو حامل هاي حساس به محرك هاي خارجي

نام اساتید: مجيد سلطاني
Majid Soltani
نام دانشجو : محمد سوري

تاریخ:

ارزيابي ترموديناميكي و تحليل اگزرژي براي يك سيستم ذخيره انرژي هواي مايع

نام اساتید: مجيد سلطاني
Majid Soltani
نام دانشجو : محمدحسين نبات

تاریخ:

مطالعه عددي سيستم هاي ذخيره سازي انرژي گرمايي پوسته و لوله

نام اساتید: حسن كريمي مزرعه شاهي, مجيد سلطاني
Hasan Karimi Mazraeh Shahi, Majid Soltani
نام دانشجو : حسين سلطاني