محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

مدل زمين آماري آلاينده CO با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و ارزيابي شاخص ها

نویسندگان: سروش شريعت زاده, مهسا معماريان فرد

Soroosh Shariatzadeh, Mahsa Memarian

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

بررسي تاثيرات آلاينده هاي هوا بر سلامتي انسان هاي در معرض آلودگي و ارائه راهكارها

نویسندگان: توحيد كاظمي, مهسا معماريان فرد

Tohid Kazemi, Mahsa Memarian

عنوان همایش: سومين همايش بين المللي افق هاي نوين در مهندسي عمران معماري و شهرسازي

The 3rd International conference on the new Horizons in the civil Engineering Architecture and Urbanization

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

بررسي معارف اسلامي در زمينه صيانت از عناصر زيست محيطي

نویسندگان: مهسا معماريان فرد, محمدحسين رضاييان رامشه

Mahsa Memarian, MohammadHossein RezaeianRamsheh

عنوان همایش: كنفرانس عمران، معماري و شهرسازي كشورهاي اسلامي

conference on civil engineering architecture and urbanism of the slamic countries

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

عنصر معنويت در معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي

نویسندگان: مهسا معماريان فرد

Mahsa Memarian

عنوان همایش: كنفرانس عمران، معماري و شهرسازي كشورهاي اسلامي

conference on civil engineering architecture and urbanism of the slamic countries

محل برگزاری: لهستان / Poland

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

مدل هيبريدي پيش بيني غلظت منوكسيد كربن در شهر تهران با در نظر گرفتن شرايط هواشناسي

نویسندگان: بيتا رضائي, مهسا معماريان فرد, پدرام فهيمي

Bita Rezaee, Mahsa Memarian, Pedram Fahimi

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي نوآوري در مهندسي، علوم و توسعه تكنولوژي

International conference on knowledge and innovation in Engineering science and technology

محل برگزاری: لهستان / Poland

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

ارزيابي مدل پخش آلودگي هواي مناطق شهري با استفاده از سيستم اطلاعات مكاني

نویسندگان: پدرام فهيمي, مهسا معماريان فرد, بيتا رضائي

Pedram Fahimi, Mahsa Memarian, Bita Rezaee

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي نوآوري در مهندسي، علوم و توسعه تكنولوژي

International conference on knowledge and innovation in Engineering science and technology

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۰۳

Relationship between particle matter and meteorological data in Canada

نویسندگان: آزاد بهرامي, مهسا معماريان فرد, اعلا بهرامي

Azad Bahrami, Mahsa Memarian, Ala Bahrami

عنوان همایش:

European Geosciences Union General Assembly 2017

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

تخمين ميزان غلظت ازن تروپسفري با استفاده از شبكه عصبي شعاع مبنا

نویسندگان: پيمان رمضاني, سامان مفتخري عناصري موحد, مهسا معماريان فرد, محمدرضا صبور

Peyman Ramezani, Saman Moftakhary anasory movahed, Mahsa Memarian, Mohammad Reza Sabour

عنوان همایش: چهارمين كنگره بين المللي عمران معماري و توسعه شهري

4th international congress on Civil Engineering Architecture and Urban Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۶

مدلسازي پخش آلاينده منوكسيدكربن در بزرگراه هاي تهران

نویسندگان: شكوفه ستارزاده, مهسا معماريان فرد

Shokoufeh Sattarzadeh, Mahsa Memarian

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي دستاورد هاي نوين پژوهشي در مهندسي عمران معماري و مديريت شهري

3th International Conference on New Reaserch Achievements in Civil Architectural Urban Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۳

تحليل فضايي هواويزهاي شهر تهران با استفاده از روش كريگينگ و رابطه آن با رطوبت هوا

نویسندگان: مهسا معماريان فرد, آزاده كلاته عربي, زهرا شريف طهراني, ميرسينا موسوي اقدم

Mahsa Memarian, Azadeh Kalatearabi, Zahra Sharif Tehrani, Mir Sina Mousavi Aghdam

عنوان همایش: دومين كنگره بين المللي علوم زمين و توسعه شهري

2nd International Congress on Earth Sciences and Urban Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۳

بررسي همبستگي بين مقادير اندازه گيري رادون به وسيله دو دستگاه رادون سنج و سنجشگر آلفا-بتا و تهيه نقشه ي پهنه بندي رادون در مقياس شهري (مطالعه موردي ناحيه شهري مشهد)

نویسندگان: مهسا معماريان فرد, افروز نعمت زاده, ميرسينا موسوي اقدم, علي مظفري

Mahsa Memarian, Afrouz Nematzadeh, Mir Sina Mousavi Aghdam, Ali Mozafari

عنوان همایش: دومين كنگره بين المللي علوم زمين و توسعه شهري

2nd International Congress on Earth Sciences and Urban Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۳

استفاده از مدل منبع خطي مبتني بر مدل گوسي براي پيش بيني غلظت مونواكسيد كربن در آزاد راه ها (مطالعه موردي آزادراه قزوين تهران)

نویسندگان: مهسا معماريان فرد, مرضيه معماريان فرد, ميرسينا موسوي اقدم, زهرا شريف طهرني

Mahsa Memarian, Marzieh Memarian Fard, Mir Sina Mousavi Aghdam, Zahra Sharif Tehrani

عنوان همایش: دومين كنگره بين المللي علوم زمين و توسعه شهري

2nd International Congress on Earth Sciences and Urban Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۳

ارزيابي پهنه بندي مقادير گاز آلاينده رادون ساطع شده از سازندهاي زمين شناسي (مطالعه موردي ناحيه زمين شناسي مشهد)

نویسندگان: مهسا معماريان فرد, افروز نعمت زاده, عبدالله طاشي, ميرسينا موسوي اقدم

Mahsa Memarian, Afrouz Nematzadeh, Abdolah Taleshi, Mir Sina Mousavi Aghdam

عنوان همایش: دومين كنگره بين المللي علوم زمين و توسعه شهري

2nd International Congress on Earth Sciences and Urban Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۱

ارزيابي آلودگي هواي پالايشگاه نفت و شناسايي نواحي بحران

نویسندگان: مهسا معماريان فرد, بابك دارابي, مهشيد شهبازي سحراني

Mahsa Memarian, Babak Darabi, Mahshid Shahbazi Sehrani

عنوان همایش: دومين همايش يافته هاي نوين در محيط زيست و اكوسيستم هاي كشاورزي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۱

پوشش گياهي و تاثير آن بر آلودگي هوا

نویسندگان: مهسا معماريان فرد, هخامنش ورنوس, معماريان فرد مرضيه

Mahsa Memarian, Hakhamanesh Varnous, Memarian Fard Marzie

عنوان همایش: دومين همايش يافته هاي نوين در محيط زيست و اكوسيستم هاي كشاورزي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۱

الگوسازي پيش بيني آلودگي هوا در اثر تغييرات حجم ترافيك و كلاس پايداري جو

نویسندگان: مهسا معماريان فرد, مهشيد شهبازي سحراني, ميرسينا موسوي اقدم

Mahsa Memarian, Mahshid Shahbazi Sehrani, Mirsina Mousaviagdam

عنوان همایش: دومين همايش ملي بهداشت محيط،سلامت ومحيط زيست پايدار

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۱

بررسي منابع آلاينده كننده رودخانه ها با توجه به منشا توليد آن ها مطالعه موردي رودخانه بابلرود

نویسندگان: مهسا معماريان فرد, محمد يوسفي نژاد, مرضيه معماريان فرد

Mahsa Memarian, Mohammad Yousefinejad, Marzieh Memarianfard

عنوان همایش: دومين همايش ملي بهداشت محيط،سلامت ومحيط زيست پايدار

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۱

Investigating the Effect of Chemical Fertilizers on the Environment and Agriculture

نویسندگان: مهسا معماريان فرد, كوشا كلهر, مهشيد شهبازي سحراني

Mahsa Memarian, Koosha Kalhor, Mahshid Shahbazi Sehrani

عنوان همایش: دومين همايش ملي بهداشت محيط،سلامت ومحيط زيست پايدار

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۵

ارزيابي گاز رادن متصاعد شده از نظر زمين شناسي و بررسي پراكندگي جمعيت

نویسندگان: مهشيد شهبازي سحراني, مهسا معماريان فرد, زهره درويش

Mahshid Shahbazi Sehrani, Mahsa Memarian, Zohreh Darvish

عنوان همایش: سومين همايش سراسري محيط زيست، انرژي و پدافند زيستي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۵

الگوسازي عددي پخش آلاينده CO از فلر چاه نفت و گاز براي دو حالت متمايز آب و هوا

نویسندگان: مهسا معماريان فرد, سيداميرالدين صدر نژاد, مژگان خوشه گير

Mahsa Memarian, Seyed Amireddin Sadrnezhad,

عنوان همایش: سومين همايش سراسري محيط زيست، انرژي و پدافند زيستي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۵

بررسي ريزگردها و گرد و غبار، اثرات و روش هاي مهار آن

نویسندگان: مهسا معماريان فرد, حبيب اله مختاري, بهروز كهزادبگي, حميدرضا ذوالفقاري

Mahsa Memarian, Habib Alah Mokhtari, Behrooz Kohzadbegi, Hamidreza Zolfaghari

عنوان همایش: سومين همايش سراسري محيط زيست، انرژي و پدافند زيستي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۲

نقش دانشگاه ها درآموزش محيطزيست و توسعه پايدار، موانع و مشكلات

نویسندگان: ماندانا ياوري, مهسا معماريان فرد

, Mahsa Memarian

عنوان همایش:

Third International Symposium On Environmental Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

بررسي آماري آلودگي تهران از نقطه نظر صدا و هوا و ارائه راهكارهاي اصلاحي

نویسندگان: مهسا معماريان فرد, محمد يوسفي نژاد

Mahsa Memarian, Mohammad Yousefinejad

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱

Assessment of the distribution and amount of hazardous air pollutants during temperature inversion phenomenon (Case study the city of Tabriz)

نویسندگان: مهسا معماريان فرد, شهلا عيوضي, علي مظفري

Mahsa Memarian, Shahla Eyvazi, Ali Mozaffari

عنوان همایش: سومين سمپوزيوم بين المللي مهندسي محيط زيست و منابع آب

Third symposium on environmental and water resources engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۰

بررسي آب مجازي و مديريت منابع آب در جمهوري اسلامي ايران

نویسندگان: مهسا معماريان فرد, محمد يوسفي نژاد, سيدنيما اميرخليلي

Mahsa Memarian, Mohammad Yousefinejad, Seyed Nima Amir khalili

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي نقش مديريت انقلاب اسلامي در هندسه قدرت نظام جهاني (مديريت، سياست، اقتصاد، فرهنگ، امنيت، حسابداري)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۰

سياستهاي تقليل وسائط نقليه شخصي در پايتخت جمهوري اسلامي ايران و چند شهر جهان

نویسندگان: مهسا معماريان فرد, سيدنيما اميرخليلي, محمد يوسفي نژاد

Mahsa Memarian, Seyed Nima Amir khalili, Mohammad Yousefinejad

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي نقش مديريت انقلاب اسلامي در هندسه قدرت نظام جهاني (مديريت، سياست، اقتصاد، فرهنگ، امنيت، حسابداري)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۰

آموزه هاي آيات قرآن كريم و محيط زيست

نویسندگان: مهسا معماريان فرد, مهشيد شهبازي سحراني, كيان براري

Mahsa Memarian, Mahshid Shahbazi Sehrani, KIAN BARARI

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي نقش مديريت انقلاب اسلامي در هندسه قدرت نظام جهاني

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

روش بنيادين استحصال زيست محيطي انرژي در حفاري چاههاي مورد نياز براي نيروگاه زمين گرمايي و مخازن نفت-گاز

نویسندگان: مهسا معماريان فرد, ميرسينا موسوي اقدم, علي مظفري

Mahsa Memarian, Mirsina Mousaviagdam, Ali Mozaffari

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي توسعه پايدار راهكارها و چالش ها

International Conference on Sustainable Development Strategies and Challanges

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۱

ENVIRONMENTAL PROPERTIES ON CONCRETE WALLS SHIELDING FOR PREVENTION OF BIOLOGICAL PENETRATION HARM RADIATION IN REACTOR VVER-1000

نویسندگان: مهسا معماريان فرد, معماريان فرد مرضيه

Mahsa Memarian,

عنوان همایش: اولين همايش ملي معماري، عمران و محيط زيست شهري

The First National Conference on Architecture Construction and Urban Environment

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۲

مدلسازي عددي نشت از كانال هاي خاكي با استفاده از توابع آزموني (مطالعه موردي شبكه آبياري زاينده رود

نویسندگان: عبدالرشيد بلوچ زهي شه بخش, سيداميرالدين صدر نژاد, مهسا معماريان فرد, مهران ناصري راد

Abdolrashid Baloochzehi shahbakhsh, Seyed Amireddin Sadrnezhad, Mahsa Memarian, Mehran Naseri Rad

عنوان همایش: همايش ملي مهندسي و مديريت كشاورزي،محيط زيست و منابع طبيعي پايدار