سال: ۱۳۹۶

Artificial neural network forecast application for fine particulate matter concentration using meteorological data

نویسندگان: مرضيه معماريان فرد, امير مصطفي حاتمي, مهسا معماريان فرد
عنوان مجله: Global Journal Of Environmental Science And Management
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۶

Application of Support Vector Machine and Gene Expression Programming on Tropospheric ozone Prognosticating for Tehran Metropolitan

نویسندگان: وحيد مهدي پور, مهسا معماريان فرد
عنوان مجله: Civil Engineering Journal
از صفحه: ۵۵۷
تا صفحه: ۵۶۸

سال: ۱۳۹۵

Application of gene expression programming to water dissolved oxygen concentration prediction

نویسندگان: وحيد مهدي پور, مهسا معماريان فرد, فريد همايون فر
عنوان مجله: International Journal of Human Capital in Urban Management
از صفحه: ۳۹
تا صفحه: ۴۸

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: ايران / Iran

Geothermal heat store in unsaturated soil charged from a solar heating system

نویسندگان: سيداميرالدين صدر نژاد, ميرسينا موسوي اقدم, مهسا معماريان فرد, شهلا شريف تهراني
عنوان مجله: International Journal of Geosciences and Environment Planning
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

Estimation of exposure to fine particulate air pollution using GIS-based modeling approach in an urban area in Tehran

نویسندگان: مهسا معماريان فرد, امير مصطفي حاتمي, مرضيه معماريان فرد, محمد عجم
عنوان مجله: International Journal of Human Capital in Urban Management
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

NEURAL NETWORK MODELING OF CARBON MONOXIDE CONCENTRATIONS CONSIDERING METEOROLOGICAL INFLUENCES IN URBAN ENVIRONMENT

نویسندگان: مهسا معماريان فرد, مرضيه معماريان فرد, نيكلاي آلكسيويچ آنيسكين, حامد معماريان فرد
عنوان مجله:
از صفحه: ۲۳
تا صفحه: ۲۸

سال: ۱۳۹۵

PREDICTION OF DAILY NO2 CONCENTRATIONS USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK MODEL IN METROPOLITAN AREAS

نویسندگان: مهسا معماريان فرد, مرضيه معماريان فرد, گورام آوتانديلويچ ژينچواشويلي, حامد معماريان فرد
عنوان مجله:
از صفحه: ۵
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۵

HEALTH RISKS ZONATION IN MEGACITIES VIS-A-VIS PM USING GIS-BASED model

نویسندگان: مهسا معماريان فرد, معماريان فرد مرضيه, ميرسينا موسوي اقدم, h Memarianfard
عنوان مجله: Journal of Fundamental and Applied Sciences
از صفحه: ۱۹۳
تا صفحه: ۲۰۲

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: روسيه / Russia

NUMERICAL AND EXPERIMENTAL STUDIES OF MONOLITHIC CHARACTER OF THICK-WALLED ANISOTROPIC SHELL

نویسندگان: مهسا معماريان فرد, Turusov P.A, حامد معماريان فرد
عنوان مجله: Scientific and Technical Journal on Construction and Architecture (Vestnik MGSU)
از صفحه: ۳۶
تا صفحه: ۴۵

سال: ۱۳۹۵

بررسي تفكيك و جداسازي پسماند در مناطق 22گانه شهر تهران با استفاده از سيستم اطلاعات مكاني

نویسندگان: امير مصطفي حاتمي, مهسا معماريان فرد, محمدرضا صبور
عنوان مجله: علوم و فنون نقشه برداري
از صفحه: ۱۰
تا صفحه: ۲۴

سال: ۱۳۹۳

Line source model for vehicular pollution prediction near roadways according to Gaussian model

نویسندگان: مهسا معماريان فرد
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH
از صفحه: ۱۵۹
تا صفحه: ۱۶۸

سال: ۱۳۹۳

Water Level Elevation Variations Modeling Using Support Vector Machine and neural network

نویسندگان: مجتبي نوري, مريم خليل زاده پشتگل, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, منصور پاك منش, مهسا معماريان فرد
عنوان مجله: ADVANCES IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY
از صفحه: ۷۸۳
تا صفحه: ۷۹۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: روسيه / Russia

Leachate transport through advection-diffusion and linear sorption in saturated land

نویسندگان: مهسا معماريان فرد, مريم خليل زاده پشتگل
عنوان مجله: Water Resources
از صفحه: ۲۴۷
تا صفحه: ۲۵۹

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: روسيه / Russia

MODELING OF FILTRATION IN POROUS MEDIA USING NUMERICAL METHODS

نویسندگان: مهسا معماريان فرد, مرضيه معماريان فرد
عنوان مجله: Prospero
از صفحه: ۳۶
تا صفحه: ۴۰

سال: ۱۳۹۲

Evaluation of Nitrification Processes in Wastewater Treatment Plant

نویسندگان: سيداميرالدين صدر نژاد, مهسا معماريان فرد
عنوان مجله: ADVANCES IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY
از صفحه: ۴۷۲۴
تا صفحه: ۴۷۳۴

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: ايران / Iran

Fault and damage pro-elasticity model in multi-plane framework for rocks

نویسندگان: سيداميرالدين صدر نژاد, م. نيكبخش ذاتي, مهسا معماريان فرد
عنوان مجله: International Journal of Civil Engineering
از صفحه: ۵۵
تا صفحه: ۶۴