محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

كاربرد روش اجزاء محدود در پيش بيني آسيب ناشي از سوراخكاري مواد مركب چندلايه

نویسندگان: مهناز ذاكري, مجيدرضا آيت اللهي, هادي قسمتي كوچكي

Mahnaz Zakeri, M.R. Ayatollahi, Hadi Ghesmati K.

عنوان همایش: هجدهمين همايش ملي و هفتمين كنفرانس بين المللي انجمن مهندسي ساخت و توليد ايران

ICME 2022

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

آسيب ناشي از بارگذاري مكانيكي در چند لايه كامپوزيتي

نویسندگان: مهناز ذاكري, محسن كوراني مسكن

Mahnaz Zakeri, Mohsen Kouranimaskan

عنوان همایش: هجدهمين همايش ملي و هفتمين كنفرانس بين المللي انجمن مهندسي ساخت و توليد ايران

ICME 2022

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

بررسي تاثير متغيرهاي مختلف جهت كاهش تورق ناشي از سوراخكاري در چندلايه هاي كامپوزيتي

نویسندگان: هادي قسمتي كوچكي, مهناز ذاكري, مجيدرضا آيت اللهي

Ghesmati K. Hadi, Mahnaz Zakeri, M.R. Ayatollahi

عنوان همایش: هفدهمين همايش ملي و ششمين كنفرانس بين¬المللي مهندسي ساخت و توليد

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

كارآيي و عملكرد مكانيكي پروتز استخوان نازك ني توليد شده به روش ساخت افزايشي

نویسندگان: حسين كاوه نيا, مهناز ذاكري

Hossein Kavehnia, Mahnaz Zakeri

عنوان همایش: ششمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي برق، مكانيك و مكاترونيك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

تعيين ضخامت بهينه پوسته كامپوزيتي تقويت شده تحت بار كمانش محوري

نویسندگان: حسن منصوري بقال, مهناز ذاكري

Hassan Mansoori baghal, Mahnaz Zakeri

عنوان همایش: نخستين همايش ملي مكانيك محاسباتي و تجربي

1 st National conference on computational and experimental mechanics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

تحليل رفتار كمانشي صفحات حاوي ترك منشعب از گشودگي مركزي

نویسندگان: مهناز ذاكري, سيدمحسن مطهري

Mahnaz Zakeri, Seyed mohsen Motahari

عنوان همایش: نخستين همايش ملي مكانيك محاسباتي و تجربي

1 st National conference on computational and experimental mechanics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۱

تخمين اثر شعاع گشودگي بر عمر خستگي مخازن تحت فشار كامپوزيتي

نویسندگان: محمد كشت گر, مهناز ذاكري, مجتبي فرخ

Mohammad Keshtgar, Mahnaz Zakeri, Mojtaba Farrokh

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك و هوافضا

3rd International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

ارزيابي تاثير استفاده از تقويت كننده حلقوي بر عملكرد سوراخ نگهدارنده در نوك ترك

نویسندگان: مهناز ذاكري, علي ميرزاجاني

Mahnaz Zakeri, Ali Mirzajani

عنوان همایش: شانزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران

The 16th International Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

مدلسازي وتحليل تنش در اتصال چسبي كلاهك مخزن كامپوزيتي چرخان

نویسندگان: مهناز ذاكري, محمد امين كتيراء, وحيد ديندارلو

Mahnaz Zakeri, Mohamad Amin Katirae, Vahid Dindarloo

عنوان همایش: شانزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران

The 16th International Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

بررسي اثر سوراخ مركزي و لبه تقويتي بر بار كمانش و شكست صفحات كامپوزيتي L شكل

نویسندگان: مهناز ذاكري, محمد امين كتيراء

Mahnaz Zakeri, Mohamad Amin Katirae

عنوان همایش: شانزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران

The 16th International Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۴

كمانش پوسته استوانه اي با گشودگي مستطيلي شكل تحت توزيع يكنواخت دما

نویسندگان: ميثم فرزام كيا, مهناز ذاكري, محمد همايون صدر, شاهرخ شمس

Meisam Ghasabi, Mahnaz Zakeri, ,

عنوان همایش: پانزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹

بررسي ضرايب شدت تنش در صفحه ي تخت تقويت شده با شبكه بندي لوزي حاوي ترك مركزي

نویسندگان: مهناز ذاكري, ابوالفضل جعفري نياركي

Mahnaz Zakeri, Abolfazl Jafariniyaraki

عنوان همایش: چهاردهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران

14th International Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۰۳

پايش سلامت سازه هاي حساس با استفاده از وصله هاي پيزوالكتريك

نویسندگان: مهناز ذاكري, بهروز امين, فرهنگ هنرور

Mahnaz Zakeri, Behrouz Amin, Farhang Honarvar

عنوان همایش: اولين همايش ايمني در حمل و نقل هوايي

The First Conference on Saftey in Air Transportation

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۱

بررسي اثر زاويه ي كايرال بر رفتار كمانش پيچشي نانولوله هاي كربني معيوب به كمك روش اجزا محدود

نویسندگان: مهناز ذاكري, اميد افضل نژاد, اشكان شكيبا

Mahnaz Zakeri, Omid Afzalnejad, Ashkan Shakiba

عنوان همایش: دومين همايش ملي فناوري نانو از تئوري تا كاربرد

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۳

تعيين مدول الاستيسيت طولي نانولوله هاي كربني

نویسندگان: مهناز ذاكري, اميد بصيري

Mahnaz Zakeri,

عنوان همایش: اولين همايش ملي كاربردهاي نانوفناوري در صنعت، معدن، كشاورزي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۳

تعيين مدول الاستيسيته طولي نانولوله هاي كربني

نویسندگان: مهناز ذاكري, اميد بصيري

Mahnaz Zakeri,

عنوان همایش: اولين همايش ملي كاربردهاي نانوفناوري در صنعت، معدن، كشاورزي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۴

Simulation of Atomic Interaction between Carbon Nanotube and Epoxy Resin in a Nanocomposite Volume Element

نویسندگان: مهناز ذاكري, محمود مهرداد شكريه, مهدي شايان مهر

Mahnaz Zakeri, , Mahdi Shayanmehr

عنوان همایش: چهاردهمين سمينار شيمي معدني ايران

14th Iranian Inorganic Chemistry Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۴

Simuation of atomic interaction between carbon nanotube and epoxy resin in a nanocomposite volume element

نویسندگان: مهناز ذاكري, م.م شكريه, مهدي شايان مهر

Mahnaz Zakeri, M.M Shokrieh, Mahdi Shayanmehr

عنوان همایش: چهاردهمين سمينار شيمي معدني ايران

14th Iranian Inorganic Chemistry Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱

تحليل رفتار مكانيكي نانولوله هاي كربني با تغيير ساختار آنها در شرايط بارگذاري مختلف

نویسندگان: مهناز ذاكري, محمود مهرداد شكريه, مهدي شايان مهر, حامد مهدوي

Mahnaz Zakeri, , Mahdi Shayanmehr, Hamed Mahdavi

عنوان همایش: بيستمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱

بررسي رفتار پيچشي نانولوله هاي كربني با استفاده از روش اجزاي محدود

نویسندگان: مهناز ذاكري, اميد بصيري

Mahnaz Zakeri,

عنوان همایش: اولين همايش ملي علوم و فناوري نانو