مشخصات فردی

نام: مهناز

نام خانوادگی: ذاکری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: m.zakeri@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۷۳۰۶۴۲۱۷

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MahnazZakeri


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی هوافضا

گرایش: سازه هوایی

واحد سازمانی: مهندسی هوافضا