سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: ايران / Iran

اثر ناخالصي هاي مختلف پلاتين، آنتيموان، تيتانيوم، مس و آهن بر روي خواص ساختاري و الكتروني نانو لايه دي اكسيد قلع با استفاده از اصول محاسبات اوليه

Effect of different impurities Pt, Sb, Ti, Cu, and Fe on structural and electronic properties of SnO2 nanolayer from first-principles methods

نویسندگان: سميه ناصري پورتكلو, محمود جعفري
عنوان مجله: نانو مقياس
از صفحه: ۱۶۳
تا صفحه: ۱۷۰

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Biocompatibility of 2D silicon nitride: interaction at the nano-bio interface

نویسندگان: اشكان شكاري, محمود جعفري
عنوان مجله: Materials Research Express
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Phase-transition behavior of (H2O) n=1-4 few-body systems from Car-Parrinello molecular dynamics

نویسندگان: اشكان شكاري, محمود جعفري
عنوان مجله: PHASE TRANSITIONS
از صفحه: ۸۸۹
تا صفحه: ۸۹۸

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Thermodynamic properties of phagraphene

نویسندگان: اشكان شكاري, محمود جعفري
عنوان مجله: MOLECULAR SIMULATION
از صفحه: ۷۱۲
تا صفحه: ۷۱۸

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Biocompatibility of 2D silicon nitride: interaction at the nano-bio interface

نویسندگان: اشكان شكاري, محمود جعفري
عنوان مجله: Materials Research Express
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Phase-transition behavior of (H2O) n=1-4 few-body systems from Car-Parrinello molecular dynamics

نویسندگان: اشكان شكاري, محمود جعفري
عنوان مجله: PHASE TRANSITIONS
از صفحه: ۸۸۹
تا صفحه: ۸۹۸

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Thermodynamic properties of phagraphene

نویسندگان: اشكان شكاري, محمود جعفري
عنوان مجله: MOLECULAR SIMULATION
از صفحه: ۷۱۲
تا صفحه: ۷۱۸

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Unveiling the first post-graphene member of silicon nitrides A novel 2D material

نویسندگان: اشكان شكاري, محمود جعفري
عنوان مجله: COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Electronic response of phagraphene membranes to excess charge carriers

نویسندگان: اشكان شكاري, محمود جعفري
عنوان مجله: SOLID STATE COMMUNICATIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Non-equilibrium thermodynamic properties and internal dynamics of 32-residue beta amyloid fibrils

نویسندگان: اشكان شكاري, محمود جعفري
عنوان مجله: PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: ايران / Iran

تاثير جايگزيدگي اتم كروم بر ويژگي الكترونيكي و نوري نانو صفحه روي سولفيد

نویسندگان: محمود جعفري, خديجه علواني
عنوان مجله: نانو مقياس
از صفحه: ۷۰
تا صفحه: ۸۱

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Structural dynamics of COVID-19 main protease

نویسندگان: اشكان شكاري, محمود جعفري
عنوان مجله: JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۶

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: ايران / Iran

Ab Initio Electronic Structure Investigation of Antimony-Doped SnO2 (110) Nanosheet

نویسندگان: محمود جعفري, سميه ناصري پورتكلو
عنوان مجله: Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science
از صفحه: ۷۴۵
تا صفحه: ۷۵۱

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Unveiling the first post-graphene member of silicon nitrides A novel 2D material

نویسندگان: اشكان شكاري, محمود جعفري
عنوان مجله: COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Electronic response of phagraphene membranes to excess charge carriers

نویسندگان: اشكان شكاري, محمود جعفري
عنوان مجله: SOLID STATE COMMUNICATIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Non-equilibrium thermodynamic properties and internal dynamics of 32-residue beta amyloid fibrils

نویسندگان: اشكان شكاري, محمود جعفري
عنوان مجله: PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۹

تاثير جايگزيدگي اتم كروم بر ويژگي الكترونيكي و نوري نانو صفحه روي سولفيد

نویسندگان: محمود جعفري, خديجه علواني
عنوان مجله: نانو مقياس
از صفحه: ۷۰
تا صفحه: ۸۱

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Structural dynamics of COVID-19 main protease

نویسندگان: اشكان شكاري, محمود جعفري
عنوان مجله: JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۶

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: ايران / Iran

Ab Initio Electronic Structure Investigation of Antimony-Doped SnO2 (110) Nanosheet

نویسندگان: محمود جعفري, سميه ناصري پورتكلو
عنوان مجله: Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science
از صفحه: ۷۴۵
تا صفحه: ۷۵۱

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Effect of doping chromium on electronic and magnetic properties of ZnS monolayer: a DFT study

نویسندگان: محمود جعفري, خديجه علواني
عنوان مجله: Materials Research Express
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: مجارستان / Hungary

Thermodynamic properties of TiC nanowire from first principles

نویسندگان: محمود جعفري, اشكان شكاري, نجمه دلاوري, رضا جعفري
عنوان مجله: JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY
از صفحه: ۱۱۶۷
تا صفحه: ۱۱۷۳

سال: ۱۳۹۸

مطالعه ويژگي هاي ساختار الكتروني و گراديان هاي ميدان الكتريكي اكسيد گادولنيم در فاز مكعبي

نویسندگان: حسن جم نژاد, محمود جعفري
عنوان مجله: پژوهش سيستم هاي بس ذره اي
از صفحه: ۴۹
تا صفحه: ۶۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Density functional investigation of oxygen reduction reaction on Pt3Pd alloy electrocatalyst

نویسندگان: شكيبا صادقيان, محمود جعفري
عنوان مجله: Materials Research Express
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Modeling the action of environment on proton tunneling in the adenine-thymine base pair

نویسندگان: اشكان شكاري, محمود جعفري
عنوان مجله: PROGRESS IN BIOPHYSICS and MOLECULAR BIOLOGY
از صفحه: ۹۸
تا صفحه: ۱۰۳

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Effect of doping chromium on electronic and magnetic properties of ZnS monolayer: a DFT study

نویسندگان: محمود جعفري, خديجه علواني
عنوان مجله: Materials Research Express
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: مجارستان / Hungary

Thermodynamic properties of TiC nanowire from first principles

نویسندگان: محمود جعفري, اشكان شكاري, نجمه دلاوري, رضا جعفري
عنوان مجله: JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY
از صفحه: ۱۱۶۷
تا صفحه: ۱۱۷۳

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: ايران / Iran

مطالعه ويژگي هاي ساختار الكتروني و گراديان هاي ميدان الكتريكي اكسيد گادولنيم در فاز مكعبي

نویسندگان: حسن جم نژاد, محمود جعفري
عنوان مجله: پژوهش سيستم هاي بس ذره اي
از صفحه: ۴۹
تا صفحه: ۶۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Density functional investigation of oxygen reduction reaction on Pt3Pd alloy electrocatalyst

نویسندگان: شكيبا صادقيان, محمود جعفري
عنوان مجله: Materials Research Express
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Modeling the action of environment on proton tunneling in the adenine-thymine base pair

نویسندگان: اشكان شكاري, محمود جعفري
عنوان مجله: PROGRESS IN BIOPHYSICS and MOLECULAR BIOLOGY
از صفحه: ۹۸
تا صفحه: ۱۰۳

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Effect of pairwise additivity on finite-temperature behavior of classical ideal gas

نویسندگان: اشكان شكاري, محمود جعفري
عنوان مجله: PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS
از صفحه: ۱۰۱
تا صفحه: ۱۰۸

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Electronic and optical properties of hydrogenated silicon carbide nanosheets A DFT study

نویسندگان: نجمه دلاوري, محمود جعفري
عنوان مجله: SOLID STATE COMMUNICATIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Plasmon-induced phase grating via nonlinear modulation

نویسندگان: سيد حسين اسدپور, محمود جعفري
عنوان مجله: OPTICS COMMUNICATIONS
از صفحه: ۱۲۵
تا صفحه: ۱۳۳

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ايران / Iran

Mechanical Properties of TiC Nanowire from DFT Calculations

نویسندگان: محمود جعفري, زهرا خواجه ميري
عنوان مجله: Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science
از صفحه: ۱۶۲۳
تا صفحه: ۱۶۲۷

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Enhancement of Goos-Hanchen shift due to a Rydberg state

نویسندگان: سيد حسين اسدپور, حميد رضا حامدي, محمود جعفري
عنوان مجله: APPLIED OPTICS
از صفحه: ۴۰۱۳
تا صفحه: ۴۰۱۹

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Finite temperature properties and phase transition behavior of quasi-planar B36 nanocluster from first principles

نویسندگان: اشكان شكاري, محمود جعفري
عنوان مجله: Materials Research Express
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

Phase-dependent electromagnetically induced grating in a four-level quantum system near a plasmonic nanostructure

نویسندگان: سيد حسين اسدپور, علي پناهپور, محمود جعفري
عنوان مجله: European Physical Journal Plus
از صفحه: ۴۱۱
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Statistical mechanical modeling of a DNA nanobiostructure at the base-pair level

نویسندگان: اشكان شكاري, محمود جعفري
عنوان مجله: PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS
از صفحه: ۸۰
تا صفحه: ۸۸

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: سوئد / Sweden

Soliton slow light for closed loop quantum systems

نویسندگان: H R Hamedi, محمود جعفري, V Kudriasov
عنوان مجله: PHYSICA SCRIPTA
از صفحه: ۲۵۱۰۳
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Electronic and optical properties of hydrogenated silicon carbide nanosheets A DFT study

نویسندگان: نجمه دلاوري, محمود جعفري
عنوان مجله: SOLID STATE COMMUNICATIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Plasmon-induced phase grating via nonlinear modulation

نویسندگان: سيد حسين اسدپور, محمود جعفري
عنوان مجله: OPTICS COMMUNICATIONS
از صفحه: ۱۲۵
تا صفحه: ۱۳۳

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ايران / Iran

Mechanical Properties of TiC Nanowire from DFT Calculations

نویسندگان: محمود جعفري, زهرا خواجه ميري
عنوان مجله: Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science
از صفحه: ۱۶۲۳
تا صفحه: ۱۶۲۷

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Enhancement of Goos-Hanchen shift due to a Rydberg state

نویسندگان: سيد حسين اسدپور, حميد رضا حامدي, محمود جعفري
عنوان مجله: APPLIED OPTICS
از صفحه: ۴۰۱۳
تا صفحه: ۴۰۱۹

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Finite temperature properties and phase transition behavior of quasi-planar B36 nanocluster from first principles

نویسندگان: اشكان شكاري, محمود جعفري
عنوان مجله: Materials Research Express
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

Phase-dependent electromagnetically induced grating in a four-level quantum system near a plasmonic nanostructure

نویسندگان: سيد حسين اسدپور, علي پناهپور, محمود جعفري
عنوان مجله: European Physical Journal Plus
از صفحه: ۴۱۱
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Statistical mechanical modeling of a DNA nanobiostructure at the base-pair level

نویسندگان: اشكان شكاري, محمود جعفري
عنوان مجله: PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS
از صفحه: ۸۰
تا صفحه: ۸۸

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: سوئد / Sweden

Soliton slow light for closed loop quantum systems

نویسندگان: H R Hamedi, محمود جعفري, V Kudriasov
عنوان مجله: PHYSICA SCRIPTA
از صفحه: ۲۵۱۰۳
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Effect of pairwise additivity on finite-temperature behavior of classical ideal gas

نویسندگان: اشكان شكاري, محمود جعفري
عنوان مجله: PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS
از صفحه: ۱۰۱
تا صفحه: ۱۰۸

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: سنگاپور / Singapore

Effect of Nitrogen and Boron Localization on the Electrical Properties of Porous Graphene

نویسندگان: محمود جعفري, شيما نظيفي, محمد اسدپور
عنوان مجله: NANO
از صفحه: ۱۷۵۰۱۰۹
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Structural electronic and optical properties of C-type Gd2O3 a density functional theory investigation Gd

نویسندگان: حسن جم نژاد, محمود جعفري
عنوان مجله: Journal of Computational Electronics
از صفحه: ۲۷۲
تا صفحه: ۲۷۹

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: ايران / Iran

Dependence of Specific Heat on the Chirality and Diameter of Single-Walled Carbon Nanotubes

نویسندگان: محمود جعفري, ليلا بهلولي اسكوئي
عنوان مجله: Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science
از صفحه: ۵۵۷
تا صفحه: ۵۶۲

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Effect of pairwise additivity on finite-temperature behavior of

نویسندگان: اشكان شكاري, محمود جعفري
عنوان مجله: PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS
از صفحه: ۱۰۱
تا صفحه: ۱۰۸

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: سنگاپور / Singapore

Effect of Nitrogen and Boron Localization on the Electrical Properties of Porous Graphene

نویسندگان: محمود جعفري, شيما نظيفي, محمد اسدپور
عنوان مجله: NANO
از صفحه: ۱۷۵۰۱۰۹
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Structural electronic and optical properties of C-type Gd2O3 a density functional theory investigation Gd

نویسندگان: حسن جم نژاد, محمود جعفري
عنوان مجله: Journal of Computational Electronics
از صفحه: ۲۷۲
تا صفحه: ۲۷۹

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: ايران / Iran

Dependence of Specific Heat on the Chirality and Diameter of Single-Walled Carbon Nanotubes

نویسندگان: محمود جعفري, ليلا بهلولي اسكوئي
عنوان مجله: Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science
از صفحه: ۵۵۷
تا صفحه: ۵۶۲

سال: ۱۳۹۵

Synthesizing and Characterizing Functionalized Short Multiwall Carbon Nanotubes with Folate Magnetite and Polyethylene Glycol as Multitargeted Nanocarrier of Anti-cancer Drugs

نویسندگان: محمود جعفري, دانيال حيدري, پدرام ابراهيم نژاد
عنوان مجله: Iranian Journal of Pharmaceutical Research
از صفحه: ۴۴۹
تا صفحه: ۴۵۶

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: لهستان / Poland

A DFT Study of the Strain Effect on the Optical Properties of Linear and Dimerized Titanium Nanochains

نویسندگان: زينب سهرابي كيا, محمود جعفري
عنوان مجله: ACTA PHYSICA POLONICA A
از صفحه: ۳۴۴
تا صفحه: ۳۴۷

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: ايران / Iran

Synthesizing and Characterizing Functionalized Short Multiwall Carbon Nanotubes with Folate Magnetite and Polyethylene Glycol as Multitargeted Nanocarrier of Anti-cancer Drugs

نویسندگان: محمود جعفري, دانيال حيدري, پدرام ابراهيم نژاد
عنوان مجله: Iranian Journal of Pharmaceutical Research
از صفحه: ۴۴۹
تا صفحه: ۴۵۶

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: لهستان / Poland

A DFT Study of the Strain Effect on the Optical Properties of Linear and Dimerized Titanium Nanochains

نویسندگان: زينب سهرابي كيا, محمود جعفري
عنوان مجله: ACTA PHYSICA POLONICA A
از صفحه: ۳۴۴
تا صفحه: ۳۴۷

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: روماني / Romania

Optoelectrical properties of TiC nanowires from density functional theory

نویسندگان: محمود جعفري, سارا قناد
عنوان مجله: JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS
از صفحه: ۳۱۸
تا صفحه: ۳۲۲

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Electronic and Magnetic Properties of Linear and Dimerized Titanium Nanochains Under Compressive and Tensile Strain

نویسندگان: زينب سهرابي كيا, محمود جعفري
عنوان مجله: JOURNAL OF CLUSTER SCIENCE
از صفحه: ۱۸۳
تا صفحه: ۱۹۱

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Structure of Gd2O3 nanoparticles at high temperature

نویسندگان: حسن جم نژاد, محمود جعفري
عنوان مجله: JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS
از صفحه: ۱۶۴
تا صفحه: ۱۶۷

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: روماني / Romania

Optoelectrical properties of TiC nanowires from density functional theory

نویسندگان: محمود جعفري, سارا قناد
عنوان مجله: JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS
از صفحه: ۳۱۸
تا صفحه: ۳۲۲

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Electronic and Magnetic Properties of Linear and Dimerized Titanium Nanochains Under Compressive and Tensile Strain

نویسندگان: زينب سهرابي كيا, محمود جعفري
عنوان مجله: JOURNAL OF CLUSTER SCIENCE
از صفحه: ۱۸۳
تا صفحه: ۱۹۱

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Structure of Gd2O3 nanoparticles at high temperature

نویسندگان: حسن جم نژاد, محمود جعفري
عنوان مجله: JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS
از صفحه: ۱۶۴
تا صفحه: ۱۶۷

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Optical properties of two-dimensional zigzag and armchair graphyne nanoribbon semiconductor

نویسندگان: محمد اسدپور, محمود جعفري, ميلاد اسدپور, مريم جعفري
عنوان مجله: SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY
از صفحه: ۳۸۰
تا صفحه: ۳۸۴

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: تايوان / Taiwan

The Effect of Diameter on the Optical Properties of Beta-Titanium Nanowires

نویسندگان: محمود جعفري, حميد رضا حاجياني
عنوان مجله: CHINESE JOURNAL OF PHYSICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Optical properties of two-dimensional zigzag and armchair graphyne nanoribbon semiconductor

نویسندگان: محمد اسدپور, محمود جعفري, ميلاد اسدپور, مريم جعفري
عنوان مجله: SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY
از صفحه: ۳۸۰
تا صفحه: ۳۸۴

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: تايوان / Taiwan

The Effect of Diameter on the Optical Properties of Beta-Titanium Nanowires

نویسندگان: محمود جعفري, حميد رضا حاجياني
عنوان مجله: CHINESE JOURNAL OF PHYSICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: هلند / Netherlands

First-principles calculations of optical properties of Titanium nanochains

نویسندگان: محمود جعفري, حميدرضا حاجياني, زينب سهرابي كيا, حبيبه گلواني
عنوان مجله: COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE
از صفحه: ۲۲۴
تا صفحه: ۲۲۹

سال: ۱۳۹۲

An Efficient Method for Fabrication of Carboxylated Short Multi-walled Carbon Nanotubes Decorated with Magnetic Iron Oxide Nanoparticles

نویسندگان: پدرام ابراهيم نژاد, محمود جعفري, دانيال حيدري
عنوان مجله: Current Nanoscience
از صفحه: ۶۱۵
تا صفحه: ۶۱۸

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: اوكراين / Ukraine

Density functional theory study of the alpha to omega martensitic transformation in titanium induced by hydrostatic pressure

نویسندگان: محمود جعفري, مريم نوبختي, حسن جم نژاد, كامران بياتي
عنوان مجله: Condensed Matter Physics
از صفحه: ۳۳۷۰۳۱
تا صفحه: ۳۳۷۰۳۶

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Effect of boron and nitrogen doping on electro-optical properties of armchair and zigzag graphyne nanoribbons

نویسندگان: محمود جعفري, محمد اسدپور, نيما اشتري ماجلان, مهدي فقيه نصيري
عنوان مجله: COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE
از صفحه: ۳۹۱
تا صفحه: ۳۹۸

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: هلند / Netherlands

First-principles calculations of optical properties of Titanium nanochains

نویسندگان: محمود جعفري, حميدرضا حاجياني, زينب سهرابي كيا, حبيبه گلواني
عنوان مجله: COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE
از صفحه: ۲۲۴
تا صفحه: ۲۲۹

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: امارات / United Arab Emirates

An Efficient Method for Fabrication of Carboxylated Short Multi-walled Carbon Nanotubes Decorated with Magnetic Iron Oxide Nanoparticles

نویسندگان: پدرام ابراهيم نژاد, محمود جعفري, دانيال حيدري
عنوان مجله: Current Nanoscience
از صفحه: ۶۱۵
تا صفحه: ۶۱۸

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: اوكراين / Ukraine

Density functional theory study of the alpha to omega martensitic transformation in titanium induced by hydrostatic pressure

نویسندگان: محمود جعفري, مريم نوبختي, حسن جم نژاد, كامران بياتي
عنوان مجله: Condensed Matter Physics
از صفحه: ۳۳۷۰۳۱
تا صفحه: ۳۳۷۰۳۶

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Effect of boron and nitrogen doping on electro-optical properties of armchair and zigzag graphyne nanoribbons

نویسندگان: محمود جعفري, محمد اسدپور, نيما اشتري ماجلان, مهدي فقيه نصيري
عنوان مجله: COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE
از صفحه: ۳۹۱
تا صفحه: ۳۹۸

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: سوئد / Sweden

Pressure dependence of the optical properties of Alpha, Beta and Omega phases of titanium

نویسندگان: محمود جعفري, زينب سهرابي كيا, حبيبه گلواني
عنوان مجله: PHYSICA SCRIPTA
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: ايران / Iran

Electronic Properties of Titanium using density functional theory

نویسندگان: محمود جعفري, حسن جم نژاد, ليلا نظرزاده
عنوان مجله: Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science
از صفحه: ۵۱۱
تا صفحه: ۵۱۵

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Computer study of critical exponents in two-dimensional systems of circular and sticklike nanoparticles

نویسندگان: علي دلفي, طهورا دلفي رضايي, ايرج هادي, سعداله ابراهيمي, محمود جعفري
عنوان مجله: COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE
از صفحه: ۲۸۷
تا صفحه: ۲۸۹

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: سوئد / Sweden

Pressure dependence of the optical properties of Alpha, Beta and Omega phases of titanium

نویسندگان: محمود جعفري, زينب سهرابي كيا, حبيبه گلواني
عنوان مجله: PHYSICA SCRIPTA
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: ايران / Iran

Electronic Properties of Titanium using density functional theory

نویسندگان: محمود جعفري, حسن جم نژاد, ليلا نظرزاده
عنوان مجله: Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science
از صفحه: ۵۱۱
تا صفحه: ۵۱۵

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Computer study of critical exponents in two-dimensional systems of circular and sticklike nanoparticles

نویسندگان: علي دلفي, طهورا دلفي رضايي, ايرج هادي, سعداله ابراهيمي, محمود جعفري
عنوان مجله: COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE
از صفحه: ۲۸۷
تا صفحه: ۲۸۹

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Optical properties of Alpha, Beta and Omega structure of Titanium: Ab initio approach

نویسندگان: محمود جعفري, حميدرضا حاجياني
عنوان مجله: COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE
از صفحه: ۲۵۴۹
تا صفحه: ۲۵۵۳

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: سوئد / Sweden

Pseudopotential calculation of the bulk modulus and phonon dispersion of the bcc and hcp structures of titanium

نویسندگان: محمود جعفري, نيلوفر ظريفي, مريم نوبختي, عاطفه جهاندوست, مريم لامع
عنوان مجله: PHYSICA SCRIPTA
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۵

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: اوكراين / Ukraine

Effect of pressure on the electronic structure of hcp Titanium

نویسندگان: محمود جعفري, عاطفه جهاندوست, مهدي واعظ زاده, نيلوفر ظريفي
عنوان مجله: Condensed Matter Physics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۹۰

Investigation of Thermal Conductivity of Single-Wall Carbon Nanotubes

نویسندگان: محمود جعفري, مجيد واعظ زاده, محمد منصوري, اباذر حاج نوروزي
عنوان مجله: Thermal Science
از صفحه: ۵۶۵
تا صفحه: ۵۷۰

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Magneto optical properties of Beta [110] and Omega [100] titanium nanowires

نویسندگان: حميدرضا حاجياني, محمود جعفري
عنوان مجله: JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS
از صفحه: ۴۱۸
تا صفحه: ۴۲۳

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Optical properties of Alpha, Beta and Omega structure of Titanium: Ab initio approach

نویسندگان: محمود جعفري, حميدرضا حاجياني
عنوان مجله: COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE
از صفحه: ۲۵۴۹
تا صفحه: ۲۵۵۳

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Optical properties of Alpha, Beta and Omega structure of Titanium: Ab initio approach

نویسندگان: محمود جعفري, حميدرضا حاجياني
عنوان مجله: COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE
از صفحه: ۲۵۴۹
تا صفحه: ۲۵۵۳

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: سوئد / Sweden

Pseudopotential calculation of the bulk modulus and phonon dispersion of the bcc and hcp structures of titanium

نویسندگان: محمود جعفري, نيلوفر ظريفي, مريم نوبختي, عاطفه جهاندوست, مريم لامع
عنوان مجله: PHYSICA SCRIPTA
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۵

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: اوكراين / Ukraine

Effect of pressure on the electronic structure of hcp Titanium

نویسندگان: محمود جعفري, عاطفه جهاندوست, مهدي واعظ زاده, نيلوفر ظريفي
عنوان مجله: Condensed Matter Physics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۹۰

Investigation of Thermal Conductivity of Single-Wall Carbon Nanotubes

نویسندگان: محمود جعفري, مجيد واعظ زاده, محمد منصوري, اباذر حاج نوروزي
عنوان مجله: Thermal Science
از صفحه: ۵۶۵
تا صفحه: ۵۷۰

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Magneto optical properties of Beta [110] and Omega [100] titanium nanowires

نویسندگان: حميدرضا حاجياني, محمود جعفري
عنوان مجله: JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS
از صفحه: ۴۱۸
تا صفحه: ۴۲۳

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Optical properties of Alpha, Beta and Omega structure of Titanium: Ab initio approach

نویسندگان: محمود جعفري, حميدرضا حاجياني
عنوان مجله: COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE
از صفحه: ۲۵۴۹
تا صفحه: ۲۵۵۳

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: سوئد / Sweden

Pseudopotential calculation of the bulk modulus and phonon dispersion of the bcc and hcp structures of titanium

نویسندگان: محمود جعفري, نيلوفر ظريفي, مريم نوبختي, عاطفه جهاندوست, مريم لامع
عنوان مجله: PHYSICA SCRIPTA
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۵

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: اوكراين / Ukraine

Effect of pressure on the electronic structure of hcp Titanium

نویسندگان: محمود جعفري, عاطفه جهاندوست, مهدي واعظ زاده, نيلوفر ظريفي
عنوان مجله: Condensed Matter Physics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۹۰

Investigation of Thermal Conductivity of Single-Wall Carbon Nanotubes

نویسندگان: محمود جعفري, مجيد واعظ زاده, محمد منصوري, اباذر حاج نوروزي
عنوان مجله: Thermal Science
از صفحه: ۵۶۵
تا صفحه: ۵۷۰

سال: ۱۳۸۹

Computer Study of The Percolation Criterion in Two-Dimensional Systems of Circular and Sticklike Nanoparticles

نویسندگان: طهورا دلفي رضايي, علي دلفي, محمود جعفري, سعداله ابراهيمي, ايرج هادي, جمشيد صباغ زاده
عنوان مجله: JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND THEORETICAL NANOSCIENCE
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۵

سال: ۱۳۸۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Thermal Stability of Alpha-Phase of Titanium by Using X-Ray Diffraction

نویسندگان: محمود جعفري, مهدي واعظ زاده, سوگند نوروزي زاده
عنوان مجله: METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE
از صفحه: ۳۲۸۷
تا صفحه: ۳۲۹۰

سال: ۱۳۸۹

Computer Study of The Percolation Criterion in Two-Dimensional Systems of Circular and Sticklike Nanoparticles

نویسندگان: طهورا دلفي رضايي, علي دلفي, محمود جعفري, سعداله ابراهيمي, ايرج هادي, جمشيد صباغ زاده
عنوان مجله: JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND THEORETICAL NANOSCIENCE
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۵

سال: ۱۳۸۹

Computer Study of The Percolation Criterion in Two-Dimensional Systems of Circular and Sticklike Nanoparticles

نویسندگان: طهورا دلفي رضايي, علي دلفي, محمود جعفري, سعداله ابراهيمي, ايرج هادي, جمشيد صباغ زاده
عنوان مجله: JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND THEORETICAL NANOSCIENCE
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۵

سال: ۱۳۸۹

Computer Study of The Percolation Criterion in Two-Dimensional Systems of Circular and Sticklike Nanoparticles

نویسندگان: طهورا دلفي رضايي, علي دلفي, محمود جعفري, سعداله ابراهيمي, ايرج هادي, جمشيد صباغ زاده
عنوان مجله: JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND THEORETICAL NANOSCIENCE
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۵

سال: ۱۳۸۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Thermal Stability of Alpha-Phase of Titanium by Using X-Ray Diffraction

نویسندگان: محمود جعفري, مهدي واعظ زاده, سوگند نوروزي زاده
عنوان مجله: METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE
از صفحه: ۳۲۸۷
تا صفحه: ۳۲۹۰

سال: ۱۳۸۸

Role of Transversal Phonon Modes in the Specific Heat Capacity of Multi-Wall Carbon Nanotubes

نویسندگان: محمود جعفري, سيدفرهاد مسعودي, مجيد واعظ زاده, ليلا بهلولي اسكوئي
عنوان مجله: JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND THEORETICAL NANOSCIENCE
از صفحه: ۱۲۰۰
تا صفحه: ۱۲۰۳

سال: ۱۳۸۸

محل برگزاری: تايوان / Taiwan

Ferro-Antiferromagnetic Phase Crossover in Gd PtxAl(1-x) and a Quasi-Periodic Magnetic Arrangement

نویسندگان: مهدي واعظ زاده, محمود جعفري
عنوان مجله: CHINESE JOURNAL OF PHYSICS
از صفحه: ۶۸۶
تا صفحه: ۶۸۹

سال: ۱۳۸۸

Role of s and d-electrons in Density of State of Titanium in high pressure

نویسندگان: محمود جعفري, كامران بياتي, عاطفه جهاندوست, نيلوفر ظريفي, مريم نوبختي, حسن جم نژاد
عنوان مجله: Journal of Physics Conference Series
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۳

سال: ۱۳۸۸

محل برگزاری: تايوان / Taiwan

Ferro-Antiferromagnetic Phase Crossover in Gd PtxAl(1-x) and a Quasi-Periodic Magnetic Arrangement

نویسندگان: مهدي واعظ زاده, محمود جعفري
عنوان مجله: CHINESE JOURNAL OF PHYSICS
از صفحه: ۶۸۶
تا صفحه: ۶۸۹

سال: ۱۳۸۸

Role of s and d-electrons in Density of State of Titanium in high pressure

نویسندگان: محمود جعفري, كامران بياتي, عاطفه جهاندوست, نيلوفر ظريفي, مريم نوبختي, حسن جم نژاد
عنوان مجله: Journal of Physics Conference Series
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۳

سال: ۱۳۸۸

Role of s and d-electrons in Density of State of Titanium in high pressure

نویسندگان: محمود جعفري, كامران بياتي, عاطفه جهاندوست, نيلوفر ظريفي, مريم نوبختي, حسن جم نژاد
عنوان مجله: Journal of Physics Conference Series
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۳

سال: ۱۳۸۸

Role of Transversal Phonon Modes in the Specific Heat Capacity of Multi-Wall Carbon Nanotubes

نویسندگان: محمود جعفري, سيدفرهاد مسعودي, مجيد واعظ زاده, ليلا بهلولي اسكوئي
عنوان مجله: JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND THEORETICAL NANOSCIENCE
از صفحه: ۱۲۰۰
تا صفحه: ۱۲۰۳

سال: ۱۳۸۸

محل برگزاری: تايوان / Taiwan

Ferro-Antiferromagnetic Phase Crossover in Gd PtxAl(1-x) and a Quasi-Periodic Magnetic Arrangement

نویسندگان: مهدي واعظ زاده, محمود جعفري
عنوان مجله: CHINESE JOURNAL OF PHYSICS
از صفحه: ۶۸۶
تا صفحه: ۶۸۹

سال: ۱۳۸۸

محل برگزاری: تايوان / Taiwan

Ferro-Antiferromagnetic Phase Crossover in Gd PtxAl(1-x) and a Quasi-Periodic Magnetic Arrangement

نویسندگان: مهدي واعظ زاده, محمود جعفري
عنوان مجله: CHINESE JOURNAL OF PHYSICS
از صفحه: ۶۸۶
تا صفحه: ۶۸۹

سال: ۱۳۸۸

محل برگزاری: تايوان / Taiwan

Ferro-Antiferromagnetic Phase Crossover in Gd PtxAl(1-x) and a Quasi-Periodic Magnetic Arrangement

نویسندگان: مهدي واعظ زاده, محمود جعفري
عنوان مجله: CHINESE JOURNAL OF PHYSICS
از صفحه: ۶۸۶
تا صفحه: ۶۸۹

سال: ۱۳۸۸

Role of s and d-electrons in Density of State of Titanium in high pressure

نویسندگان: محمود جعفري, كامران بياتي, عاطفه جهاندوست, نيلوفر ظريفي, مريم نوبختي, حسن جم نژاد
عنوان مجله: Journal of Physics Conference Series
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۳

سال: ۱۳۸۷

محل برگزاری: سنگاپور / Singapore

THE EFFECT OF THE DIAMETER ON THE SPECIFIC HEAT OF CARBON NANOTUBES

نویسندگان: محمود جعفري, مجيد واعظ زاده, ليلا بهلولي اسكوئي
عنوان مجله: International Journal of Nanoscience
از صفحه: ۳۵
تا صفحه: ۳۸

سال: ۱۳۸۷

محل برگزاری: سنگاپور / Singapore

THE EFFECT OF THE DIAMETER ON THE SPECIFIC HEAT OF CARBON NANOTUBES

نویسندگان: محمود جعفري, مجيد واعظ زاده, ليلا بهلولي اسكوئي
عنوان مجله: International Journal of Nanoscience
از صفحه: ۳۵
تا صفحه: ۳۸

سال: ۱۳۸۷

محل برگزاری: سنگاپور / Singapore

THE EFFECT OF THE DIAMETER ON THE SPECIFIC HEAT OF CARBON NANOTUBES

نویسندگان: محمود جعفري, مجيد واعظ زاده, ليلا بهلولي اسكوئي
عنوان مجله: International Journal of Nanoscience
از صفحه: ۳۵
تا صفحه: ۳۸

سال: ۱۳۸۷

محل برگزاری: سنگاپور / Singapore

THE EFFECT OF THE DIAMETER ON THE SPECIFIC HEAT OF CARBON NANOTUBES

نویسندگان: محمود جعفري, مجيد واعظ زاده, ليلا بهلولي اسكوئي
عنوان مجله: International Journal of Nanoscience
از صفحه: ۳۵
تا صفحه: ۳۸