تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

بررسي جذب فيزيكي آلاينده هاي گازي CO و CO2 بر روي نانو لوله هاي كربني C-57 آلايش يافته با ليتيوم با استفاده از تئوري تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : محمد اسدپور

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

كنترل انتشار پالس در يك محيط نانو ساختار چاه كوانتومي چندگانه با نور وابستگي مكاني

نام اساتید: محمود جعفری, سیدحسین اسدپور خمسی
Mahmoud Jafari, Seyedhossein Asadporkhamsi
نام دانشجو : پريزاد كرماجاني

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

بررسي رفتار گذار فاز حرارتي نانو ساختارها بر اساس زير لايه هاي بروفن 36B

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : اعظم كوچكي مطلق

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

خواص ترموديناميكي تك لايه ي فاگرافن با استفاده از شبيه سازي هاي ديناميك مولكولي در چارچوب نظريه تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : فاطمه رحيميان دوگاهه

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

مکان یابی یک سیستم کوانتومی سه ترازی با استفاده از مطالعه ی طیف جذبی

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : ويدا ستارئي

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

مكان يابي يك سيستم كوانتومي سه ترازي با استفاده از مطالعه ي طيف جذبي آن

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : ويدا ستارئي

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

مكان يابي يك سيستم كوانتومي سه ترازي با استفاده از مطالعه ي طيف جذبي آن

نام اساتید: محمود جعفری, سیدحسین اسدپور خمسی
Mahmoud Jafari, Seyed hossein Asadporkhamsi,
نام دانشجو : ويدا ستارئي

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

مدولاسيون فازي ضريب شكست يك سيستم كوانتومي در حضور نانو ساختار پلاسمونيكي

نام اساتید: محمود جعفری, سیدحسین اسدپور خمسی
Mahmoud Jafari, Seyed hossein Asadporkhamsi
نام دانشجو : سارا همائي زاد

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

مطالعه ي شرايط لازم براي ايجاد درهمتنيدگي با استفاده از برهمكنش بين ليزر با سيستم غير خطي - كوانتومي

نام اساتید: محمود جعفری, سیدحسین اسدپور خمسی
Mahmoud Jafari, Seyedhossein Asadporkhamsi,
نام دانشجو : ارزو جعفرپوراوجقاز

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

مكان يابي يك سيستم كوانتومي سه ترازي با استفاده از مطالعه ي طيف جذبي آن

نام اساتید: محمود جعفري, مجيد واعظ زاده, مجيد واعظ زاده, سيدحسين اسدپور خمسي, ابراهيم حاج علي
Mahmoud Jafari, Majid Vaezzadeh, Majid Vaezzadeh, Seyedhossein Asadporkhamsi,
نام دانشجو : ويدا ستارئي

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

مدولاسيون فازي ضريب شكست يك سيستم كوانتومي در حضور نانو ساختار پلاسمونيكي

نام اساتید: محمود جعفري, سيدحسين اسدپور خمسي, رضا افضلي, رضا افضلي, مهدي معيني آراني
Mahmoud Jafari, Seyedhossein Asadporkhamsi, Reza Afzali, Reza Afzali,
نام دانشجو : سارا همائي زاد

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

مطالعه ي شرايط لازم براي ايجاد درهمتنيدگي با استفاده از برهمكنش بين ليزر با سيستم غير خطي - كوانتومي

نام اساتید: محمود جعفري, سيدحسين اسدپور خمسي, مجيد واعظ زاده, مجيد واعظ زاده, مهدي معيني آراني
Mahmoud Jafari, Seyedhossein Asadporkhamsi, Majid Vaezzadeh, Majid Vaezzadeh,
نام دانشجو : ارزو جعفرپوراوجقاز

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

بررسي رفتار گذار فاز حرارتي نانو ساختارها بر اساس زير لايه هاي بروفن 36B

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : اعظم كوچكي مطلق

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

خواص ترموديناميكي تك لايه ي فاگرافن با استفاده از شبيه سازي هاي ديناميك مولكولي در چارچوب نظريه تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : فاطمه رحيميان دوگاهه

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

بررسي رفتار گذار فاز حرارتي نانو ساختارها بر اساس زير لايه هاي بروفن 36B

نام اساتید: محمود جعفري, مجيد واعظ زاده, مجيد واعظ زاده, هوشنگ عراقي
Mahmoud Jafari, Majid Vaezzadeh, Majid Vaezzadeh,
نام دانشجو : اعظم كوچكي مطلق

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

خواص ترموديناميكي تك لايه ي فاگرافن با استفاده از شبيه سازي هاي ديناميك مولكولي در چارچوب نظريه تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفري, مجيد واعظ زاده, مجيد واعظ زاده, هوشنگ عراقي
Mahmoud Jafari, Majid Vaezzadeh, Majid Vaezzadeh,
نام دانشجو : فاطمه رحيميان دوگاهه

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

خواص گرمايي فاگرافن با استفاده از تقريب شبه هماهنگ

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : آناهيتا قهرماني نژاد

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

خواص گرمايي فاگرافن با استفاده از تقريب شبه هماهنگ

نام اساتید: محمود جعفري, مجيد واعظ زاده, هوشنگ عراقي, مجيد واعظ زاده
Mahmoud Jafari, Majid Vaezzadeh, , Majid Vaezzadeh
نام دانشجو : آناهيتا قهرماني نژاد

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

بررسي نظري خواص الكترونب و پلاسموني گرافن دو لايه در حضور مايع يوني و اتم فلز جذب شده

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : طاهره شمص

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

بررسي نظري خواص الكترونب و پلاسموني گرافن دو لايه در حضور مايع يوني و اتم فلز جذب شده

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : طاهره شمص

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

بررسي نظري خواص الكترونب و پلاسموني گرافن دو لايه در حضور مايع يوني و اتم فلز جذب شده

نام اساتید: محمود جعفري, مجيد واعظ زاده, مهدي واعظ زاده, جواد تقي زاده فيروزجايي
Mahmoud Jafari, Majid Vaezzadeh, Mehdi Vaezzadeh, Javad Taghizadeh
نام دانشجو : طاهره شمص

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

شبيه سازي و مشخصه يابي كالكوژنيد فلزي مناسب براي آشكارسازي امواج مادون قرمز مياني

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : زينب سهرابي كيا

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

شبيه سازي و مشخصه يابي كالكوژنيد فلزي مناسب براي آشكارسازي امواج مادون قرمز مياني

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : زينب سهرابي كيا

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

شبيه سازي و مشخصه يابي كالكوژنيد فلزي مناسب براي آشكارسازي امواج مادون قرمز مياني

نام اساتید: محمود جعفري, مجيد واعظ زاده, رضا افضلي, مهدي مشكوري
Mahmoud Jafari, Majid Vaezzadeh, Reza Afzali, Mehdi Mashkori
نام دانشجو : زينب سهرابي كيا

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

بررسي خواص فيزيكي نانو صفحه سولفيد ژرمانيوم GeS با استفاده از تئوري تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : مليكه رستم زاده

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

بررسي خواص فيزيكي نانو صفحه سولفيد ژرمانيوم GeS با استفاده از تئوري تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : مليكه رستم زاده

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

بررسي خواص فيزيكي نانو صفحه سولفيد ژرمانيوم GeS با استفاده از تئوري تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفري, مهدي واعظ زاده, مهدي واعظ زاده, هوشنگ عراقي
Mahmoud Jafari, Mehdi Vaezzadeh, Mehdi Vaezzadeh,
نام دانشجو : مليكه رستم زاده

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

بررسي خواص فيزيكي نانو صفحه سولفيد آهن FeS با استفاده از تئوري تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : مهسا سلطاني انجيله

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

بررسي خواص فيزيكي نانو صفحه سولفيد آهن FeS با استفاده از تئوري تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : مهسا سلطاني انجيله

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

بررسي خواص فيزيكي نانو صفحه سولفيد آهن FeS با استفاده از تئوري تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفري, مجيد واعظ زاده, مجيد واعظ زاده, هوشنگ عراقي
Mahmoud Jafari, Majid Vaezzadeh, Majid Vaezzadeh,
نام دانشجو : مهسا سلطاني انجيله

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

بررسي خواص فيزيكي نانو صفحه كادميوم سولفايد ( CdS ) با استفاده از نظريه تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : ايما اعتصامي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

بررسي تاثير ناخالصي بر خواص فيزيكي روي سولفيد ( ZnS ) با استفاده از تئوري تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : خديجه علواني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

بررسي خواص فيزيكي نانو صفحه كادميوم سولفايد ( CdS ) با استفاده از نظريه تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : ايما اعتصامي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

بررسي تاثير ناخالصي بر خواص فيزيكي روي سولفيد ( ZnS ) با استفاده از تئوري تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : خديجه علواني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

بررسي خواص فيزيكي نانو صفحه كادميوم سولفايد ( CdS ) با استفاده از نظريه تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفري, مجيد واعظ زاده, مجيد واعظ زاده
Mahmoud Jafari, Majid Vaezzadeh, Majid Vaezzadeh
نام دانشجو : ايما اعتصامي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

بررسي تاثير ناخالصي بر خواص فيزيكي روي سولفيد ( ZnS ) با استفاده از تئوري تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفري, مجيد واعظ زاده, مجيد واعظ زاده
Mahmoud Jafari, Majid Vaezzadeh, Majid Vaezzadeh
نام دانشجو : خديجه علواني

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

رهيافت محاسباتي وتجربي بر ويژگي هاي ساختاري والكتروني انبوهه و نانو ذرات اكسيد گادلنيوم

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : حسن جم نژاد

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

رهيافت محاسباتي وتجربي بر ويژگي هاي ساختاري والكتروني انبوهه و نانو ذرات اكسيد گادلنيوم

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : حسن جم نژاد

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

رهيافت محاسباتي وتجربي بر ويژگي هاي ساختاري والكتروني انبوهه و نانو ذرات اكسيد گادلنيوم

نام اساتید: محمود جعفري, مجيد واعظ زاده, مهدي واعظ زاده, رضا افضلي
Mahmoud Jafari, Majid Vaezzadeh, Mehdi Vaezzadeh, Reza Afzali
نام دانشجو : حسن جم نژاد

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

بررسي اثر جذب هيدروژن بر روي نانو صفحات كاربيد سيليسيوم با استفاده از نظريه تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : نجمه دلاوري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

بررسي اثر جذب هيدروژن بر روي نانو صفحات كاربيد سيليسيوم با استفاده از نظريه تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari,
نام دانشجو : نجمه دلاوري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

بررسي اثر جذب هيدروژن بر روي نانو صفحات كاربيد سيليسيوم با استفاده از نظريه تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفري, مهدي واعظ زاده, مهدي واعظ زاده, هوشنگ عراقي
Mahmoud Jafari, Mehdi Vaezzadeh, Mehdi Vaezzadeh,
نام دانشجو : نجمه دلاوري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

بررسي خواص فيزيكي نانو صفحات كادميوم سلنيد CdSe با استفاده از نظريه تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : بهاره ممبيني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

بررسي خواص فيزيكي نانو صفحات كادميوم سلنيد CdSe با استفاده از نظريه تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : بهاره ممبيني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

بررسي خواص فيزيكي نانو صفحات كادميوم سلنيد CdSe با استفاده از نظريه تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : بهاره ممبيني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

بررسي خواص فيزيكي نانو صفحات كادميوم سلنيد CdSe با استفاده از نظريه تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفري, مهدي واعظ زاده, مهدي واعظ زاده, هوشنگ عراقي
Mahmoud Jafari, Mehdi Vaezzadeh, Mehdi Vaezzadeh,
نام دانشجو : بهاره ممبيني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

بررسي خواص فيزيكي نانو صفحات دي اكسيد قلع SnO2 با استفاده از نظريه تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : سميه ناصري پورتكلو

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

بررسي خواص فيزيكي نانو صفحات دي اكسيد قلع SnO2 با استفاده از نظريه تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari,
نام دانشجو : سميه ناصري پورتكلو

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

بررسي خواص فيزيكي نانو صفحات دي اكسيد قلع SnO2 با استفاده از نظريه تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفري, مجيد واعظ زاده, مجيد واعظ زاده, محمد رضا سعيدي
Mahmoud Jafari, Majid Vaezzadeh, Majid Vaezzadeh,
نام دانشجو : سميه ناصري پورتكلو

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۰۴

بكار گيري نظريه تابعي چگالي DFT به منظور كاهش اكسيژن ORR روي سطوح الكتروكاتاليست سلول سوختي بر پايه پلاتين جايگزيده شده بر عناصر 3d ويا 4d

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : شكيبا صادقيان

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۰۴

بكار گيري نظريه تابعي چگالي DFT به منظور كاهش اكسيژن ORR روي سطوح الكتروكاتاليست سلول سوختي بر پايه پلاتين جايگزيده شده بر عناصر 3d ويا 4d

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : شكيبا صادقيان

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۰۴

بكار گيري نظريه تابعي چگالي DFT به منظور كاهش اكسيژن ORR روي سطوح الكتروكاتاليست سلول سوختي بر پايه پلاتين جايگزيده شده بر عناصر 3d ويا 4d

نام اساتید: محمود جعفري, مجيد واعظ زاده, رضا افضلي, محمود صداقتي زاده
Mahmoud Jafari, Majid Vaezzadeh, Reza Afzali, Mahmood Sedaghatizadeh
نام دانشجو : شكيبا صادقيان

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

بررسي خواص اپتيكي نانو صفحات كربني با استفاده از نظريه تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : محدثه سادات مظلوم

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

بررسي خواص مغناطيسي نانو صفحات كربني با استفاده از مفاهيم مكانيك كوانتمي

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : عاطفه گودرزي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

بررسي خواص اپتيكي نانو صفحات كربني با استفاده از نظريه تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : محدثه سادات مظلوم

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

بررسي خواص اپتيكي نانو صفحات كربني با استفاده از نظريه تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : محدثه سادات مظلوم

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

بررسي خواص مغناطيسي نانو صفحات كربني با استفاده از مفاهيم مكانيك كوانتمي

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : عاطفه گودرزي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

بررسي خواص اپتيكي نانو صفحات كربني با استفاده از نظريه تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفري, مهدي واعظ زاده, مهدي واعظ زاده
Mahmoud Jafari, Mehdi Vaezzadeh, Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : محدثه سادات مظلوم

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

بررسي خواص مغناطيسي نانو صفحات كربني با استفاده از مفاهيم مكانيك كوانتمي

نام اساتید: محمود جعفري, مهدي واعظ زاده, مهدي واعظ زاده
Mahmoud Jafari, Mehdi Vaezzadeh, Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : عاطفه گودرزي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

بررسي اثر جايگزيدگي ناخالصي بر روي خواص فيزيكي ساختار گرافن متخلخل

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : شيما نظيفي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

بررسي اثر جايگزيدگي ناخالصي بر روي خواص فيزيكي ساختار گرافن متخلخل

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : شيما نظيفي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

بررسي اثر جايگزيدگي ناخالصي بر روي خواص فيزيكي ساختار گرافن متخلخل

نام اساتید: محمود جعفري, مهدي واعظ زاده, مهدي واعظ زاده
Mahmoud Jafari, Mehdi Vaezzadeh, Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : شيما نظيفي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

بررسي خواص مغناطيسي نانو سيم TiC با استفاده از مفاهيم مكانيك كوانتومي

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : زهرا خواجه ميري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

بررسي خواص مغناطيسي نانو سيم TiC با استفاده از مفاهيم مكانيك كوانتومي

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : زهرا خواجه ميري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

بررسي خواص مغناطيسي نانو سيم TiC با استفاده از مفاهيم مكانيك كوانتومي

نام اساتید: محمود جعفري, مهدي واعظ زاده, مهدي واعظ زاده
Mahmoud Jafari, Mehdi Vaezzadeh, Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : زهرا خواجه ميري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

بررسي خواص گرمايي سيم تيتانيم كاربيد با استفاده از مفاهيم مكانيك كوانتومي

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : مصطفي توكلي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

بررسي خواص گرمايي سيم تيتانيم كاربيد با استفاده از مفاهيم مكانيك كوانتومي

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : مصطفي توكلي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

بررسي خواص گرمايي سيم تيتانيم كاربيد با استفاده از مفاهيم مكانيك كوانتومي

نام اساتید: محمود جعفري, مهدي واعظ زاده, مهدي واعظ زاده
Mahmoud Jafari, Mehdi Vaezzadeh, Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : مصطفي توكلي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

محاسبه وبررسي جريان هاي گردابي ناشي از پروب داراي هسته اي I شكل واقع شده در بالاي صفحه ي رساناي جند لايه اي داراي نقص زير سطحي هم محور با پروب

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : مونا رجبعلي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

بررسي خواص الكتريكي و اپتيكي نانو ريبان هاي گرافين و اثر جايگزيدگي بور و نيتروژن بر روي آن

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : محمد اسدپور

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

محاسبه وبررسي جريان هاي گردابي ناشي از پروب داراي هسته اي I شكل واقع شده در بالاي صفحه ي رساناي جند لايه اي داراي نقص زير سطحي هم محور با پروب

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : مونا رجبعلي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

بررسي خواص الكتريكي و اپتيكي نانو ريبان هاي گرافين و اثر جايگزيدگي بور و نيتروژن بر روي آن

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : محمد اسدپور

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

محاسبه وبررسي جريان هاي گردابي ناشي از پروب داراي هسته اي I شكل واقع شده در بالاي صفحه ي رساناي جند لايه اي داراي نقص زير سطحي هم محور با پروب

نام اساتید: محمود جعفري, مهدي واعظ زاده, مهدي واعظ زاده
Mahmoud Jafari, Mehdi Vaezzadeh, Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : مونا رجبعلي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

بررسي خواص الكتريكي و اپتيكي نانو ريبان هاي گرافين و اثر جايگزيدگي بور و نيتروژن بر روي آن

نام اساتید: محمود جعفري, مهدي واعظ زاده, مهدي واعظ زاده
Mahmoud Jafari, Mehdi Vaezzadeh, Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : محمد اسدپور

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۵

محاسبه نوارهاي انرژي وبررسي ساختار الكترونيكي نانو سيم TiC

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : سارا قناد

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۵

محاسبه نوارهاي انرژي وبررسي ساختار الكترونيكي نانو سيم TiC

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : سارا قناد

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۵

محاسبه نوارهاي انرژي وبررسي ساختار الكترونيكي نانو سيم TiC

نام اساتید: محمود جعفري, مهدي واعظ زاده, مهدي واعظ زاده
Mahmoud Jafari, Mehdi Vaezzadeh, Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : سارا قناد

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۲

تهيه و سنتز نانو لوله كربني داراي گروههاي عاملي فولات . آهن و PEG جهت دارو رساني هدفمند داروهاي ضد سرطان

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : دانيال حيدري

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۲

تهيه و سنتز نانو لوله كربني داراي گروههاي عاملي فولات . آهن و PEG جهت دارو رساني هدفمند داروهاي ضد سرطان

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : دانيال حيدري

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷/۲۲

تهيه و سنتز نانو لوله كربني داراي گروههاي عاملي فولات . آهن و PEG جهت دارو رساني هدفمند داروهاي ضد سرطان

نام اساتید: محمود جعفري, مهدي واعظ زاده, مهدي واعظ زاده
Mahmoud Jafari, Mehdi Vaezzadeh, Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : دانيال حيدري

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بررسي انتقال بار ديود نور گسيل ارگانيك به منظور بهينه سازي ساختار

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : مريم هلال ماكوئي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بررسي انتقال بار ديود نور گسيل ارگانيك به منظور بهينه سازي ساختار

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : مريم هلال ماكوئي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بررسي انتقال بار ديود نور گسيل ارگانيك به منظور بهينه سازي ساختار

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : مريم هلال ماكوئي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

اثر فشار برروي خواص مغناطيسي والكتريكي نانوزنجيرهاي liner and dimerized در تيتانيوم

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : زينب سهرابي كيا

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

اثر فشار برروي خواص مغناطيسي و الكتريكينانو زنجيرهاي ladder and zigzag در تيتانيوم

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : حبيبه گلواني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

اثر فشار برروي خواص مغناطيسي و الكتريكينانو زنجيرهاي ladder and zigzag در تيتانيوم

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : حبيبه گلواني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

اثر فشار برروي خواص مغناطيسي والكتريكي نانوزنجيرهاي liner and dimerized در تيتانيوم

نام اساتید: محمود جعفري, مهدي واعظ زاده, مهدي واعظ زاده
Mahmoud Jafari, Mehdi Vaezzadeh, Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : زينب سهرابي كيا

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

اثر فشار برروي خواص مغناطيسي و الكتريكينانو زنجيرهاي ladder and zigzag در تيتانيوم

نام اساتید: محمود جعفري, مهدي واعظ زاده, مهدي واعظ زاده
Mahmoud Jafari, Mehdi Vaezzadeh, Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : حبيبه گلواني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

اثر فشار برروي خواص مغناطيسي والكتريكي نانوزنجيرهاي liner and dimerized در تيتانيوم

نام اساتید: محمود جعفري, مهدي واعظ زاده, مهدي واعظ زاده
Mahmoud Jafari, Mehdi Vaezzadeh, Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : زينب سهرابي كيا

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

اثر فشار برروي خواص مغناطيسي و الكتريكينانو زنجيرهاي ladder and zigzag در تيتانيوم

نام اساتید: محمود جعفري, مهدي واعظ زاده, مهدي واعظ زاده
Mahmoud Jafari, Mehdi Vaezzadeh, Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : حبيبه گلواني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۰

محاسبه نوارهاي انرژي و بررسي ساختار الكترونيكي نانوسيم هاي تيتانيوم با استفاده از مفاهيم مكانيك كوانتومي

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : حميدرضا حاجياني

تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸

بررسي گذار ساختارalpha-omega در تيتانيوم تحت اثر فشار هيدرواستاتيكي و محاسبهي مدول حجمي

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : مريم نوبختي

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۷

بررسي چگال حالات ساختار تيتانيسم در فاز ايكس ( اج سي پي ) و تاثير فشار بر روي ان با استفاده از مفاهيم مكانيك كوانتومي

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : عاطفه جهاندوست

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۷

بررسی چگال حالات ساختار تیتانیم در فاز آلفا ( اج سی پی ) و تاثیر فشار بر روی ان با استفاده از مفاهیم مکانیک کوانتومی

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : عاطفه جهاندوست

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۷

بررسي چگال حالات ساختار تيتانيسم در فاز ايكس ( اج سي پي ) و تاثير فشار بر روي ان با استفاده از مفاهيم مكانيك كوانتومي

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : عاطفه جهاندوست

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۷

بررسي چگالي حاالت ساحتار تيتانيم در فاز (hcp (? تيتانيوم و تاثير فشار بر روي آن با استفاده از مفاهيم

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : عاطفه جهاندوست

تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۳۰

تعيين دماي بهينه كار يك نيمه هادي (گاليم آرسنايد) با استفاده از مكانيسم آماري

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : مهرناز كيا

تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۳۰

عنوان: بررسي فاز هاي پايدار و ناپايدار تيتاننيم با استفاده از HTXRD

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : ليلا نظرزاده

تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۲۱

بررسي رسانش و زمان گذار گاليم-ارسنايد در حد تزريق سطح بالا

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : رضا تاريوردي زاده

تاریخ: ۱۳۸۴/۱۱/۲۶

بررسي تغيير فاز ركانستراكتيو عناصر d( زيركونيوم و تيتانيوم( با استفاده از آزمايش DTA و تصحيح معادله حالت

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : احسان دراني

تاریخ: ۱۳۸۴/۱۱/۱۸

اثر ناحالصي هاي بورن و نيتروژن روي رسانش نانولوله هاي كربني

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : جعفر حبيبيان

تاریخ: ۱۳۸۳/۰۶/۳۱

طراحي كاواك و نقش اليه فعال در ليزر هاي GaAs با توان بالا

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : احمد بني علي

تاریخ:

پايان نامه

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : احسان دراني

تاریخ:

بررسي نظري وابستگي دمايي رسانندگي گرمايي نانو تيوپ هاي كربني تك ديواره

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : محمد منصوري

تاریخ:

محاسبه نوارهاي انرژي وبررسي طيف فونون تيتانيوم در فاز (B( Bcc با استفاده از مفاهيم مكانيك كوانتومي

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : نيلوفر ظريفي

تاریخ:

بررسي گذار ساختار در تيتانيوم تحت اثر فشار هيدرواستاتيكي و محاسبه مدول حجمي

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : مريم نوبختي

تاریخ:

محاسبه نوارهاي انرژي و بررسي ساختار الترونيكي نانوسيم هاي تيتانيوم با استفاده از مفاهيم مكانيك كوانتومي

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : حميدرضا حاجياني

تاریخ:

مدل سازي نانو ساختارها با مشتقات فلزي به منظور كاهش اكسيژن در پيل هاي سوختي به روش مونت كارلوي جنبشي

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : سيدجواد عظيمي گهراز

تاریخ:

بررسي اثر جذب اكسيژن درساختار گرافن متخلخل با استفاده از نظريه تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفري, مهدي واعظ زاده, مهدي واعظ زاده
Mahmoud Jafari, Mehdi Vaezzadeh, Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : الهام باقري

تاریخ:

بررسي مشخصه هاي ساختاري ، ويژگي هاي مغناطيسي و ديناميك شبكه لايه هاي نازك فلزات واسطه سيليسي

نام اساتید: محمود جعفري, مجيد واعظ زاده, رضا افضل زاده, محمود صداقتي زاده
Mahmoud Jafari, Majid Vaezzadeh, Reza Afzalzadeh, Mahmood Sedaghatizadeh
نام دانشجو : اسماعيل خسروي

تاریخ:

طراحي يك درمانگر بيماري آلزايمر از طريق ايجاد ناپايداري در فيبريل هاي آميلوئيد بتا با استفاده از تركيبات نانو ساختارها

نام اساتید: محمود جعفري, مجيد واعظ زاده, رضا افضل زاده, فاطمه رضايي
Mahmoud Jafari, Majid Vaezzadeh, Reza Afzalzadeh, Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : اشكان شكاري

تاریخ:

بررسي جذب فيزيكي آلاينده هاي گازي Co و Co2 بر روي نانو لوله هاي كربني C-57 آلايش يافته با ليتيوم با استفاده از تئوري تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : محمد اسدپور

تاریخ:

كنترل كوانتومي درهمتنيدگي اتم-فوتون در سيستم اتمي باز

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : داود محمدي

تاریخ:

اثر قطرنانولوله هاي كربني بر روي خواص گرمايي انها

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : ليلا بهلولي اسكوئي

تاریخ:

بررسي رسانش و زمان گذار گاليم-ارسنيد در حد تزريق سطح بالا

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : رضا تاريوردي زاده

تاریخ:

بررسي رسانندگي حرارتي و الكتريكي نانو شاره ها با استفاده از نظريه نفوذ و شبيه سازي مونت كارلو

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : طهورا دلفي رضايي

تاریخ:

تعيين بهينه يك نيمه هادي ( گاليم آرسنايد ) با استفاده از مكانيسم آماري

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : مهرناز كيا

تاریخ:

بررسي خواص اپتيكي نانو لوله كربني با استفاده از نظريه تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفري, مهدي واعظ زاده, مهدي واعظ زاده
Mahmoud Jafari, Mehdi Vaezzadeh, Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : احمد هنرمندملايوسفي

تاریخ:

توليد ميدان هاي مغناطيسي شبه ايستا در برهم كنش ليزر و پالسما

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : صمد اكبرحاجي نظر

پایان نامه

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : صمد اكبرحاجي نظر

بررسي فازهاي پاپداروناپايدار تيتانيم بااستفاده از HTXRD

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : ليلا نظرزاده

اثر قطرنانولوله هاي كربني بر روي خواص گرمايي انها

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : ليلا بهلولي اسكوئي

بررسي رسانش و زمان گذار گاليم-ارسنيد در حد تزريق سطح بالا

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : رضا تاريوردي زاده

بررسي رسانندگي حرارتي و الكتريكي نانو شاره ها با استفاده از نظريه نفوذ و شبيه سازي مونت كارلو

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : طهورا دلفي رضايي

تعيين بهينه يك نيمه هادي ( گاليم آرسنايد ) با استفاده از مكانيسم آماري

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : مهرناز كيا

بررسي نظري وابستگي دمايي رسانندگي گرمايي نانو تيوپ هاي كربني تك ديواره

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : محمد منصوري

محاسبه نوارهاي انرژي وبررسي طيف فونون تيتانيوم در فاز (B( Bcc با استفاده از مفاهيم مكانيك كوانتومي

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : نيلوفر ظريفي

بررسي گذار ساختار در تيتانيوم تحت اثر فشار هيدرواستاتيكي و محاسبه مدول حجمي

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : مريم نوبختي

محاسبه نوارهاي انرژي و بررسي ساختار الترونيكي نانوسيم هاي تيتانيوم با استفاده از مفاهيم مكانيك كوانتومي

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : حميدرضا حاجياني

پایان نامه

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : احمد بني علي

مدل سازي نانو ساختارها با مشتقات فلزي به منظور كاهش اكسيژن در پيل هاي سوختي به روش مونت كارلوي جنبشي

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : سيدجواد عظيمي گهراز

بررسي خواص اپتيكي نانو لوله كربني با استفاده از نظريه تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : احمد هنرمندملايوسفي

بررسي اثر جذب اكسيژن درساختار گرافن متخلخل با استفاده از نظريه تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : الهام باقري

بررسي مشخصه هاي ساختاري ، ويژگي هاي مغناطيسي و ديناميك شبكه لايه هاي نازك فلزات واسطه سيليسي

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : اسماعيل خسروي

طراحي يك درمانگر بيماري آلزايمر از طريق ايجاد ناپايداري در فيبريل هاي آميلوئيد بتا با استفاده از تركيبات نانو ساختارها

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : اشكان شكاري

خواص گرمايي فاگرافن با استفاده از تقريب شبه هماهنگ

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : اناهيتا قهرماني نژاد

مدولاسيون فازي ضريب شكست يك سيستم كوانتومي در حضور نانو ساختار پلاسمونيكي

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : سارا همائي زاد

مطالعه ي شرايط لازم براي ايجاد درهمتنيدگي با استفاده از برهمكنش بين ليزر با سيستم غير خطي - كوانتومي

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : آرزو جعفرپوراوجقاز

بررسي فازهاي پاپداروناپايدار تيتانيم بااستفاده از HTXRD

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : ليلا نظرزاده

بررسي خواص اپتيكي نانو لوله كربني با استفاده از نظريه تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : احمد هنرمندملايوسفي

بررسي اثر جذب اكسيژن درساختار گرافن متخلخل با استفاده از نظريه تابعي چگالي

نام اساتید: محمود جعفری
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : الهام باقري

كنترل كوانتومي درهمتنيدگي اتم-فوتون در سيستم اتمي باز

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : داود محمدي

اثر قطرنانولوله هاي كربني بر روي خواص گرمايي انها

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : ليلا بهلولي اسكوئي

بررسي رسانش و زمان گذار گاليم-ارسنيد در حد تزريق سطح بالا

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : رضا تاريوردي زاده

بررسي رسانندگي حرارتي و الكتريكي نانو شاره ها با استفاده از نظريه نفوذ و شبيه سازي مونت كارلو

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : طهورا دلفي رضايي

تعيين بهينه يك نيمه هادي ( گاليم آرسنايد ) با استفاده از مكانيسم آماري

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : مهرناز كيا

بررسي فازهاي پاپداروناپايدار تيتانيم بااستفاده از HTXRD

نام اساتید: محمود جعفري
Mahmoud Jafari
نام دانشجو : ليلا نظرزاده