مشخصات فردی

نام: مهدی

نام خانوادگی: مشکوری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mahdi.mashkoori@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۲۳۰۶۴۳۴۵

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MahdiMashkoori


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: فیزیک

گرایش: فیزیک حالت جامد

واحد سازمانی: فیزیک