تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

طراحي كنترل كننده تطبيق پذير عيب بدون مدل در حضور عيب حسگر و محرك مبتني بر روش داده-رانه-مطالعه موردي توربين بادي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, ايمان ايزدي نجف آبادي, علي خاكي صديق, علي خاكي صديق, جواد پشتان
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Iman Izadinajafabadi, Ali Khaki Sedigh, Ali Khaki Sedigh,
نام دانشجو : سپيده موذني پائين دروازه

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

تشخيص عليت بر مبناي عدم عليت، غيرخطي گري و كورانتروپي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده, غلامرضا لطيف شبگاهي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh,
نام دانشجو : سيده پرستو حسينيان

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

به كارگيري شبكه هاي عصبي عميق در فضاي تطبيق پذيري به منظور بهبود كارايي سيستم هاي پايش سلامت توربين گازي

نام اساتید: علي رضا فاتحي, مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب, بابك نجاراعرابي
Alireza Fatehi, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab,
نام دانشجو : حسين شاه ابادي فراهاني

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

استفاده از روش يادگيري انتقالي در ماشين بولتزمن محصور براي تشخيص عيب

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, بابك نجاراعرابي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب, امين رمضاني
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Babak Najarerabi, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab,
نام دانشجو : فاطمه كاكاوندي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

شناسايي مدل خطاي خروجي براي سيستم ها با اندازه گيري انتگرالي

نام اساتید: علي رضا فاتحي, مهدي علياري شوره دلي, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده, امين رمضاني
Alireza Fatehi, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh,
نام دانشجو : ميرسجاد غيبي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

طراحي رويتگر مود لغزشي براي سيستم هاي با اندازه گيري انتگرال شده

نام اساتید: علي رضا فاتحي, مهدي علياري شوره دلي, حميدرضا تقي راد, حميدرضا تقي راد, امين رمضاني
Alireza Fatehi, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Hamid Reza Taghirad, Hamid Reza Taghirad,
نام دانشجو : محمد درامامي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

طراحي رويتگر براي كلاسي از سيستم هاي غيرخطي به منظور شناسايي خطا

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, علي نجفي اردكاني, علي نجفي اردكاني, امين رمضاني
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Ali Najafi Ardakani, Ali Najafi Ardakani,
نام دانشجو : فاطمه جمالي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

توسعه روش سيگنال محور در سيستم هاي چند نرخي جهت تشخيص عيب

نام اساتید: علي رضا فاتحي, مهدي علياري شوره دلي, بابك توسلي, بابك توسلي, ميرمحسن پدرام
Alireza Fatehi, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Babak Tavassoli, Babak Tavassoli,
نام دانشجو : محمدرضا صدقي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

تشخيص عيب در سيستم مديريت هشدار بر مبناي دسته بندي طغيان هشدار

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, اميرحسين نيكوفرد, اميرحسين نيكوفرد, غلامرضا لطيف شبگاهي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Amirhossein Nikoofard, Amirhossein Nikoofard,
نام دانشجو : امير شيرشاهي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

مكان يابي عيب بر مبناي عليت گرنجر و مدل هاي خطي محلي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب, جواد پشتان
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab,
نام دانشجو : محمدمهدي چيذري

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

طراحي و پياده¬سازي پردازشگر تصاوير محيطي مبتني بر شبكه-هاي عصبي convolutional به منظور مسيريابي و كنترل عملگرهاي ربات سيار زميني

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, حميدرضا تقي راد, مهدي دلربايي, سعيد شمقدري, مهدي دلربايي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Hamid Reza Taghirad, Mehdi Delrobaei, , Mehdi Delrobaei
نام دانشجو : محسن حكمت

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

بازشناسي الگوي رفتاري موش بر مبناي داده¬هاي LFP و روش وابستگي متقابل

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, عباس حق پرست, مهدي دلربايي, ميرمحسن پدرام, مهدي دلربايي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Abbas Haghparast, Mehdi Delrobaei, , Mehdi Delrobaei
نام دانشجو : الهام نجفياني

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

آموزش پارامترهاي كرنل PCA/LDA براي تشخيص عيب و ارزيابي آن بر مبناي نرم افزار شبيه ساز توربين بادي FAST

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, بابك توسلي, بابك توسلي, غلامرضا لطيف شبانگاهي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Babak Tavassoli, Babak Tavassoli,
نام دانشجو : سياوش اسفندياري فرد

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

كنترل تحمل پذير عيب سيستم عمودپرواز هشت موتوره با استفاده از روش كنترل تطبيقي محرك هاي افزونه با معكوس مجازي در امتداد فضاي پوچي

نام اساتید: علي خاكي صديق, مهدي علياري شوره دلي, حميدرضا تقي راد, حميدرضا تقي راد, حميدرضا مومني
Ali Khaki Sedigh, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Hamid Reza Taghirad, Hamid Reza Taghirad,
نام دانشجو : علي بختياري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

تحليل و طراحي سيستم مديريت هشدار بر مبناي روش آستانه گذاري در حضور نامعيني

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي, امين رمضاني
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi,
نام دانشجو : وحيد محمدزاده ايوقي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

طراحي و پياده سازي كنترل كننده PID توسعه يافته براي خودرو خودتعادل دوچرخ (ايستارو)

نام اساتید: امير موسوي نيا, مهدي علياري شوره دلي, مهدي دلربايي, سعيد شمقدري, مهدي دلربايي
Amir Mousavinia, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mehdi Delrobaei, , Mehdi Delrobaei
نام دانشجو : محسن شهركي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

مكان يابي عيب بر مبناي روش عليت گرنجر با بهره گيري ازاستنتاج فازي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمدعلي نكويي, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي, حميدرضا مومني
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Ali Mohammad Nekouei, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi,
نام دانشجو : فرشته دادخواه تهراني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

بهبود دقت و تاخير در سيستم هاي عيب يابي مبتني بر مديريت هشدار با به كارگيري فيلترهاي تطبيقي خطي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي, غلامرضا لطيف شبگاهي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi,
نام دانشجو : حميد علي خاني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

پيش بيني عيب براساس تحليل مولفه هاي اصلي غيرخطي و مدل هاي خطي محلي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده, امين رمضاني
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh,
نام دانشجو : حسن يحيائي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

شبيه سازي و كنترل مدل تركيبي ديناميك قندخون بر مبناي تزريق انسولين و گلوكاكن با بهره گيري از رويت گريهاي غير خطي و قيد عملگر

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب, محمد فرخي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab,
نام دانشجو : سينا كرمي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

بازشناسي الگوي زنش تك نورون مغز موش با استفاده از روش طبقه بندي مبتني بر مدل تصميم گيري در علوم اعصاب با بهره گيري از يادگيري تقويتي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, عباس حق پرست, سيدحسين خواسته, سيدحسين خواسته, بابك نجار اعرابي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Abbas Haghparast, Seyed Hossein Khasteh, Seyed Hossein Khasteh,
نام دانشجو : مسعود مقدسي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

تحليل پاد كنترل در تشخيص به موقع عيب در سيستم مفصل انعطاف پذير

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, فائزه فريور, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي, نسترن واثق
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Faezeh Farivar, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei,
نام دانشجو : الهام قهرمانلو

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۱

تشخيص عيب ناميزاني محور توربين گازي با استفاده از تحليل داده هاي ارتعاشي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب, امين رمضاني
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab,
نام دانشجو : مصطفي تاجيك

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۸

طراحي و شبيه سازي شناساگر عصبي بر مبناي مدل نروني Izhikevich

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب, ميرمحسن پدرام
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab,
نام دانشجو : كتايون طاهرخاني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

توسعه مدل توربين گازي سيماني به منظور نزديك شدن آن به مدل توربين گازي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, علي رضا فاتحي, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Alireza Fatehi, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : هادي بديعي گورتي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

مدلسازي و كنترل ربات متحرك كروي بر اصل انحراف مركز جرم

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, علي نحوي, علي نجفي اردكاني, علي نجفي اردكاني
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Ali Nahvi, Ali Najafi Ardakani, Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : سمانه خرسندي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

طراحي سنسور نرم براي فرايند TEPبا استفاده از روش هاي مبتني بر بيزين

نام اساتید: حميد خالوزاده, مهدي علياري شوره دلي, علي رضا فاتحي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Hamid Khaloozadeh, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Alireza Fatehi, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : اميرحسين ولدخاني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

مدل سازي كنترل و شبيه سازي سيستم بيرنگ مغناطيسي فعال

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, علي نحوي, علي نحوي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Ali Nahvi, Ali Nahvi
نام دانشجو : عبداله عبادي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

آشكار سازي عيب سيستم هاي غير خطي چند متغيره با عدم قطعيت با استفاده از رويتگر غير خطي مقاوم و تخمينگر عيب عصبي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمدعلي نكويي, علي خاكي صديق, علي خاكي صديق
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Ali Mohammad Nekouei, Ali Khaki Sedigh, Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : ليلا محمودي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

طراحي يك كنترل براي جبران ساز بار آيروديناميكي با استفاده از عملكرد الكتروهيدرواستاتيكي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : سيدمحمدامين علوي سقرچي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

عيب يابي توربين گازي V942زيمنس با رويكرد مبتني بر سيگنال با استفاده از سيستم هاي فازي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, علي رضا فاتحي, سيدحسين ساداتي, سيدحسين ساداتي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Alireza Fatehi, Seyed Hossein Sadati, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : امين اله خرمالي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۲

عيب يابي حرارتي گازي V94.2زيمنس با رويكرد مبتني بر سيگنالها و استفاده از مدل روون

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, علي رضا فاتحي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Alireza Fatehi, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : بابك امين فر

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

طراحي يك مدل چندگانه Multiple Model)) براي توربين گازيV94.2 زيمنس در شرايط با خطا و سالم

نام اساتید: علي خاكي صديق, مهدي علياري شوره دلي, علي رضا فاتحي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Ali Khaki Sedigh, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Alireza Fatehi, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : سيدمحمدعماد اوليائي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

تحليل پايداري سيستم كنترل تحمل پذير خطا بر مبناي ضد كنترل آشوب براي سيستم پاندول معكوس چرخشي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : فرهاد قرباني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

طراحي نوين و كنترل عملگر الكترومكانيكي با كاركرد در شرايط خاص

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, عليرضا باصحبت نوين زاده, عباس راستگو, عليرضا باصحبت نوين زاده
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Alireza Basohbat Novinzadeh, , Alireza Basohbat Novinzadeh
نام دانشجو : محمد شفيعي علويجه

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

تشخيص خرابي لوله‌هاي انتقال گاز پلي اتيلن توكار توسط تصوير داخلي لوله

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, مجيد پويان , محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Mahdi Aliyari Shorehdeli, , Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : شيوا صفري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

طراحي و اعتبار سنجي شناساگر ربات پاندول معكوس دوچرخ

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, رويا امجدي فرد, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, , Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : محمود نوروزي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷

همزمان سازي بازوي انعطاف پذير با سيستم آشوبناك و تحليل اثر آشوب بر عملكرد سيستم تحت كنترل

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : محسن رفيعي سندگاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷

طراحي و پياده سازي كنترل كننده‌ي فازي توزيع يافته بر روي ربات متحرك دوچرخ تعادلي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, وحيد مجد, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Mahdi Aliyari Shorehdeli, , Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : نرگس سعيدي كوشا

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۶

طراحي و ساخت سيستم تعادلي Vectored Multi Rotor

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, عليرضا باصحبت نوين زاده, امير موسوي نيا, فريد نجفي, امير موسوي نيا
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Alireza Basohbat Novinzadeh, Amir Mousavinia, , Amir Mousavinia
نام دانشجو : سينا فقيهي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

طراحي شبيه سازي و كنترل عملگر الكتروهيدرواستاتيكي و بهبود عملكرد آن

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, فريد نجفي, محمد تشنه لب, وحيد جوهري مجد, محمد تشنه لب
Mahdi Aliyari Shorehdeli, , Mohammad Teshnehlab, , Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : محمدجواد ميرشجاعيان حسيني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

طراحي و كنترل شبيه ساز با آيروديناميكي با استفاده از عملگر الكترهيدرو واستاتيكي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, عباس راستگو, محمد تشنه لب
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, , Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : سهيل علي دوستي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

شناسايي ديناميكي غير خطي توربين گاز به صورت Black Box و طراحي كنترل كننده براي آن با كمك شبكه عصبي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : سيدمحسن نكوئي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

حل تحليلي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي بيضوي با كمك برنامه نويسي ژنتيك كارتزين

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : محمد عبدالهي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

پايش وضعيت حرارتي توربين گازي با استفاده از سنسور نرم و روش آستانه تطبيقي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : مصطفي ياري

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

طراحي بهينه چند هدفه ربات هاي كابلي بر اساس معيارهاي حساسيت سينماتيكي و فضاي كاري كنترل پذير

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, سيدعلي اكبر موسويان, سيدعلي اكبر موسويان, مهدي علياري شوره دلي
Hamid Reza Taghirad, Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Aliakbar Moosavian, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : سيداحمد خليل پورسيدي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۵

طراحي خلبان خودكار براي يك پرنده هوا به زمين

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, مهدي علياري شوره دلي, علي خاكي صديق, علي خاكي صديق
Jafar Heyrani Nobari, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Ali Khaki Sedigh, Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : محمدجواد شياسي اراني

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴

حل مسئله SLAM با روش هوشمند و پياده سازي بر روي ربات متحرك Kheperall

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : مرتضي حسني سعدي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴

جبران سازي هوشمند خطا در كنترل آرايش ربات هاي متحرك همكار

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, سيدعلي اكبر موسويان, علي نحوي, وحيد مجد, علي نحوي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Nahvi, , Ali Nahvi
نام دانشجو : هادي زارع جعفري

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

محرك آمفتامين بر رفتار رانندگي با استفاده از تركيب اطلاعات حسگرهاي پايش راننده و خودرو به كمك شبيه ساز رانندگي اتوبوس

نام اساتید: علي نحوي, مهدي علياري شوره دلي, جعفر حيراني نوبري, جعفر حيراني نوبري
Ali Nahvi, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Jafar Heyrani Nobari, Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : احمد دهقان زاده سوركي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي سيستم هاي كنترل تحمل پذير خطا با استفاده از كنترلر فازي توزيع شده موازي

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi
نام دانشجو : مجيد غني ئي زارچ

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي و بكارگيري دسته بندي كننده هاي هوش محاسباتي براي آشكارسازي بيماري هاي كبدي

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي, داود آسماني, داود آسماني
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Davood Asemani, Davood Asemani
نام دانشجو : سيده مريم موسوي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي يك واسط ارتباطي بين انسان و رايانه بر پايه سيستم هاي فازي

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي, رضا جعفري, رضا جعفري
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Reza Jafari, Reza Jafari
نام دانشجو : عفت جلائيان زعفراني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي و پياده سازي فيلتر فرسايش تطبيقي براي كنترل حركت شبيه ساز رانندگي سه درجه آزادي آساران

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, علي نحوي, حميدرضا تقي راد, حميدرضا تقي راد
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Ali Nahvi, Hamid Reza Taghirad, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : هيراد تهرانچيان

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

آشكارسازي خطا در فرايند شيميايي TE بر مبناي پردازش سيگنال كوانتمي و موجكها

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : آلتاي بروسان

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

تشخيص و شناسايي خطا در شيرهاي DAMADICS با كمك تركيبي از روش هاي مبتني برمدل و مبتني بر سيگنال

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, حميد ابريشمي مقدم, حميد ابريشمي مقدم
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Hamied Abrieshami Moghaddam, Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : مهرداد حيدرزاده

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

كنترل راه رفتن روبات انسان نماي NAO با بهره گيري از شبكه هاي عصبي نوساني CPG بر مبناي الگوريتم هاي محاسبات نرم

نام اساتید: فريد نجفي, مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, حميدرضا تقي راد, حميدرضا تقي راد
Farid Najafi, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Hamid Reza Taghirad, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : امير مساح بواني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۹

كنترل مفصل انعطاف پذير بر پايه روش هاي كلاسيك-هوشمند و ضد كنترل آشوب

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : ميثم زماني پدرام

تاریخ:

كنترل همزمان ميزان تزريق داروهاي بيهوشي و بي دردي در فرايند بيهوشي به هنگام عمل جراحي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : حامد لباف قاسمي

تاریخ:

تشخيص خطا در فرايند TM با استفاده از تكنيكهاي كاهش بعد با رويكرد آماري و بهينه سازي آن با الگوريتم ژنتيك و طبقه بندي كننده هاي عصبي

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi
نام دانشجو : مصطفي نوروزي نشلجي

تاریخ:

عيب يابي ياتاقانها از طريق تحليل سري هاي زماني با استفاده از ماشين بردار ماشين (SVM)

نام اساتید: فرهنگ هنرور, مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Farhang Honarvar, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : اميد رحماني سرياست

تاریخ:

طراحي و كنترل گشتاور مد لغزشي چندسطحي فازي نوع دو بر روي موتورهاي سوئيچ رلوكتانس

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : علي رفان

تاریخ:

شناسايي ديناميك هاي راه رفتن ربات انسان نما، به كمك شبكه هاي عصبي CMAC و سيستم هاي خبره فازي

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, مهدي علياري شوره دلي, چيترا دادخواه
Seyed Hossein Sadati, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Chitra Dadkhah
نام دانشجو : حمزه علايي بخش

تاریخ:

طراحي و ساخت ربات متحرك دو چرخ تعادلي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي
Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : مسعود خلجي

تاریخ:

طراحي روش پريتي غيرخطي براي تشخيص عيب در كلاسي از سيستم هاي غيرخطي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, پرفسوراستيون اكسينگ
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Prof Steven Xding
نام دانشجو : حامد طلوعي

تاریخ:

تشخيص و مكان يابي عيب با استفاده از نقشه عليت سيستم بر مبناي همبستگي مبتني بر فاصله

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي
Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : مهران حق پرست

تاریخ:

تشخيص عيب ياتاقان با استفاده از روش خودرمزگذار متغير

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي
Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : مريم آهنگ

تاریخ:

عيب يابي سيستم هاي پارامتر گسترده خطي با رويكرد فضاي حالت مبتني بر سيستم هاي دوبعدي تكين

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, نادر مسكين
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Nader Meskin
نام دانشجو : حميد علي خاني

تاریخ:

طراحي سنسور نرم بر اساس نظريه يادگيري انتقال

نام اساتید: علي رضا فاتحي, مهدي علياري شوره دلي
Alireza Fatehi, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : عليرضا صلاحي

تاریخ:

مدلسازي و تشخيص عيب ژنراتور القايي دوسوتغذيه توربين بادي در شبيه ساز FAST

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, كريم عباس زاده
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : متين روستابيجي

تاریخ:

تشخيص عيب براساس روش تشخيص ناهنجاري با بهره گيري از الگوريتم هاي هوشمند با تركيب ويژگي ها در بلبرينگ هاي غلطشي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي
Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : علي قوي

تاریخ:

تشخيص عيب ياتاقان هاي غلطشي بر مبناي روش TWSVM

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي
Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : ابوالفضل حسن زاده شادياني

تاریخ:

ارائه ي الگوريتم تخمين شكل سطح مقطع پلاسما به منظور به كارگيري براي دستگاه توكامك

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, حسين رسولي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Hossein Rasoli
نام دانشجو : اسيه منيرواقفي

تاریخ:

تشخيص و مكان يابي عيب با استفاده از نقشه عليت سيستم بر مبناي همبستگي مبتني بر فاصله

Fault detecting and localization using causality graph based on distance

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي
Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : مهران حق پرست

تاریخ:

عيب يابي سيستم هاي پارامتر گسترده خطي با رويكرد فضاي حالت مبتني بر سيستم هاي دوبعدي تكين

Fault diagnosis of the linear distributed parameter systems using state space approach based on the singular 2D systems

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, نادر مسكين
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Nader Meskin
نام دانشجو : حميد علي خاني

تاریخ:

تعامل نوساني بين هيپو كمپ و هسته اكومبنس در پاداش القا شده با مورفين و پاداش طبيعي بر مبناي تحليل سيگنال هاي دو ناحيه

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي
Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : اميرعلي كلباسي

تاریخ:

طراحي و شبيه سازي سيستم تشخيص عيب براي مكانيزم عملكرد فنري كليد فشار قوي SF6

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, علي اصغر رضي كاظمي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Ali Asghar Razi Kazemi
نام دانشجو : ميلاد تحويل زاده