تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

تشخيص عليت بر مبناي عدم عليت، غيرخطي گري و كورانتروپي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده, غلامرضا لطيف شبگاهي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh,
نام دانشجو : سيده پرستو حسينيان

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

به كارگيري شبكه هاي عصبي عميق در فضاي تطبيق پذيري به منظور بهبود كارايي سيستم هاي پايش سلامت توربين گازي

نام اساتید: علي رضا فاتحي, مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب, بابك نجاراعرابي
Alireza Fatehi, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab,
نام دانشجو : حسين شاه ابادي فراهاني

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

استفاده از روش يادگيري انتقالي در ماشين بولتزمن محصور براي تشخيص عيب

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, بابك نجاراعرابي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب, امين رمضاني
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Babak Najarerabi, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab,
نام دانشجو : فاطمه كاكاوندي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

شناسايي مدل خطاي خروجي براي سيستم ها با اندازه گيري انتگرالي

نام اساتید: علي رضا فاتحي, مهدي علياري شوره دلي, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده, امين رمضاني
Alireza Fatehi, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh,
نام دانشجو : ميرسجاد غيبي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

طراحي رويتگر مود لغزشي براي سيستم هاي با اندازه گيري انتگرال شده

نام اساتید: علي رضا فاتحي, مهدي علياري شوره دلي, حميدرضا تقي راد, حميدرضا تقي راد, امين رمضاني
Alireza Fatehi, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Hamid Reza Taghirad, Hamid Reza Taghirad,
نام دانشجو : محمد درامامي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

طراحي رويتگر براي كلاسي از سيستم هاي غيرخطي به منظور شناسايي خطا

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, علي نجفي اردكاني, علي نجفي اردكاني, امين رمضاني
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Ali Najafi Ardakani, Ali Najafi Ardakani,
نام دانشجو : فاطمه جمالي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

توسعه روش سيگنال محور در سيستم هاي چند نرخي جهت تشخيص عيب

نام اساتید: علي رضا فاتحي, مهدي علياري شوره دلي, بابك توسلي, بابك توسلي, ميرمحسن پدرام
Alireza Fatehi, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Babak Tavassoli, Babak Tavassoli,
نام دانشجو : محمدرضا صدقي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

تشخيص عيب در سيستم مديريت هشدار بر مبناي دسته بندي طغيان هشدار

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, اميرحسين نيكوفرد, اميرحسين نيكوفرد, غلامرضا لطيف شبگاهي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Amirhossein Nikoofard, Amirhossein Nikoofard,
نام دانشجو : امير شيرشاهي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

مكان يابي عيب بر مبناي عليت گرنجر و مدل هاي خطي محلي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب, جواد پشتان
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab,
نام دانشجو : محمدمهدي چيذري

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

طراحي و پياده¬سازي پردازشگر تصاوير محيطي مبتني بر شبكه-هاي عصبي convolutional به منظور مسيريابي و كنترل عملگرهاي ربات سيار زميني

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, حميدرضا تقي راد, مهدي دلربايي, سعيد شمقدري, مهدي دلربايي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Hamid Reza Taghirad, Mehdi Delrobaei, , Mehdi Delrobaei
نام دانشجو : محسن حكمت

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

بازشناسي الگوي رفتاري موش بر مبناي داده¬هاي LFP و روش وابستگي متقابل

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, عباس حق پرست, مهدي دلربايي, ميرمحسن پدرام, مهدي دلربايي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Abbas Haghparast, Mehdi Delrobaei, , Mehdi Delrobaei
نام دانشجو : الهام نجفياني

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

آموزش پارامترهاي كرنل PCA/LDA براي تشخيص عيب و ارزيابي آن بر مبناي نرم افزار شبيه ساز توربين بادي FAST

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, بابك توسلي, بابك توسلي, غلامرضا لطيف شبانگاهي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Babak Tavassoli, Babak Tavassoli,
نام دانشجو : سياوش اسفندياري فرد

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

كنترل تحمل پذير عيب سيستم عمودپرواز هشت موتوره با استفاده از روش كنترل تطبيقي محرك هاي افزونه با معكوس مجازي در امتداد فضاي پوچي

نام اساتید: علي خاكي صديق, مهدي علياري شوره دلي, حميدرضا تقي راد, حميدرضا تقي راد, حميدرضا مومني
Ali Khaki Sedigh, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Hamid Reza Taghirad, Hamid Reza Taghirad,
نام دانشجو : علي بختياري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

تحليل و طراحي سيستم مديريت هشدار بر مبناي روش آستانه گذاري در حضور نامعيني

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي, امين رمضاني
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi,
نام دانشجو : وحيد محمدزاده ايوقي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

طراحي و پياده سازي كنترل كننده PID توسعه يافته براي خودرو خودتعادل دوچرخ (ايستارو)

نام اساتید: امير موسوي نيا, مهدي علياري شوره دلي, مهدي دلربايي, سعيد شمقدري, مهدي دلربايي
Amir Mousavinia, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mehdi Delrobaei, , Mehdi Delrobaei
نام دانشجو : محسن شهركي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

مكان يابي عيب بر مبناي روش عليت گرنجر با بهره گيري ازاستنتاج فازي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمدعلي نكويي, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي, حميدرضا مومني
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Ali Mohammad Nekouei, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi,
نام دانشجو : فرشته دادخواه تهراني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

بهبود دقت و تاخير در سيستم هاي عيب يابي مبتني بر مديريت هشدار با به كارگيري فيلترهاي تطبيقي خطي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي, غلامرضا لطيف شبگاهي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi,
نام دانشجو : حميد علي خاني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

پيش بيني عيب براساس تحليل مولفه هاي اصلي غيرخطي و مدل هاي خطي محلي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده, امين رمضاني
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh,
نام دانشجو : حسن يحيائي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

شبيه سازي و كنترل مدل تركيبي ديناميك قندخون بر مبناي تزريق انسولين و گلوكاكن با بهره گيري از رويت گريهاي غير خطي و قيد عملگر

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب, محمد فرخي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab,
نام دانشجو : سينا كرمي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

بازشناسي الگوي زنش تك نورون مغز موش با استفاده از روش طبقه بندي مبتني بر مدل تصميم گيري در علوم اعصاب با بهره گيري از يادگيري تقويتي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, عباس حق پرست, سيدحسين خواسته, سيدحسين خواسته, بابك نجار اعرابي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Abbas Haghparast, Seyed Hossein Khasteh, Seyed Hossein Khasteh,
نام دانشجو : مسعود مقدسي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

تحليل پاد كنترل در تشخيص به موقع عيب در سيستم مفصل انعطاف پذير

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, فائزه فريور, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي, نسترن واثق
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Faezeh Farivar, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei,
نام دانشجو : الهام قهرمانلو

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۱

تشخيص عيب ناميزاني محور توربين گازي با استفاده از تحليل داده هاي ارتعاشي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب, امين رمضاني
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab,
نام دانشجو : مصطفي تاجيك

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۸

طراحي و شبيه سازي شناساگر عصبي بر مبناي مدل نروني Izhikevich

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب, ميرمحسن پدرام
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab,
نام دانشجو : كتايون طاهرخاني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

توسعه مدل توربين گازي سيماني به منظور نزديك شدن آن به مدل توربين گازي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, علي رضا فاتحي, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Alireza Fatehi, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : هادي بديعي گورتي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

مدلسازي و كنترل ربات متحرك كروي بر اصل انحراف مركز جرم

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, علي نحوي, علي نجفي اردكاني, علي نجفي اردكاني
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Ali Nahvi, Ali Najafi Ardakani, Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : سمانه خرسندي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

طراحي سنسور نرم براي فرايند TEPبا استفاده از روش هاي مبتني بر بيزين

نام اساتید: حميد خالوزاده, مهدي علياري شوره دلي, علي رضا فاتحي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Hamid Khaloozadeh, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Alireza Fatehi, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : اميرحسين ولدخاني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

مدل سازي كنترل و شبيه سازي سيستم بيرنگ مغناطيسي فعال

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, علي نحوي, علي نحوي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Ali Nahvi, Ali Nahvi
نام دانشجو : عبداله عبادي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

آشكار سازي عيب سيستم هاي غير خطي چند متغيره با عدم قطعيت با استفاده از رويتگر غير خطي مقاوم و تخمينگر عيب عصبي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمدعلي نكويي, علي خاكي صديق, علي خاكي صديق
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Ali Mohammad Nekouei, Ali Khaki Sedigh, Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : ليلا محمودي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

طراحي يك كنترل براي جبران ساز بار آيروديناميكي با استفاده از عملكرد الكتروهيدرواستاتيكي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : سيدمحمدامين علوي سقرچي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

عيب يابي توربين گازي V942زيمنس با رويكرد مبتني بر سيگنال با استفاده از سيستم هاي فازي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, علي رضا فاتحي, سيدحسين ساداتي, سيدحسين ساداتي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Alireza Fatehi, Seyed Hossein Sadati, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : امين اله خرمالي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۲

عيب يابي حرارتي گازي V94.2زيمنس با رويكرد مبتني بر سيگنالها و استفاده از مدل روون

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, علي رضا فاتحي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Alireza Fatehi, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : بابك امين فر

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

طراحي يك مدل چندگانه Multiple Model)) براي توربين گازيV94.2 زيمنس در شرايط با خطا و سالم

نام اساتید: علي خاكي صديق, مهدي علياري شوره دلي, علي رضا فاتحي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Ali Khaki Sedigh, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Alireza Fatehi, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : سيدمحمدعماد اوليائي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

تحليل پايداري سيستم كنترل تحمل پذير خطا بر مبناي ضد كنترل آشوب براي سيستم پاندول معكوس چرخشي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : فرهاد قرباني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

طراحي نوين و كنترل عملگر الكترومكانيكي با كاركرد در شرايط خاص

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, عليرضا باصحبت نوين زاده, عباس راستگو, عليرضا باصحبت نوين زاده
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Alireza Basohbat Novinzadeh, , Alireza Basohbat Novinzadeh
نام دانشجو : محمد شفيعي علويجه

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

تشخيص خرابي لوله‌هاي انتقال گاز پلي اتيلن توكار توسط تصوير داخلي لوله

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, مجيد پويان , محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Mahdi Aliyari Shorehdeli, , Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : شيوا صفري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

طراحي و اعتبار سنجي شناساگر ربات پاندول معكوس دوچرخ

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, رويا امجدي فرد, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, , Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : محمود نوروزي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷

همزمان سازي بازوي انعطاف پذير با سيستم آشوبناك و تحليل اثر آشوب بر عملكرد سيستم تحت كنترل

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : محسن رفيعي سندگاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۷

طراحي و پياده سازي كنترل كننده‌ي فازي توزيع يافته بر روي ربات متحرك دوچرخ تعادلي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, وحيد مجد, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Mahdi Aliyari Shorehdeli, , Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : نرگس سعيدي كوشا

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۶

طراحي و ساخت سيستم تعادلي Vectored Multi Rotor

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, عليرضا باصحبت نوين زاده, امير موسوي نيا, فريد نجفي, امير موسوي نيا
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Alireza Basohbat Novinzadeh, Amir Mousavinia, , Amir Mousavinia
نام دانشجو : سينا فقيهي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

طراحي شبيه سازي و كنترل عملگر الكتروهيدرواستاتيكي و بهبود عملكرد آن

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, فريد نجفي, محمد تشنه لب, وحيد جوهري مجد, محمد تشنه لب
Mahdi Aliyari Shorehdeli, , Mohammad Teshnehlab, , Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : محمدجواد ميرشجاعيان حسيني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

طراحي و كنترل شبيه ساز با آيروديناميكي با استفاده از عملگر الكترهيدرو واستاتيكي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, عباس راستگو, محمد تشنه لب
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, , Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : سهيل علي دوستي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

شناسايي ديناميكي غير خطي توربين گاز به صورت Black Box و طراحي كنترل كننده براي آن با كمك شبكه عصبي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : سيدمحسن نكوئي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

حل تحليلي معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي بيضوي با كمك برنامه نويسي ژنتيك كارتزين

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : محمد عبدالهي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

پايش وضعيت حرارتي توربين گازي با استفاده از سنسور نرم و روش آستانه تطبيقي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : مصطفي ياري

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

طراحي بهينه چند هدفه ربات هاي كابلي بر اساس معيارهاي حساسيت سينماتيكي و فضاي كاري كنترل پذير

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, سيدعلي اكبر موسويان, سيدعلي اكبر موسويان, مهدي علياري شوره دلي
Hamid Reza Taghirad, Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Aliakbar Moosavian, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : سيداحمد خليل پورسيدي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۵

طراحي خلبان خودكار براي يك پرنده هوا به زمين

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, مهدي علياري شوره دلي, علي خاكي صديق, علي خاكي صديق
Jafar Heyrani Nobari, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Ali Khaki Sedigh, Ali Khaki Sedigh
نام دانشجو : محمدجواد شياسي اراني

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴

حل مسئله SLAM با روش هوشمند و پياده سازي بر روي ربات متحرك Kheperall

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : مرتضي حسني سعدي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴

جبران سازي هوشمند خطا در كنترل آرايش ربات هاي متحرك همكار

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, سيدعلي اكبر موسويان, علي نحوي, وحيد مجد, علي نحوي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Nahvi, , Ali Nahvi
نام دانشجو : هادي زارع جعفري

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

محرك آمفتامين بر رفتار رانندگي با استفاده از تركيب اطلاعات حسگرهاي پايش راننده و خودرو به كمك شبيه ساز رانندگي اتوبوس

نام اساتید: علي نحوي, مهدي علياري شوره دلي, جعفر حيراني نوبري, جعفر حيراني نوبري
Ali Nahvi, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Jafar Heyrani Nobari, Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : احمد دهقان زاده سوركي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي سيستم هاي كنترل تحمل پذير خطا با استفاده از كنترلر فازي توزيع شده موازي

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi
نام دانشجو : مجيد غني ئي زارچ

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي و بكارگيري دسته بندي كننده هاي هوش محاسباتي براي آشكارسازي بيماري هاي كبدي

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي, داود آسماني, داود آسماني
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Davood Asemani, Davood Asemani
نام دانشجو : سيده مريم موسوي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي يك واسط ارتباطي بين انسان و رايانه بر پايه سيستم هاي فازي

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي, رضا جعفري, رضا جعفري
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Reza Jafari, Reza Jafari
نام دانشجو : عفت جلائيان زعفراني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي و پياده سازي فيلتر فرسايش تطبيقي براي كنترل حركت شبيه ساز رانندگي سه درجه آزادي آساران

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, علي نحوي, حميدرضا تقي راد, حميدرضا تقي راد
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Ali Nahvi, Hamid Reza Taghirad, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : هيراد تهرانچيان

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

آشكارسازي خطا در فرايند شيميايي TE بر مبناي پردازش سيگنال كوانتمي و موجكها

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : آلتاي بروسان

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

تشخيص و شناسايي خطا در شيرهاي DAMADICS با كمك تركيبي از روش هاي مبتني برمدل و مبتني بر سيگنال

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, حميد ابريشمي مقدم, حميد ابريشمي مقدم
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Hamied Abrieshami Moghaddam, Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : مهرداد حيدرزاده

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

كنترل راه رفتن روبات انسان نماي NAO با بهره گيري از شبكه هاي عصبي نوساني CPG بر مبناي الگوريتم هاي محاسبات نرم

نام اساتید: فريد نجفي, مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, حميدرضا تقي راد, حميدرضا تقي راد
Farid Najafi, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Hamid Reza Taghirad, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : امير مساح بواني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۹

كنترل مفصل انعطاف پذير بر پايه روش هاي كلاسيك-هوشمند و ضد كنترل آشوب

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : ميثم زماني پدرام

تاریخ:

كنترل همزمان ميزان تزريق داروهاي بيهوشي و بي دردي در فرايند بيهوشي به هنگام عمل جراحي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : حامد لباف قاسمي

تاریخ:

تشخيص خطا در فرايند TM با استفاده از تكنيكهاي كاهش بعد با رويكرد آماري و بهينه سازي آن با الگوريتم ژنتيك و طبقه بندي كننده هاي عصبي

نام اساتید: محمد تشنه لب, مهدي علياري شوره دلي, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي
Mohammad Teshnehlab, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi
نام دانشجو : مصطفي نوروزي نشلجي

تاریخ:

عيب يابي ياتاقانها از طريق تحليل سري هاي زماني با استفاده از ماشين بردار ماشين (SVM)

نام اساتید: فرهنگ هنرور, مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Farhang Honarvar, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : اميد رحماني سرياست

تاریخ:

طراحي و كنترل گشتاور مد لغزشي چندسطحي فازي نوع دو بر روي موتورهاي سوئيچ رلوكتانس

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : علي رفان

تاریخ:

شناسايي ديناميك هاي راه رفتن ربات انسان نما، به كمك شبكه هاي عصبي CMAC و سيستم هاي خبره فازي

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, مهدي علياري شوره دلي, چيترا دادخواه
Seyed Hossein Sadati, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Chitra Dadkhah
نام دانشجو : حمزه علايي بخش

تاریخ:

طراحي و ساخت ربات متحرك دو چرخ تعادلي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي
Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : مسعود خلجي

تاریخ:

طراحي روش پريتي غيرخطي براي تشخيص عيب در كلاسي از سيستم هاي غيرخطي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, پرفسوراستيون اكسينگ
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Prof Steven Xding
نام دانشجو : حامد طلوعي

تاریخ:

تشخيص و مكان يابي عيب با استفاده از نقشه عليت سيستم بر مبناي همبستگي مبتني بر فاصله

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي
Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : مهران حق پرست

تاریخ:

تشخيص عيب ياتاقان با استفاده از روش خودرمزگذار متغير

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي
Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : مريم آهنگ

تاریخ:

عيب يابي سيستم هاي پارامتر گسترده خطي با رويكرد فضاي حالت مبتني بر سيستم هاي دوبعدي تكين

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, نادر مسكين
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Nader Meskin
نام دانشجو : حميد علي خاني

تاریخ:

طراحي سنسور نرم بر اساس نظريه يادگيري انتقال

نام اساتید: علي رضا فاتحي, مهدي علياري شوره دلي
Alireza Fatehi, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : عليرضا صلاحي

تاریخ:

مدلسازي و تشخيص عيب ژنراتور القايي دوسوتغذيه توربين بادي در شبيه ساز FAST

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, كريم عباس زاده
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : متين روستابيجي

تاریخ:

تشخيص عيب براساس روش تشخيص ناهنجاري با بهره گيري از الگوريتم هاي هوشمند با تركيب ويژگي ها در بلبرينگ هاي غلطشي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي
Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : علي قوي

تاریخ:

تشخيص عيب ياتاقان هاي غلطشي بر مبناي روش TWSVM

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي
Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : ابوالفضل حسن زاده شادياني

تاریخ:

ارائه ي الگوريتم تخمين شكل سطح مقطع پلاسما به منظور به كارگيري براي دستگاه توكامك

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, حسين رسولي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Hossein Rasoli
نام دانشجو : اسيه منيرواقفي