طراحي و بهبود عملكرد كنترل كننده LQR براي پاندول معكوس QUANSER

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمدعلي نكويي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : نويدرضا آقامحمدي

طراحي و ساخت و كنترل تعادلي در راستاي افق براي سيستم Roll Stand

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, مرتضي نوريان چالي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Morteza Nourian Chali
نام دانشجو : عبداله عبادي

پياده سازي واسط نرم افزاري و روشي جهت هدايت خود مختار ربات متحرك در محيط ساختار يافته و توليد نقشه محيط به طور همزمان

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, چيترا دادخواه, محمد تشنه لب
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Chitra Dadkhah, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : سياوش ملك تاجي

طراحي و بهبود عملكرد كنترل كننده LQR براي پاندول معكوس

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي
Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : نويدرضا آقامحمدي

مدلسازي و شناسايي ردياب ماهواره (X-Y Pedestal)

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمدعلي نكويي, محمد تشنه لب
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Ali Mohammad Nekouei, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : مسعود مروج خراساني

جبران سازي خطا در مفصل انعطاف پذير Quanser با كمك رويتگر

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, حميد خالوزاده, محمد تشنه لب
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Hamid Khaloozadeh, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : مهدي رستگار

طراحي و ساخت ربات متحرك آشوبي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمدعلي نكويي, داود ميرزاحسيني
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Ali Mohammad Nekouei, Davood Mirzahosieni
نام دانشجو : مهسا روحاني

طراحي و پياده سازي رويتگر كالمن و كنترل پاندول معكوس چرخشي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, رسول دلير روي فرد
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Rasool Dalirrooy Fard
نام دانشجو : مسلم حيدري

كنترل هوشمند ميدان هاي پتانسيل مصنوعي متغير با زمان در ناوبري ربات هاي سطح نورد فضايي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, علي احمدي, جعفر حيراني نوبري
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Ali Ahmadi, Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : متين مكتوبيان

طراحي كنترل كننده فيدبك حالت براي شبيه ساز توربين گازي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمدعلي نكويي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : مليحه ملكي ميقاني

شناسايي و مدلسازي دستگاه ROLL-STAND

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, رسول دلير روي فرد
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Rasool Dalirrooy Fard
نام دانشجو : پرديس عليزاده

طراحي و ساخت محيط تست حسگر خورشيد

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمدعلي نكويي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : مريم دارابي

شناسايي غير خطي توان خروجي توربين گازي مدل v94/2 زيمنس با كمك ميزان سوخت وزاويه IGV

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : حسين محجوب

مدل سازي پاندول معكوس چرخنده با روش باند گراف وطراحي كنترل كننده بر مبناي رويت گر

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, حميد خالوزاده
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : مهسا كشاورزساجي

طراحي و ساخت ربات متحرك هوشمندchaos با كنترل از طريق بلوتوث

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمدعلي نكويي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : سودابه شباني

تشخيص خطاهاي موتور DC

نام اساتید: محمد اردبيلي, مهدي علياري شوره دلي, عباس هوشمند ويكي
Mohammad Ardebili, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Abbas Houshmand Viki
نام دانشجو : پرهام حاجي علي محمدي

طراحي و ساخت دستگاه تشخيص عدد بر مبناي صوت

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, حسين حسيني نژادمحبتي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : محمدحسن رحماني

مدل سازي و كنترل بازوي انعطاف پذير بر اساس روش باند گراف

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمدعلي نكويي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : مليحه محلوجي

كنترل سيستم آزمايشگاهي VMR (Vectored Multi Rotor ) nدر زواياي Roll, Pitch

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمدعلي نكويي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : علي بختياري

كنترل پاندول معكوس چرخشي بر مبناي رويتگر كالمن

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : حميده انصاريان

طراحي و پياده سازي كنترل كننده PID براي سيستم تعادلي Vectored Multi Rotor(VMR در كانال yaw و pitch

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, رسول دلير روي فرد
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Rasool Dalirrooy Fard
نام دانشجو : فاطمه جمالي

تشخيص عيب گرفتگي فيلتر هاي ورودي هوا در توربين گازي V94.2 براساس روشهاي شناسايي سيستم

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, حميد خالوزاده
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : سجاد ترابي

طراحي وساخت مدارات كنترلي براي سيستم تعليق مغناطيسي(MAGLV)

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, بابك توسلي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Babak Tavassoli
نام دانشجو : مهرداد شكوهي

طراحي و ساخت ربات تعادلي دو چرخ با استفاده از EV3Lego MindStorm

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي
Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : يگانه ميرشاهي

پياده سازي شبكه هاي عصبي MLP برروي FPGA

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, حسين حسيني نژادمحبتي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : محسن حكمت

مدلسازي نورون عصبي به روش باندگراف

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, بابك توسلي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Babak Tavassoli
نام دانشجو : هستي خوش آمدي

شناسايي خطي و غير خطي توربين گازي V94.2 به منظور تشخيص عيب آلودگي پره هاي كمپرسور

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : سحر رحيمي ملكشان

ساخت و كنترل ربات stair ctimber با استفاده از لگوهاي EV3

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, بابك توسلي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Babak Tavassoli
نام دانشجو : آوا گرائلي

بررسي و شبيه سازي انواع ويژه گي هاي هر زنش Spike Sorting

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, بابك توسلي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Babak Tavassoli
نام دانشجو : مطهره خلفي

تشخيص زنش در سيگنال هاي عصبي موش با كمك روش هاي همبستگي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, بابك توسلي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Babak Tavassoli
نام دانشجو : سيدمهدي سادات حسيني

بررسي فرآيند تصميم گيري در موش با استفاده از داده هاي دو ناحيه ACC و OFC

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : اميرعلي كلباسي

طراحي و ساخت سامانه مانيتورينگ و كنترل خودكار از راه دور براي سامانه آبياري بر مبناي حسگرهاي رطوبت و دما

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, مهدي دلربايي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mehdi Delrobaei
نام دانشجو : مهدي اميني

تشخيص عيب در توربين گاز با بهره گيري از روش هاي مديريت هشدار

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, بابك توسلي
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Babak Tavassoli
نام دانشجو : رضا كرباسي

طراحي سيستم تشخيص عيب انحراف پره در شبيه ساز توربين بادي FAST و پياده سازي آن توسط GPU

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : سپيده خاك زادقراملكي

طراحي، مدل سازي و ساخت آونگ معكوس دو محوره با استفاده از چرخ هاي عكس العملي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, بيژن معاوني
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Bijan Moaveni
نام دانشجو : علي عابدي

طراحي كنترل كننده و رويتگر مناسب و پياده سازي آن براي حفظ تعادل آونگ معكوس دو محوره با استفاده از چرخ هاي تعادلي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, بيژن معاوني
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Bijan Moaveni
نام دانشجو : محمد بويري

طراحي و شبيه سازي بخش الكتريكي محك عيب يابي بيرينگ غلتشي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي
Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : علي اصغر صادق دستجردي

تاریخ:

طراحي و شبيه سازي مكانيكي محك سيستم عيب يابي بيرينگ غلتشي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي
Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : عرفان خليلي

تاریخ:

طراحي سيستم مديريت هشدار با استفاده از شبكه هاي عصبي حافظه دار دو طرفه

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي
Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : مهدي دهشيري

تاریخ:

طراحي و شبيه سازي محك توربين باد به جهت تشخيص و شناسايي عيب هاي مكانيكي

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي
Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : عليرضا انصاري

تاریخ:

مدل سازي داده هاي ناحيه Hip و NAC در موش بر مبناي داده هاي LFP

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي
Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : رومينا سلجوقيان

تاریخ:

تشخيص عيب با كمك داده هاي ارتعاشي در بيرينگ ها با استفاده از مديريت هشدار مبتني بر فيلترهاي Moving variance

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي
Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : محمد توكلي جيرسرائي

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۳

تعيين موقعيت مكاني موش بر مبناي داده هاي LFP اخذ شده از ناحيه HIP و NAC

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب
Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : مينا ناصح

تاریخ:

بررسي و تشخيص عليت در داده هاي LFP اخذ شده از دو ناحيه NAc و Hip

نام اساتید: مهدي علياري شوره دلي
Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : كوثر رضائي گشنياني