مشخصات فردی

نام: مهدی

نام خانوادگی: علیاری شوره دلی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: aliyari@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۸۴۰۶۲۳۱۶

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MahdiAliyariShoorehdeli


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق - کنترل

گرایش: مکاترونیک

واحد سازمانی: مهندسی برق