محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

بررسي رفتار هايپرويسكوالاستيك قرنيه چشم و پيش بيني تعداد سيكل ها تا حالت پيش شرط

نویسندگان: عليرضا قربان اوغلي, كيوان نارويي

Alireza Ghorbanoghli, Keivan Narooei

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي مدلسازي رفتار مكانيكي مواد

First Conference on mechanical behavior modeling of materials

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۱

بررسي مرگ سلولي استخوان در برشكاري متعامد با استفاده از روش اويلر لاگرانژ دلخواه و كوپل حرارتي- جابجايي

نویسندگان: بابك ثقفي, مجيد قريشي, كيوان نارويي

Babak Saghafi, Majid Ghoreishi, Keivan Narooei

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك و هوافضا

3rd International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۱

بررسي رفتار هايپرالاستيك با در نظر گرفتن تغييرشكل كششي و فشاري قسمت اول نانولوله كربني تك جداره

Investigation of hyperelastic behavior in tension and compression PArt one the single wall carbon nanotubes

نویسندگان: معصومه رشيدي, كيوان نارويي

Masoumeh Rashidi, Keivan Narooei

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك و هوافضا

3rd International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۱

مدل سازي رفتار هايپرالاستيك با استفاده از روش اجزا محدود قسمت دوم نانولوله هاي چند جداره

Modeling of hyperelastic behavior using finite element model Part two the multiwall carbon nanotubes

نویسندگان: معصومه رشيدي, كيوان نارويي

Masoumeh Rashidi, Keivan Narooei

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك و هوافضا

3rd International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

مدلسازي برشكاري متعامد استخوان ران پا با روش لاگرانژي اويلري دلخواه

نویسندگان: بابك ثقفي, مجيد قريشي, كيوان نارويي

Babak Saghafi, Majid Ghoreishi, Keivan Narooei

عنوان همایش: بيست و ششمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مكانيك ايران

26th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۶

بررسي رفتار الاستيك غيرخطي بافت كبد با استفاده از مدل هاي هايپرالاستيك

Investigation of nonlinear behavior of liver tissue using hyperelastic models

نویسندگان: نازنين زهرا بيات, كيوان نارويي

NazaninZahra Bayat, Keivan Narooei

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مكانيك، مكاترونيك و بيومكانيك

1st International Conference on New Research Achievements on Mechanics Mechatronics and Biomechanics

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

ارائه مدل هايپر الاستيك مناسب براي استخوان دمينرال و بررسي آن به كمك شبيه سازي اجزاي محدود

نویسندگان: محمدهادي حسين زاده, مجيد قريشي, كيوان نارويي

Mohammad hadi Hosseinzadeh, Majid Ghoreishi, Keivan Narooei

عنوان همایش: سومين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي برق، مكانيك و مكاترونيك

3rd National and 1st International Conference on Applied Researches in Electrical Mechanical and Mechantronics Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

بررسي تاثير جنس استنت بر رفتار مكانيكي رگ آترواسكلروز به روش المان محدود غير خطي

Investigation of stent properties on the mechanical behavior of atherosclerosis artery using nonlinear finite element methods

نویسندگان: ميلاد آرمان, كيوان نارويي

Milad Arman, Keivan Narooei

عنوان همایش: سومين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي برق، مكانيك و مكاترونيك

3rd National and 1st International Conference on Applied Researches in Electrical Mechanical and Mechantronics Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۱

بررسي المان محدود اثر فشار خون و پلاك در رگ آترواسكلروز

Investigation of blood pressure and plug on the atherosclerosis artery

نویسندگان: ميلاد آرمان, كيوان نارويي

Milad Arman, Keivan Narooei

عنوان همایش: دومين كنفرانس رويكردهاي نوين مهندسي پزشكي در حوزه بيماري هاي قلب و عروق

2nd Conference on Novel Approaches of Biomedical Engineering in Cardiovascular Diseases

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۴

شبيه سازي انتشار امواج فراصوتي هدايت شده در ساختارهاي استوانه اي به روش اجزاي محدود

نویسندگان: سارا مقامي, فرهنگ هنرور, كيوان نارويي

Sara Maghami, Farhang Honarvar, Keivan Narooei

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس بين المللي آكوستيك و ارتعاشات

5th International Conference on Acoustics and Vibration ISAV2015

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۰۴

اثر جرم معادل در طراحي بهينه صفحات ايزوگريد از نظر ارتعاشات هارمونيك

Effect of effective mass on design of isogrid plate from harmonic vibration point of view

نویسندگان: مجتبي خاكپوركمارسفلي, كيوان نارويي

Mojtaba Khakpoor Komarsofla, Keivan Narooei

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي آكوستيك و ارتعاشات

3rd International Conference on Acoustics and Vibration ISAV2013

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

موضعي شدن تغييرفرم با استفاده از مكانيك محيط هاي پيوسته كسرات در فرايند كشش نمونه داراي سوراخ گرد

Localization of deformation using coseerat continuum mechanics in circular hole specimen

نویسندگان: كيوان نارويي

Keivan Narooei

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

21st Annual International Conference on Mechanical Engineering