طراحي و آناليز صفحه ايزوگريد ماهواره ميكرو

نام اساتید: سعيد ايراني, كيوان نارويي, مجتبي فرخ, عبدالمجيد خوشنود
Saeid Irani, Keivan Narooei, Mojtaba Farrokh, Abdolmajied Khoshnood
نام دانشجو : مجيد نصرالهي فكجور

تحليل سازه اي يك ماهواره ميكرو با در نظر گرفتن جرم معادل اجزاء

نام اساتید: كيوان نارويي, سيدحسين ساداتي, سعيد خدايگان
Keivan Narooei, Seyed Hossein Sadati, Saeid Khodaygan
نام دانشجو : مجتبي خاكپوركمارسفلي

تحليل فركانس طبيعي و شكل مودهاي يك قايق كاياك كامپوزيتي

نام اساتید: كيوان نارويي, عباس منتظري هدش
Keivan Narooei, Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : سيدمحمدمهدي هاشمي

تحليل بارگذاري استاتيكي يك قايق كاياك كامپوزيتي

نام اساتید: كيوان نارويي, عباس منتظري هدش
Keivan Narooei, Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : مسعود نجفي

طراحي و ساخت بدنه نگهدارنده و ضربه زننده دستگاه ضربه چارپي

نام اساتید: كيوان نارويي, رضا اسلامي فارساني
Keivan Narooei, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : مصطفي جعفري

پيش بيني بازيابي كرنش در پليمرهاي حافظه شكلي با در نظر گرفتن مدل هاي كوپل ويسكوهايپرالاستيك و انتقال حرارت

نام اساتید: كيوان نارويي, مجيد سيد صالحي
Keivan Narooei, Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : اميرحسين دلال اصفهاني

شبيه سازي رفتار مكانيكي دستگاه اكستنسور دست با در نظر گرفتن رفتار هايپر الاستيك

نام اساتید: كيوان نارويي, عباس منتظري هدش
Keivan Narooei, Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : عليرضا نادري

استفاده از روش اريگامي براي تغيير شكل سه بعدي ورق پليمري با خاصيت حافظه شكلي

نام اساتید: كيوان نارويي, مجيد سيد صالحي
Keivan Narooei, Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : سيداميرحسين نعيمايي موسوي

طراحي و ساخت سيستم¬ اندازه¬گيري انرژي ضربه در آزمون شارپي

نام اساتید: كيوان نارويي, مجيد سيد صالحي
Keivan Narooei, Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : محمدرضا هادي نسب