از تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ تا تاریخ :

سرپرست ازمايشگاه پژوهشي الكترونيكي قدرت

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ تا تاریخ :

دبير علمي هفتمين كنفرانس صنعت نيروگاه هاي حرارتي

از تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ تا تاریخ :

سرپرست آز ماشين هاي الكتريكي

از تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

معاون پژوهشي دانشكده برق