تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

ارائه مبدل اينترليود كسكيد شده با بهره ولتاژ بالا به همراه چند برابر كننده هاي خازني

نام اساتید: كريم عباس زاده, سيدمحمدتقي بطحايي, محمد توكلي بينا, محمد توكلي بينا
Karim Abbaszadeh, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Mohammad Tavakoli Biena, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : حسن شكر

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۵

طراحي و ساخت مبدل نمونهAC-DC دو طرفه به همراه اصلاح كننده ضريب توان

نام اساتید: كريم عباس زاده, محمد توكلي بينا, محمد توكلي بينا, داود عرب خابوري
Karim Abbaszadeh, Mohammad Tavakoli Biena, Mohammad Tavakoli Biena,
نام دانشجو : همايون سلطاني گوهري

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۵

طراحي و ساخت يك نمونه درايو ماشين سنكرون رلوكتانسي

نام اساتید: كريم عباس زاده, غلامرضا عرب ماركده , سيدمحمدتقي بطحايي, داود عرب خابوري, سيدمحمدتقي بطحايي
Karim Abbaszadeh, GHlamreza Arabmarkadeh, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, , Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : مسعود نيك بخت

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

طراحي و ساخت يك مبدل DC بهDC 500 وات به منظور به كارگيري در نيروگاه هاي خورشيدي

نام اساتید: كريم عباس زاده, محمدرضا طولابي, محمدرضا طولابي, رضا بيرانوند
Karim Abbaszadeh, Mohammadreza Toulabi, Mohammadreza Toulabi,
نام دانشجو : اميرحسين معروفخاني

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

طراحي و ساخت يك ژنراتور رلوكتانس متغير براي كاربرد توربين بادي

نام اساتید: كريم عباس زاده, احسان عبدالهي , علي اصغر رضي كاظمي, ابوالفضل واحدي, علي اصغر رضي كاظمي
Karim Abbaszadeh, Ehsan Abdollahi, Ali Asghar Razi Kazemi, , Ali Asghar Razi Kazemi
نام دانشجو : سيدآرمين ميرنيك جو

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

طراحي و ساخت موتور سنكرون رلوكتانس براي كاربرد خودروهاي برقي

نام اساتید: كريم عباس زاده, رضا نصيري زرندي, محمد اردبيلي, عارف درودي, محمد اردبيلي
Karim Abbaszadeh, Reza Nasiri, Mohammad Ardebili, , Mohammad Ardebili
نام دانشجو : محمدرضا نعيمي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

طراحي و ساخت مبدل dc-dc چند ورودي و چند خروجي دوطرفه

نام اساتید: كريم عباس زاده, محمد توكلي بينا, علي يزديان ورجاني, محمد توكلي بينا
Karim Abbaszadeh, Mohammad Tavakoli Biena, , Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : جعفر غلامي گرجي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

مدل سازي و شبيه سازي مبدل الكترونيك قدرت رزونانسي مورد استفاده در اجاق گاز القايي

نام اساتید: كريم عباس زاده, محمد توكلي بينا, محمد توكلي بينا, منصور رفيعي
Karim Abbaszadeh, Mohammad Tavakoli Biena, Mohammad Tavakoli Biena,
نام دانشجو : سليم صالحي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

طراحي و ساخت درايو موتور القايي 1كيلووات براساس كنترل مستقيم گشتاور و شار با استفاده از اينورتر سه سطحي

نام اساتید: كريم عباس زاده, محمد توكلي بينا, محمد توكلي بينا, جلال نظرزاده
Karim Abbaszadeh, Mohammad Tavakoli Biena, Mohammad Tavakoli Biena,
نام دانشجو : سيروان فاتحي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

طراحي، شبيه سازي و ساخت مبدل DC-DC دو جهته غير ايزوله

نام اساتید: كريم عباس زاده, شكرالله شكري كجوري, شكرالله شكري كجوري, عارف درودي
Karim Abbaszadeh, Shokrollah Shokri Kojori, Shokrollah Shokri Kojori,
نام دانشجو : حسن فراميني

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

طراحي و ساخت درايو موتور جريان مستقيم بدون جاروبك(BLDC)

نام اساتید: كريم عباس زاده, محمد توكلي بينا, جلال نظرزاده, محمد توكلي بينا
Karim Abbaszadeh, Mohammad Tavakoli Biena, , Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : محمد عبدي نعمت آباد

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

كنترل سرعت دو موتور القايي توسط يك مبدل ماتريسي 5 ساق با استفاده از كنترل پيش بين

نام اساتید: كريم عباس زاده, محمد توكلي بينا, جلال نظرزاده, محمد توكلي بينا
Karim Abbaszadeh, Mohammad Tavakoli Biena, , Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : محمدصادق اصلاحي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

طراحي و ساخت سيستم كنترل دو موتور القايي با يك اينورتر

نام اساتید: كريم عباس زاده, محمد توكلي بينا, عارف درودي, محمد توكلي بينا
Karim Abbaszadeh, Mohammad Tavakoli Biena, , Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : حسين شرفي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

كنترل بدون حسگر موتور BLDC با استفاده از روش مد لغزشي

نام اساتید: كريم عباس زاده, محمد توكلي بينا, فرزاد رجايي سلماسي, محمد توكلي بينا
Karim Abbaszadeh, Mohammad Tavakoli Biena, , Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : ساسان اسماعيل زاده حكمت

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱/۲۴

طراحي و مدلسازي موتور BLDC روتور بيروني شار شعاعي با حداقل گشتاور ضرباني براي دوچرخه الكتريكي

نام اساتید: كريم عباس زاده, محمد اردبيلي, محمد اردبيلي, جواد شكرالهي مغاني
Karim Abbaszadeh, Mohammad Ardebili, Mohammad Ardebili,
نام دانشجو : محمد صمديان اقبلاغي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱/۲۴

شبيه سازي و مدلسازي درايو دو ناحيه اي موتورBLDCبدون حسگر براي دوچرخه الكتريكي

نام اساتید: كريم عباس زاده, عباس هوشمند ويكي, عباس هوشمند ويكي, جواد شكرالهي مغاني
Karim Abbaszadeh, Abbas Houshmand Viki, Abbas Houshmand Viki,
نام دانشجو : احمد روحي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

توسعه روش بازسازي ميدان به منظور مدلسازي سه بعدي موتور مغناطيس دائم شار محوري

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده, عباس هوشمند ويكي, شكرالله شكري كجوري, علي رضا فاتحي
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh, Abbas Houshmand Viki, Shokrollah Shokri Kojori, Alireza Fatehi
نام دانشجو : احسان آجيلي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۷

مدلسازي ماشين مغناطيس دائم با استفاده از نگاشتهاي همديس به منظور بررسي ديناميكي آن در حالت سالم و ناسالم

نام اساتید: كريم عباس زاده, شكرالله شكري كجوري, اصغر اكبري ازيراني, فرهاد اكبري برومند
Karim Abbaszadeh, Shokrollah Shokri Kojori, Asghar Akbari Azierani, Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : فرهاد رضائي علم

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

كنترل مبدلهاي دوسويه ac/dc با در نظر گرفتن پايداري ولتاژ و بهينه سازي خازن مورد نياز در يك سيستم ميكرو شبكه باياس توزيع DC"

نام اساتید: كريم عباس زاده, سيدمحمدتقي بطحايي, احمد رادان, عباس هوشمند ويكي, عباس هوشمند ويكي
Karim Abbaszadeh, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Ahmad Radan, Abbas Houshmand Viki, Abbas Houshmand Viki
نام دانشجو : مهديه نجف زاده

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۸

مدلسازي و شبيه سازي توربين بادي به همراه خطاي پره هاي آن

نام اساتید: كريم عباس زاده, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي
Karim Abbaszadeh, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : صديقه ابراهيمي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۲۱

طراحي، شبيه سازي و تحليل يك مبدلdc-dc دوطرفه با نسبت تبديل بالا

نام اساتید: كريم عباس زاده, عباس هوشمند ويكي, عباس هوشمند ويكي
Karim Abbaszadeh, Abbas Houshmand Viki, Abbas Houshmand Viki
نام دانشجو : احمدرضا نادري آخورمه

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

مدلسازي و شبيه سازي انواع خطاهاي موتور مغناطيس دائم به روش مدار معادل مغناطيسي و محاسبه ي نيروهاي ناشي از اين خطاها

نام اساتید: كريم عباس زاده, عباس هوشمند ويكي, عباس هوشمند ويكي
Karim Abbaszadeh, Abbas Houshmand Viki, Abbas Houshmand Viki
نام دانشجو : آصف مصطفي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

كنترل بدون حسگر توربين بادي مجهز به ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم چهت استخراج حداكثر توان

نام اساتید: كريم عباس زاده, احمد رادان, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده
Karim Abbaszadeh, Ahmad Radan, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : زهرا نصيري زاري محله

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

مدل سازي و شبيه سازي و كنترل سيستم فتوولتانيك به همراه اينورتر چند سطحي به منظور كاهش هارمونيك

نام اساتید: كريم عباس زاده, احمد رادان, عباس هوشمند ويكي, عباس هوشمند ويكي
Karim Abbaszadeh, Ahmad Radan, Abbas Houshmand Viki, Abbas Houshmand Viki
نام دانشجو : حميدرضا طالبي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۴

طراحي، مدلسازي و شبيه سازي سيستم PV متصل به شبكه به همراه مبدلهاي الكترونيك قدرت پيشنهادي با رويكرد بهبود مشخصه هاي عملكردي آن

نام اساتید: كريم عباس زاده, عباس هوشمند ويكي, عباس هوشمند ويكي
Karim Abbaszadeh, Abbas Houshmand Viki, Abbas Houshmand Viki
نام دانشجو : ريحانه قاسمي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

طراحي و ساخت ژنراتور خطي براي كاربرد امواج دريا

نام اساتید: كريم عباس زاده, محمد اردبيلي, محمد اردبيلي
Karim Abbaszadeh, Mohammad Ardebili, Mohammad Ardebili
نام دانشجو : محمد اميريان

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۵

طراحي ، شبيه سازي و ساخت يك مبدل DC-DC با نسبت تبديل بالا

نام اساتید: كريم عباس زاده, عباس هوشمند ويكي, سيدمحمدتقي بطحايي, سيدمحمدتقي بطحايي
Karim Abbaszadeh, Abbas Houshmand Viki, Seyed Mohammad Taghi Bathaee, Seyed Mohammad Taghi Bathaee
نام دانشجو : محمد خليل زاده

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۵

مدلسازي و شبيه سازي سيستم تركيبي توربين بادي و سلول خورشيدي متصل به شبكه با رويكرد دريافت حداكثر توان

نام اساتید: كريم عباس زاده, عباس هوشمند ويكي, شكرالله شكري كجوري, شكرالله شكري كجوري
Karim Abbaszadeh, Abbas Houshmand Viki, Shokrollah Shokri Kojori, Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : محمد نورمحمدپور

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

طراحي و ساخت درايو موتور مغناطيس دائم نمونه به منظور كاهش گشتاور دندانه اي

نام اساتید: كريم عباس زاده, احمد رادان, احمد رادان
Karim Abbaszadeh, Ahmad Radan, Ahmad Radan
نام دانشجو : پويا مسعودي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

طراحي و ساخت يك مبدل DC-DCاز نوع ZVT رزونانسي

نام اساتید: فرهاد اكبري برومند, كريم عباس زاده, حسين شمسي, حسين شمسي
Farhad Akbari Boroumand, Karim Abbaszadeh, Hossein Shamsi, Hossein Shamsi
نام دانشجو : رضا ميرزانيا

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۴

مدلسازي و شبيه سازي كشش نامتعادل مغناطيسي در ماشين هاي مغناطيس دائم شار محور با روتور خارج از مركز

نام اساتید: كريم عباس زاده, محمد اردبيلي, محمد اردبيلي
Karim Abbaszadeh, Mohammad Ardebili, Mohammad Ardebili
نام دانشجو : عليرضا رحيمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۶

طراحي و شبيه سازي ماشين الكتريكي آهنرباي دائم دوتحريكه با هدف كاهش نوسانهاي گشتاور

نام اساتید: كريم عباس زاده, محمد اردبيلي, محمد اردبيلي
Karim Abbaszadeh, Mohammad Ardebili, Mohammad Ardebili
نام دانشجو : سيده سارا معروفيان

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

مدل سازي و شبيه سازي تلفات آهن شامل تلفات جريان گردابي و هيسترزيس در ماشين مغناطيس دائم

نام اساتید: كريم عباس زاده, محمد اردبيلي, محمد اردبيلي
Karim Abbaszadeh, Mohammad Ardebili, Mohammad Ardebili
نام دانشجو : عباس نظري مراشي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۲۶

شبيه سازي و شناسايي انواع خطاهاي سيم بندي در ترانسفور ماتور توزيع سه فاز

نام اساتید: كريم عباس زاده, عباس هوشمند ويكي, عباس هوشمند ويكي
Karim Abbaszadeh, Abbas Houshmand Viki, Abbas Houshmand Viki
نام دانشجو : حسين پايدارنيا

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۲۵

مدل سازي و تحليل انواع خطاهاي سيم بندي داخلي روي ترانسفور ماتورهاي توزيع سه فاز با استفاده از روش المان اجزاي محدود

نام اساتید: كريم عباس زاده, شكرالله شكري كجوري, شكرالله شكري كجوري
Karim Abbaszadeh, Shokrollah Shokri Kojori, Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : سلمان حاجي آقاسي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۸

طراحي بهينه و ساخت حسگر الكترومغناطيسي موقعيت زاويه اي با استفاده از سلسين هاي 90 درجه رزولور با هدف كاهش اثرپذيري خطاي موقعيت

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : فريد توتونچيان

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱/۲۹

مدلسازي دقيق ماشينهاي PM با درنظر گرفتن گشتاور دندانه اي و ارائه روشي جديد بمنظور كمينه سازي آن

نام اساتید: كريم عباس زاده, محمد اردبيلي, شكرالله شكري كجوري, فرشيد رئيسي
Karim Abbaszadeh, Mohammad Ardebili, Shokrollah Shokri Kojori, Farshid Raissi
نام دانشجو : سيدامين سعيد

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

تركيب روش هاي شبيه سازي هارمونيكي و گذرا براي تحليل تلفات روتور در ماشين هاي PMSM

نام اساتید: كريم عباس زاده, اصغر اكبري ازيراني, اصغر اكبري ازيراني
Karim Abbaszadeh, Asghar Akbari Azierani, Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : امين حسن زارعي كثيري

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۹

محاسبه ميزان تلفات در استفاده از C-Shape در انتهاي شينه هاي استاتور و تغييرات لازم جهت كاهش اين تلفات

نام اساتید: كريم عباس زاده, محمد اردبيلي, اصغر اكبري ازيراني, اصغر اكبري ازيراني
Karim Abbaszadeh, Mohammad Ardebili, Asghar Akbari Azierani, Asghar Akbari Azierani
نام دانشجو : موسي افراسيابي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۲۹

محاسبه تحليلي و عملي تلفات توان در مبدلهاي سه سطحي NPC همراه فيلتر خروجيLCL

analytical and practical power loss calculation of threephase converter with LCL

نام اساتید: محمد توكلي بينا, احمد رادان, احمد رادان, كريم عباس زاده
Mohammad Tavakoli Biena, Ahmad Radan, Ahmad Radan, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : يوسف فيروز

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۰۷

بررسي تاثير شرايط محيطي متفاوت برمشخصات ژنراتور و ارائه راهكار اعمال اين شرايط

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده, عباس هوشمند ويكي, عباس هوشمند ويكي
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh, Abbas Houshmand Viki, Abbas Houshmand Viki
نام دانشجو : ميلاد مقسم حميدي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۲۵

توسعه، اجراي واقعي و تست سيستم ناظر براي تخمين حالت شارژ و تخمين حالت سلامت و طول عمر در باتريهاي سرب-اسيدي مجهز به سيستم رگوله كننده والو

Development, Realisation and Test of a State of Charge (SoC) and State of Health (SoH) Monitoring System for Valve Regulated Lead-Acid (VRLA) Batteries

نام اساتید: محمد توكلي بينا, كريم عباس زاده, احمد رادان, احمد رادان
Mohammad Tavakoli Biena, Karim Abbaszadeh, Ahmad Radan, Ahmad Radan
نام دانشجو : سيد كاميار مكي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۱۷

تحليل دوبعدي ميدان مغناطيسي ماشين سنكرون در حوزه زمان در حالت عملكرد دائمي ماشين

نام اساتید: كريم عباس زاده, شكرالله شكري كجوري, شكرالله شكري كجوري, محمد اردبيلي
Karim Abbaszadeh, Shokrollah Shokri Kojori, Shokrollah Shokri Kojori, Mohammad Ardebili
نام دانشجو : بهزاد محمدجعفري

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۳۰

طراحي و ساخت سيستم كنترل برداري بدون حسگر موتور سنكرون مغناطيس دائم بر اساس مشاهده گر فيلتر كالمن بسط يافته

نام اساتید: كريم عباس زاده, محمد اردبيلي
Karim Abbaszadeh, Mohammad Ardebili
نام دانشجو : محمدهادي كريمي گركاني

تاریخ:

مدلسازي ترانس به روش مك..

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : ياسر كاردل

تاریخ:

كنترل بدون سنسور سرعت..

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : عليرضا قرباني بنفشه درق

تاریخ:

تحليل ژنراتورهاي دابل فلد...

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : پيمان منصور حسيني

تاریخ:

حلقه هيسترزيس در ترانسهاي جريان...

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : بهزاد حيدري

تاریخ:

امواج الكترومغناطيسي جهت مكان يابي...

نام اساتید: كريم عباس زاده
Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : محمد ذاكري زيارتي

تاریخ:

طراحي و بهينه سازي مبدل الكترونيك قدرت براي مولدهاي فوتوولتيك اتصال شبكه اي

نام اساتید: كريم عباس زاده
Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : نويد عباسي كهن

تاریخ:

مدل سازي حرارتي ترانسفورماتورهاي خشك رزيني با استفاده از روش اجزاء محدود ( FEM )

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : محسن محمدي

تاریخ:

مدل سازي و شبيه سازي ماشين شار محور به روش مدار معادل مغناطيسي

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : مهدي جعفري

تاریخ:

كنترل بدون سنسور ماشين BLDC در سرعت هاي پايين

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : سيدمهدي مزين

تاریخ:

مدلسازي انواع خطاهاي سيم بندي استاتو ژنراتور سنكرون 263 مگاولت آمپري

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : سيروس همتي

تاریخ:

بررسي امكان سنجي تبديل سيستم ژنراتورهاي 200 MVA زيمنس به نوع Brushless

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : مهدي خردنيا

تاریخ:

كنترل تطبيقي ژنراتورهاي DFIG نيروگاه هاي بادي جهت رديابي ماكزيمم توان قابل جذب در سرعت هاي مختلف

نام اساتید: علي خاكي صديق, كريم عباس زاده
Ali Khaki Sedigh, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : اكبر توحيدي

تاریخ:

كنترل برداري موتور شار محور با استفاده ازمبدلهاي چند سطحي

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : احمد مرادي

تاریخ:

كنترل بدون حسگر موقعيت و سرعت موتورهاي شار محوربه روش كنترل برداري

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : مهدي فدائي ابرس

تاریخ:

مدلسازي و شبيه سازي ژنراتور نمونه با در نظر گرفتن اثر اشباع

نام اساتید: محمد اردبيلي, كريم عباس زاده
Mohammad Ardebili, Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : رضا هنرمند

تاریخ:

تحليل دوبعدي ميدان مغناطيسي در هسته استاتور ژنراتور سنكرون تحت شرايط اتصال كوتاه در طرف شبكه و خطاهاي استاتور حوزه زمان

نام اساتید: كريم عباس زاده, محمد اردبيلي
Karim Abbaszadeh, Mohammad Ardebili
نام دانشجو : فرهاد رضائي علم

تاریخ:

طراحي ساختاري و شبيه سازي سيستم انتقال توان بدون تماس چرخان در ماشين هاي الكتريكي روتور سيم پيچي شده

نام اساتید: كريم عباس زاده, احمد رادان
Karim Abbaszadeh, Ahmad Radan
نام دانشجو : وحيد اوقافي

تاریخ:

شبيه سازي و مدل سازي ژنراتورهاي سنكرون قطب برجسته با درنظرگرفتن اثر سيم بندي هاي دمپر به روش مدار معادل مغناطيسي (MEC

نام اساتید: كريم عباس زاده
Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : علي خبازسيرجاني

تاریخ:

توسعه روش نگاشت همديس در بعد سوم براي مدلسازي ماشين هاي الكتريكي آهنرباي دائم

نام اساتید: كريم عباس زاده
Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : اعظم غضنفري ميمند

تاریخ:

كنترل سلسله مراتبي ريزشبكه تركيبيDC/AC با چند نقطه اتصال مشترك

نام اساتید: كريم عباس زاده
Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : سيدسهيل مدني

تاریخ:

مدل سازي طراحي و ساخت اينورتر متصل به شبكه سه فاز به منظور كاهش نوسانات ناخواسته و جريان خازن هاي پارازيتي

نام اساتید: كريم عباس زاده, جوهان جي سلينك
Karim Abbaszadeh, Johan Geyselinck
نام دانشجو : حسن زماني

تاریخ:

تشخيص خطا و تحمل خطا در مبدل الكترونيك قدرت شش فاز با ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم و پياده سازي آن

نام اساتید: كريم عباس زاده
Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : روح اله بلبل نياقرا

تاریخ:

استخراج دانش فني ساخت ژنراتورهاي زير 100 كيلووات جهت استفاده در نيروگاه هاي بادي و طراحي و بهينه سازي يك ژنراتور نمونه

نام اساتید: كريم عباس زاده
Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : لادن خوشدوني فراهاني

تاریخ:

طراحي و پياده سازي كنترل كننده دقت بالا به منظور كنترل سيستم دو موتوره تغذيه شده با يك اينورتر پنج فاز ماتريسي

نام اساتید: كريم عباس زاده
Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : آرمان آرامش

تاریخ:

طراحي و ساخت يك اينورتر 500 وات به منظور به كارگيري در نيروگاه هاي خورشيدي

نام اساتید: كريم عباس زاده
Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : رحيم محمد رحيمي

تاریخ:

طراحي و ساخت درايو موتور سنكرون رلوكتانس نمونه با رويكرد كاهش ريپل گشتاور

نام اساتید: كريم عباس زاده, ارژنگ يوسفي
Karim Abbaszadeh, Arjang Yosefi
نام دانشجو : نويد فتح آبادي

تاریخ:

كنترل عيب مبدل الكترونيك قدرت در توربين بادي با ژنراتور سنكرون آهنرباي دائم

نام اساتید: كريم عباس زاده, مهدي علياري شوره دلي
Karim Abbaszadeh, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : الهام حيدري

تاریخ:

طراحي و شبيه سازي و ساخت يك نمونه مبدل dc dc بهره بالا

نام اساتید: كريم عباس زاده
Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : مهدي خبازپوراهرابي

تاریخ:

طراحي و شبيه سازي مبدل قدرت براي سيم پيچي هاي چنبره اي و تعادلي در توكامك دماوند

نام اساتید: كريم عباس زاده, حسين رسولي
Karim Abbaszadeh, Hossein Rasoli
نام دانشجو : اميررضا دارابي

تاریخ:

طراحي و ساخت يك مبدل AC-AC نمونه در كاربردهاي تثبيت كننده ولتاژ

نام اساتید: كريم عباس زاده
Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : وحيد وكيلي فر

تاریخ:

طراحي و ساخت سيستم كنترل براي يك مبدل AC-AC نمونه در كاربردهاي تثبيت كننده ولتاژ

نام اساتید: كريم عباس زاده
Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : امير صفايي نسب

تاریخ:

طراحي و ساخت يك مبدل DC به DC بهره ولتاژ بالا به همراه سوئيچينگ نرم

نام اساتید: كريم عباس زاده
Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : سهراب عباسيان كاسه گري

تاریخ:

طراحي و شبيه سازي مبدل بك تو بك متصل به شبكه با رديابي نقطه توان حداكثر با كنترل تناسبي انتگرالي بر پايه پسيويتي با تطبيق گر فازي براي توربين هاي بادي كوچك

نام اساتید: كريم عباس زاده
Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : سيدنيما مهدوي