بررسي و شبيه سازي مبدل هاي سيستم تغذيه جهت استفاده در فرستنده هاي FM

نام اساتید: كريم عباس زاده, عليرضا فريدونيان, تورج امرايي
Karim Abbaszadeh, Alireza Fereidunian, Toraj Amraee
نام دانشجو : كيارش صفري حميد

بررسي روشهاي مختلف توليد برق از امواج دريا با رويكرد ژنراتورهاي مورد استفاده در آنها

نام اساتید: كريم عباس زاده
Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : ايدين بزرگي

تهيه بستر آزمايشگاهي ونتايج عملي موتور شار محور به منظور ايجاد خطاي اهنرباي دائم وكج محوري

نام اساتید: كريم عباس زاده
Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : حميدرضا اصفهانيان

مدلسازي و طراحي كنترل موقعيت موتور مغناطيس دائم

نام اساتید: كريم عباس زاده, شكرالله شكري كجوري
Karim Abbaszadeh, Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : فاضل فريدوني

تهيه بستر آزمايشگاهي ونتايج عملي موتور شار محور به منظور ايجاد خطاي اهنرباي دائم وكج محوري 1

نام اساتید: كريم عباس زاده, شكرالله شكري كجوري
Karim Abbaszadeh, Shokrollah Shokri Kojori
نام دانشجو : حميدرضا اصفهانيان

مدل سازي و شبيه سازي يك نمونه موتور القايي تكفاز شار محور با استفاده از نرم افزار Maxwell

نام اساتید: كريم عباس زاده, محمد اردبيلي
Karim Abbaszadeh, Mohammad Ardebili
نام دانشجو : فربد پروين

طراحي و ساخت مبدل AC به DC از نوع ويينا با قابليت تصحيح ضريب توان

نام اساتید: كريم عباس زاده, محمد توكلي بينا
Karim Abbaszadeh, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : سيداحمد واعظي پيكاني

مدل سازي و شبيه سازي ژنراتور سنكرون سه فاز نمونه با نرم افزار ماكسول

نام اساتید: كريم عباس زاده, محمد اردبيلي
Karim Abbaszadeh, Mohammad Ardebili
نام دانشجو : محمدرضا بابائي فروشاني

ساخت يك نمونه مبدل دو طرفه dc به dc

نام اساتید: كريم عباس زاده
Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : علي احمدي چم يوسفعلي

طراحي و ساخت منبع تغذيه سوئيچينگ با توان 100 وات

نام اساتید: كريم عباس زاده
Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : مجتبي برادران

طراحي و ساخت شارژر باتري با توان 100 وات

نام اساتید: كريم عباس زاده
Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : مصطفي اديب نياري

طراحي و ساخت مبدل الكترونيك قدرت (DC-DC) با قابليت رديابي نقطه حداكثر توان جهت استفاده در نيروگاه خورشيدي

نام اساتید: كريم عباس زاده, فرهاد اكبري برومند
Karim Abbaszadeh, Farhad Akbari Boroumand
نام دانشجو : دانيال كاظمي كيا

طراحي و ساخت اينورتر (مبدل dc به ac) . صد وات جهت كاربرد در نيروگاه خورشيدي

نام اساتید: كريم عباس زاده, محمد توكلي بينا
Karim Abbaszadeh, Mohammad Tavakoli Biena
نام دانشجو : آران شعاعي

طراحي و ساخت مبدل باك به همراه پياده سازي دو روش كنترلي PID و OCC

نام اساتید: كريم عباس زاده, تورج امرايي
Karim Abbaszadeh, Toraj Amraee
نام دانشجو : محمد شهابي

تاریخ:

طراحي و شبيه سازي يك مبدل DC-DC دو ورودي براي استفاده در خودروهاي برقي و هيبريدي

نام اساتید: كريم عباس زاده
Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : اميرحسين كوچكي

تاریخ:

طراحي، شبيه سازي اينورتر تكفاز توان پايين جهت كاربرد در منابع تجديدپذير

نام اساتید: كريم عباس زاده
Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : حميدرضا خان چرلي

تاریخ:

بررسي مبدل هاي dc به dc ايزوله و تحليل و طراحي و شبيه سازي مبدل فلاي بك با بيش از 4 خروجي

نام اساتید: كريم عباس زاده
Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : متين حدادي

تاریخ:

مدل سازي و شبيه سازي يك مبدل DC به DC گين بالا

نام اساتید: كريم عباس زاده
Karim Abbaszadeh
نام دانشجو : رضا نژادعليرضايي