طراحي و ساخت كنترل كننده پمپ توربو

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, علي رضا فاتحي, علي عابديني
Jafar Heyrani Nobari, Alireza Fatehi, Ali Abedini
نام دانشجو : ابوالفضل شهروئي

تعيين حركت يك پرنده به كمك فيلم برداري

نام اساتید: مهدي زمانيان, رسول دلير روي فرد, جعفر حيراني نوبري
Mahdi Zamanian, Rasool Dalirrooy Fard, Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : فاطمه مشايخي

طراحي و ساخت سيستم كنترل شار براي محفظه هاي خلاء

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, فرشيد رئيسي, مهدي زمانيان
Jafar Heyrani Nobari, Farshid Raissi, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : حميده سيادت موسوي

طراحي و ساخت پانل نمايشگر براي تبادل و نمايش داده با پروتكل modbus

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, مهدي زمانيان, محمد صمديان
Jafar Heyrani Nobari, Mahdi Zamanian,
نام دانشجو : يوسف محمدي يگانه

شناسايي و مدلسازي يك هلي كوپتر راديو كنترل

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, مهدي علياري شوره دلي, علي رضا فاتحي
Jafar Heyrani Nobari, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Alireza Fatehi
نام دانشجو : اصفيا اربابي

طراحي وشناسايي و مدل سازي و كنترل يك مبدل الكترونيك قدرت

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, محمدعلي نكويي, مهدي زمانيان
Jafar Heyrani Nobari, Ali Mohammad Nekouei, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : محمدهاشم هاشمي

طراحي، ساخت و پياده سازي سامانه سنسور و كنترل كامپيوتري ارتفاع يك هليكوپتر مدل

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, مهدي زمانيان
Jafar Heyrani Nobari, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : عباس حسن پوررودبنه

كنترل هلي كوپتربه وسيله رايانه

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري
Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : جواد سرشار

مدلسازي و شبيه سازي ميز سه درجه پايداربرحسب وانترنين ها

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, رسول دلير روي فرد
Jafar Heyrani Nobari, Rasool Dalirrooy Fard
نام دانشجو : مصطفي فلاح

طراحي و ساخت سامانه پايش و كنترل دستگاه اسپاترينگ تحت خلا توسطPLC وHMI

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, مهدي زمانيان
Jafar Heyrani Nobari, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : ياسين پناه پور

تبديل شمارنده هاي الكترومكانيكال جايگاه هاي CNG به شمارنده هاي ديجيتال و ساخت ريموت مربوط به آن

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, مهدي زمانيان
Jafar Heyrani Nobari, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : محمدصادق فربودي

استخراج ماتريس تابع تبديل ژاير و DT براساس معادلات ديناميكي آن و آناليز حساسيت توابع حاصل

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, محمدعلي نكويي
Jafar Heyrani Nobari, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : آتوسا كريمي

طراحي و ساخت منبع تغذيه سوئيچينگ 27 ولت به 11± ولت نيم آمپر

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, رسول دلير روي فرد
Jafar Heyrani Nobari, Rasool Dalirrooy Fard
نام دانشجو : حسين اسمعيل زاده

طراحي و ساخت مدار قرائت يك شتاب سنج پاندولي

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, رسول دلير روي فرد
Jafar Heyrani Nobari, Rasool Dalirrooy Fard
نام دانشجو : زهرا حشمت پناه

طراحي و ساخت مدار شتاب سنج mems و استخراج پارامترهاي آن

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, بابك توسلي
Jafar Heyrani Nobari, Babak Tavassoli
نام دانشجو : فاطمه محمدزاده

طراحي و ساخت درايور يك موتور هيسترزيس

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري
Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : سيدمحمدحسين عسگري ارجنكي

طراحي و ساخت فشارسنج ديجيتال براي فشارهاي بالا

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, رسول دلير روي فرد
Jafar Heyrani Nobari, Rasool Dalirrooy Fard
نام دانشجو : سيدرضا حقيقت طلب سرشكه

امكان سنجي به كارگيري شتاب سنج MEMS در ناوبري صفحه پايدار

نام اساتید: جعفر حيراني نوبري, رسول دلير روي فرد
Jafar Heyrani Nobari, Rasool Dalirrooy Fard
نام دانشجو : ساناز اكبري سيسي