فشرده سازی اطلاعات

هم طراحي سخت افزار و نرم افزار

مقطع: كارشناسي

ريزپردازنده و زبان اسمبلي

مقطع: كارشناسي

طراحی سیستم های کم مصرف

مقطع: تحصيلات تكميلي

فشرده سازي اطلاعات

مقطع: تحصيلات تكميلي

طراحي سيستم هاي كم مصرف

مقطع: تحصيلات تكميلي