محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

بررسي تحمل خرابي پروتكل RTMP براي كاربردهاي پخش زنده در بستر شبكه هاي نرمافزار محور تركيبي (Hybrid SDN)

نویسندگان: آرش علومي, حامد خانميرزا

Arash Oloomi, Hamed Khanmirza

عنوان همایش: بيست و هشتمين كنفرانس مهندسي برق ايران

28th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

Mitigating Energy Hole Problem With Power Control in Heterogeneous Sensor Networks

نویسندگان: حامد خانميرزا

Hamed Khanmirza

عنوان همایش: بيست و پنجمين كنفرانس مهندسي برق

The 25th Iranian conference on Electrical Engineering