بررسي و ارزيابي چند مسيري در پروتكل TCP

نام اساتید: حامد خانميرزا, سعيد صديقيان كاشي
Hamed Khanmirza, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : آرش دانشمند

پياده سازي مكانيزم هاي امنيت پروتكل ها در لايه 2 TCP/IP حملات ARP Spoofing و MAC Spoofing

نام اساتید: حامد خانميرزا, محمديوسف درماني
Hamed Khanmirza, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : محمدحسن شهبازي

پياده سازي مكانيزم هاي امنيت پروتكل ها در لايه 2 TCP/IP حملات DHCP Starvation and Spoofing و CAM Table Overflow

نام اساتید: حامد خانميرزا, محمديوسف درماني
Hamed Khanmirza, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : اميرحسين طهماسبي

پياده سازي مكانيزم هاي ارسال مطمئن و كنترل ازدحام TCP با python

نام اساتید: حامد خانميرزا
Hamed Khanmirza
نام دانشجو : شايان هدائي

مقايسه ويژگي هاي مختلف عملكرد انواع فضاهاي ذخيره سازي در مراكز داده

نام اساتید: حامد خانميرزا, سعيد صديقيان كاشي
Hamed Khanmirza, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : سعيد يوسفي

طراحي و پياده سازي يك فيلترخودكار سايت و ترافيك در شبكه نرم افزار محور

نام اساتید: حامد خانميرزا, محمديوسف درماني
Hamed Khanmirza, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : محمدصادق عبدالهي

دسته بندي ترافيك بر اساس محتوا

نام اساتید: حامد خانميرزا, عبدالرسول قاسمي
Hamed Khanmirza, Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : سيدآرمين حجازيان

پياه سازي مكانيزم هاي ارسال مطمئن و كنترل ازدحام TCP با MATLAB

نام اساتید: حامد خانميرزا, محمديوسف درماني
Hamed Khanmirza, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : شايان هدائي

پياده سازي مسير يابي پويا در شبكه هاي بي سيم SDN جهت كاهش تاخير در ترافيك VOIP

نام اساتید: حامد خانميرزا, سعيد صديقيان كاشي
Hamed Khanmirza, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : علي سليماني

طراحي و پياده سازي وب سايت فروش آثار هنري

نام اساتید: حامد خانميرزا
Hamed Khanmirza
نام دانشجو : مريم غيوري اردهائي

تشخيص برنامه بر اساس محتواي بسته هاي شبكه با كمك فيلتر بلووم

نام اساتید: حامد خانميرزا
Hamed Khanmirza
نام دانشجو : ساحل مرجاني

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

راه اندازي وب سايت مربي همراه ( بدنسازي و تغذيه)

نام اساتید: حامد خانميرزا, سعيد صديقيان كاشي
Hamed Khanmirza, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : حسين خواجه حسيني دلسمي

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سامانه اشتراك گذاري موجودي كالا و سرويس دهندگان خدمات

نام اساتید: حامد خانميرزا, سعيد صديقيان كاشي
Hamed Khanmirza, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : علي موءذن زاده

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

اندازه گيري پوياي طول صف اشيا با استفاده از پروتكل بلوتوث كم مصرف

نام اساتید: حامد خانميرزا, مسعود ده يادگاري
Hamed Khanmirza, Masoud Dehyadegari
نام دانشجو : نازنين رضائي

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

برنامه تركيبي تقويم و ليست كارها براي برنامه ريزي شخصي

نام اساتید: حامد خانميرزا, فاطمه رضائي
Hamed Khanmirza, Fatemeh Rezaei
نام دانشجو : نگين رجبي

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

بهبود آنتن دهي سايت در شبكه هاي 5G با كمك نرم افزارهاي شبيه ساز tens و atoll

نام اساتید: حامد خانميرزا, محمديوسف درماني
Hamed Khanmirza, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : پرديس طهراني پور

تاریخ:

طراحي فروشگاه آنلاين كت و شلوار با استفاده از معماري mvc

نام اساتید: حامد خانميرزا
Hamed Khanmirza
نام دانشجو : مائده كريمي

تاریخ:

طراحي نرم افزار وب پيش رونده pwa براي پايش و كنترل ادوات در خانه هوشمند

نام اساتید: حامد خانميرزا
Hamed Khanmirza
نام دانشجو : رامين واثقي