محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

The Influence of synthesized ceramic Incorporation in TiO2 for Photocatalytic degradation of Organic Dyes

نویسندگان: فلورا حشمت پور, كتايون اسمعيل پور

Felora Heshmatpour, Kayayoun Esmaeilpoor

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس شيمي معدني ايران

21th Iranian Inorganic Chemistry Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

Structural, band-gap and photocatalyticproperties ofAg-Ce codoped ZnO/ reduced graphene oxide nanocomposite

نویسندگان: فلورا حشمت پور, مرضيه السادات عبدي خاني

Felora Heshmatpour, Marzieh Sadat Abdikhani

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس شيمي معدني ايران

21th Iranian Inorganic Chemistry Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

Study on cell growth and proliferation of nHA/GO/M composite

نویسندگان: فلورا حشمت پور, آناهيتا ابراهيمي

Felora Heshmatpour, Anahita Ebrahimi

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس شيمي معدني ايران

21th Iranian Inorganic Chemistry Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

Synthesis of Dopant/hydroxyapatite/graphene oxide nano composites for dye degradation

نویسندگان: فلورا حشمت پور, ساحل ظهيري

Felora Heshmatpour, Sahel Zahiri

عنوان همایش: بيستمين كنفرانس شيمي معدني ايران

20th Iranian Chemistry Congress

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

Preparation and photocatalytic properties of magnetically recoverable Ce-Ag-ZnO/ Fe3O4 nanoparticles

نویسندگان: فلورا حشمت پور, مرضيه السادات عبدي خاني

Felora Heshmatpour, Marzieh Sadat Abdikhani

عنوان همایش: نوزدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

19th Iranian Inorganic Chemistry Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

Investigation on antibacterial property of nano hydroxyapatite/dopant

نویسندگان: فلورا حشمت پور, سعيده حق بين لشت نشائي

Felora Heshmatpour, Saedeh Haghbin lashtneshaye

عنوان همایش: هجدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

18th Iranian Inorganic Chemistry Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

Synthesies and characterization of nanohydroxyapatite/polyvinyl pyrrolidone doped with Zn2 and study their effect on surface area

نویسندگان: فلورا حشمت پور, محدثه ماندكار

Felora Heshmatpour, Mohadeseh Mandegar

عنوان همایش: هجدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

18th Iranian Inorganic Chemistry Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

Effect of Ce Ag co-doping on the optical properties of ZnO nanoparticles

نویسندگان: فلورا حشمت پور, مرضيه السادات عبدي خاني

Felora Heshmatpour, Marzieh Sadat Abdikhani

عنوان همایش: هجدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

18th Iranian Inorganic Chemistry Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

Modifying titanium dioxide nanoparticles with Fe/Polymer synthesies characterization and study of their morphology

نویسندگان: فلورا حشمت پور, آمنه هداوند

Felora Heshmatpour, Ameneh Hadavand

عنوان همایش: هجدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

18th Iranian Inorganic Chemistry Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

Sr doped nano hydroxyapatite/chitosan synthesies characterization and study on morphology

نویسندگان: فلورا حشمت پور, مينا صمدي پور

Felora Heshmatpour, Aghdas Samadipoor

عنوان همایش: هجدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

18th Iranian Inorganic Chemistry Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۱

سنتز، شناسايي و بررسي فعاليت فوتوكاتاليستي نانوكامپوزيت سراميكي تيتانيوم دي اكسيد/پلي آنيلين تحت نور مرئي در تخريب آلاينده ي آلي

نویسندگان: فلورا حشمت پور, ساويز زرين

Felora Heshmatpour, Saviz Zarrin

عنوان همایش: نخستين سمينار شيمي كاربردي ايران

1st Iranian Applied Chemistry Seminar (1IACS)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۱

بررسي اثر واكنشگر كمپلكس كننده بر مورفولوژي و بلورينگي نانوهيدروكسي آپاتيت

نویسندگان: فلورا حشمت پور, منا ازوجي

Felora Heshmatpour, Mona Azouji

عنوان همایش: نخستين سمينار شيمي كاربردي ايران

1st Iranian Applied Chemistry Seminar (1IACS)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۱

بررسي اثرات ماده فعال سطحي بر مورفولوژي و اندازه نانوذرات تيتانيم دي اكسيد و مطالعه فعاليت فتوكاتاليستي آنها

نویسندگان: فلورا حشمت پور, محمدمهدي هنرمند

Felora Heshmatpour, Mohammad mahdi Honarmand

عنوان همایش: نخستين سمينار شيمي كاربردي ايران

1st Iranian Applied Chemistry Seminar (1IACS)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۵

بررسي كارايي مناسب نانو ذرات تيتانيوم دي اكسيد حساس شده در پاكسازي آلاينده هاي شيميايي در محيط زيست

نویسندگان: حميده رضاخانيها, فلورا حشمت پور

Hamideh Rezakhaniha, Felora Heshmatpour

عنوان همایش: اولين همايش بين المللي و چهارمين همايش ملي پژوهش هاي محيط زيست و كشاورزي ايران

The First International and Fourth National Conference of Iran s Environmental and Agricultural Research

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۲

synthesies characterization and photocatalytic activity of coupled Dye/TiO2/Nb2O5 as a visible-light-active nanocatalyst

نویسندگان: فلورا حشمت پور, حميده رضاخانيها

Felora Heshmatpour, Hamideh Rezakhaniha

عنوان همایش: هفدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

17th Iranian Inorganic Chemistry Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۲

synthesis and study of photocatalytic activity of water-dispersible TiO2 nanoparticles

نویسندگان: فلورا حشمت پور, معصومه پروازي ايزدي

Felora Heshmatpour, Masoumeh Parvazi Izadi

عنوان همایش: هفدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

17th Iranian Inorganic Chemistry Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۲

A new study on the improving the catalytic activity of magnetically recoverable schiff base nanocomplexes in the presence of chitosan

نویسندگان: فلورا حشمت پور, فريده رشيدي

Felora Heshmatpour, Farideh Rashidi

عنوان همایش: هفدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

17th Iranian Inorganic Chemistry Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۲

Preperation and characterization of nanohydroxyapatite (nHAP)co-doped with ZN/Ag

نویسندگان: فلورا حشمت پور, سعيده حق بين لشت نشائي

Felora Heshmatpour, Saedeh Haghbin lashtneshaye

عنوان همایش: هفدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

17th Iranian Inorganic Chemistry Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۲

Synthesis characterization and invetigation of photocatalytic activity of polymer/suppoted porous ceramics - TiO2 nanocomposites under UV light irradiation

نویسندگان: فلورا حشمت پور, ساويز زرين

Felora Heshmatpour, Saviz Zarrin

عنوان همایش: هفدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

17th Iranian Inorganic Chemistry Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵

Reduced solubility of nano-hydroxyapatite composite/polymer the substitution of fluorine iones instead of the hydroxyl group

نویسندگان: فلورا حشمت پور, آمنه اناركي

Felora Heshmatpour, Ameneh Anaraki

عنوان همایش: شانزدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

16th Iranian Inorganic Chemistry Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵

Synthesies Characterization and biological activity of some transation metal complexes with schiff base derived from N-amino rhodanine

نویسندگان: فلورا حشمت پور, سارا اخوين انصاري رودسري

Felora Heshmatpour, Sara Akhaveyn ansari

عنوان همایش: شانزدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

16th Iranian Inorganic Chemistry Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵

Synthesis characterization and photocatalytic activity of coupled ZrTiO4/Nb2O5 as a new photocatalyst

نویسندگان: فلورا حشمت پور, نسيم عزتي

Felora Heshmatpour, Nasim Ezati

عنوان همایش: شانزدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

16th Iranian Inorganic Chemistry Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵

Synthesies Characterization and Antibacterial Study of Y III)-saldien schiff base complex

نویسندگان: نرجس طيبي ثابت خمامي, فلورا حشمت پور

Narjes Tayyebi sabet khomami, Felora Heshmatpour

عنوان همایش: شانزدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

16th Iranian Inorganic Chemistry Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۰۴

سنتز و شناسائي نانوذرات سه فلزي پلاتين/پالاديوم/آهن از طريق ميكروامولسيون و به كارگيري آنهابه عنوان كاتاليستي كارآمد براي كاهش آريل كلريدها به عنوان يك ماده آلاينده زيست محيطي

نویسندگان: فلورا حشمت پور, رضا اباذري

Felora Heshmatpour, Reza Abazari

عنوان همایش: چهاردهمين همايش دانش آموختگان فناوري نانو

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸

سنتز و شناسائي نانوذرات سه فلزي پلاتين/پالاديوم/آهن از طريق ميكروامولسيون و به كارگيري آنهابه عنوان كاتاليستي كارآمد براي كاهش تركيبات آلي هالوژن دار شده به عنوان يك ماده آلاينده زيست محيطي

نویسندگان: فلورا حشمت پور, رضا اباذري

Felora Heshmatpour, Reza Abazari

عنوان همایش: دومين همايش بين المللي و هفتمين همايش مشترك انجمن مهندسي متالورژي ايران و انجمن ريخته گري ايران

The Second International and the Seventh Joint Conference of Iranian Metallurgical Engineering and Iranian Foundrymen Scientific Societies

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۲

Synthesis of pure anatase Ti02 nanoparticles by microwave-assisted microemulsion and their application in indol derivatives

نویسندگان: فلورا حشمت پور, زهرا نودهي

Felora Heshmatpour, Zahra Nodehi

عنوان همایش: پانزدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

15th Iranian Inorganic Chemistry Conference 2013

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۲

A new study on the effect of different polymers in the nucleation and growth innanohydroxyapatite/copolymer composites

نویسندگان: فلورا حشمت پور, سعيده حق بين لشت نشائي

Felora Heshmatpour, Saedeh Haghbin lashtneshaye

عنوان همایش: پانزدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

15th Iranian Inorganic Chemistry Conference 2013

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۲

Using microwave Irradiation CorIncreasing the Reducing Property of Sucrose in orderto Synthesize Silver Nanoparticles

نویسندگان: فلورا حشمت پور, نسيم سلاحورزي

Felora Heshmatpour, Nassim Salahvarzi

عنوان همایش: پانزدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

15th Iranian Inorganic Chemistry Conference 2013

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۲

A green catalyst for indole condensation nanomagnetite-supported sulfated yttriastabilized zirconia

نویسندگان: نرجس طيبي ثابت خمامي, فلورا حشمت پور

Narjes Tayyebi sabet khomami, Felora Heshmatpour

عنوان همایش: پانزدهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

15th Iranian Inorganic Chemistry Conference 2013