مشخصات فردی

نام: فرزین

نام خانوادگی: کلانتری


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: fz_kalantary@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/FarzienKalantari


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش: خاک و پی

واحد سازمانی: مهندسی عمران