سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

The number of switching isomorphism classes of signed graphs associated with particular graphs

نویسندگان: يوسف باقري, علي رضا مقدم فر, فرزانه رمضاني بناب
عنوان مجله: DISCRETE APPLIED MATHEMATICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۸

Coloring problem of signed interval graphs

نویسندگان: فرزانه رمضاني بناب
عنوان مجله: transactions on combinatorics
از صفحه: ۲۹
تا صفحه: ۳۷

سال: ۱۳۹۷

constructing signed strongly regular graphs via star complement technique

نویسندگان: فرزانه رمضاني بناب
عنوان مجله: mathematical sciences
از صفحه: ۱۵۷
تا صفحه: ۱۶۱

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: كانادا / Canada

matching in toeplitz graphs

نویسندگان: فرزانه رمضاني بناب, مريم طالع ماسوله
عنوان مجله: ARS COMBINATORIA
از صفحه: ۱۲۵
تا صفحه: ۱۳۸

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: ژاپن / Japan

Spectral characterization of some cubic graphs

نویسندگان: فرزانه رمضاني بناب, B Tayfeh Rezaie
عنوان مجله: GRAPHS AND COMBINATORICS
از صفحه: ۸۶۹
تا صفحه: ۸۷۶