از تاریخ : ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ تا تاریخ :

عضو و رئيس كارگروه رتبه بندي و رؤيت پذيري تحقيقات دانشگاه

از تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ تا تاریخ :

عضو كارگروه ارتقاي مقالات و پژوهش هاي پر استناد دانشگاه

از تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ تا تاریخ :

مدير دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ تا تاریخ :

عضو حقيقي اولين دوره هيات نظارت ،ارزيابي و تضمين كيفيت عتف استان تهران

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ تا تاریخ :

نماينده شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي در شوراي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ تا تاریخ :

مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

عضويت حقيقي در هيئت مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ تا تاریخ :

عضو هيات داوري بيست و ششمين جشنواره ي انتخاب دانشجوي نمونه سال 96

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ تا تاریخ :

عضو كارگروه راهبردي توسعه روابط بين المللي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

عضويت نشريه علمي ترويجي مهندسي نقشه برداري واطلاعات مكاني

از تاریخ : ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه نشريه علمي پژوهشي علوم و فنون نقشه برداري

از تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

عضو هيات تحريريه نشريه مهندسي فناوري اطلاعات مكاني

از تاریخ : ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ تا تاریخ :

سرپرست آزمايشگاه آموزشي ژئودزي كلاسيك وميكروژئودزي

از تاریخ : ۱۳۸۹/۱۱/۰۳ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۱۳

عضو ستاد شاهد وايثارگر

از تاریخ : ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۰۸/۱۳

عضو هيات اجرايي جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ تا تاریخ : ۱۳۹۱/۱۰/۱۸

عضويت در هيئت مميزه دانشگاه

از تاریخ : تا تاریخ : ۱۳۹۲/۰۸/۱۳

معاون آموزشي وتحصيلات تكميلي دانشگاه