سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Synthesis, Hirshfeld surface analysis, luminescence and thermal properties of three first-row transition metal complexes containing

نویسندگان: بدري زمان مومني, فرزانه رحيمي, مريم طرئي, Frank Rominger
عنوان مجله: APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۳۹۹

سنتز و شناسايي طيفي كمپلكس جديد دو هسته اي اورگانوپلاتين(IV)- قلع: بررسي اثرهاي سميت بر روي رده هاي سلولي MDA-MB-468 سرطان پستان و U-87MG گليوبلاستوما چند شكلي

نویسندگان: بدري زمان مومني, نسترن فتحي سقرلو, عباس بيگلري, زهرا شهسواري
عنوان مجله: شيمي كاربردي
از صفحه: ۳۷
تا صفحه: ۵۲

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Exploiting the versatility of pyridyl ligands for the preparation of diorganotin (IV) adducts: spectral, crystallographic and Hirshfeld surface analysis studies

نویسندگان: بدري زمان مومني, نسترن فتحي سقرلو, ريحانه عباسي, Jan Janczak
عنوان مجله: APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Structure-reactivity studies of chloro and isothiocyanato diorganotin(IV) complexes based on the multidentate N-donor ligands synthesis spectral characterization and crystal structures

نویسندگان: بدري زمان مومني, فرزانه سفيدابي, ساقي خادمي, نسترن فتحي سقرلو
عنوان مجله: APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Heteroleptic complexes of silver(I) featuring 4?-hydroxy- and 4?-(2-furyl)-2, 2?:6?, 2?-terpyridine: An easy route for synthesis of silver nanoparticles

نویسندگان: بدري زمان مومني, فروغ دوست خواه واجاري
عنوان مجله: INORGANICA CHIMICA ACTA
از صفحه: ۱۴۵
تا صفحه: ۱۵۲

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

New insight into the reactions of organoplatinum(II) complexes with diorganotin dichloride and diisothiocyanate: Oxidative addition, reductive elimination and ?-elimination

نویسندگان: بدري زمان مومني, نسترن فتحي سقرلو, ميلاد مقدسي, عباس بيگلري, Jan Janczak
عنوان مجله: JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY
از صفحه: ۳۶۸
تا صفحه: ۳۷۷

سال: ۱۳۹۷

From 4?-Hydroxy-2,2?:6?,2?-Terpyridine Complex of Chromium(III) towards Cr2O3 Nanoparticles: Effects of the Calcination Temperature on the Particle Size and Morphology

نویسندگان: بدري زمان مومني, فرزانه رحيمي
عنوان مجله: journal of nanostructures
از صفحه: ۲۴۲
تا صفحه: ۲۵۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Structural Features of Two Pyridyl Compounds of 1,5-Bis-(2?-pyridyl)pentane-1,3,5-trione and a New Salt of Doubly Protonated Hydroxyterpyridinium

نویسندگان: بدري زمان مومني, نسترن فتحي سقرلو, فرزانه رحيمي, رومينگر فرانك
عنوان مجله: JOURNAL OF CHEMICAL CRYSTALLOGRAPHY
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Dihaloplatinum(II) complexes having diimine ligands: Crystal structure, thermal properties, cytotoxicity effects against breast cancer cells and application as a precursor towards nanoparticles

نویسندگان: بدري زمان مومني, نسترن فتحي سقرلو, جان سزاك جان, شهسواري زهرا
عنوان مجله: JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY
از صفحه: ۶۱۹
تا صفحه: ۶۳۲

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Studies on the interaction of [SnMe2Cl2(bu2bpy)] complex with ct-DNA using multispectroscopic, atomic force microscopy (AFM) and Molecular docking

نویسندگان: ناهيد شاه ابادي, بدري زمان مومني, صبا زنده چشم
عنوان مجله: NUCLEOSIDES NUCLEOTIDES and NUCLEIC ACIDS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۶

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Synthesis structural characterization and crystal structure of some dimethyltin complexes containing substituted 1 10-phenanthroline

نویسندگان: بدري زمان مومني, فهيمه حق شناس, صبا هادي سلطان آباد
عنوان مجله: JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE
از صفحه: ۱۵۶
تا صفحه: ۱۶۷

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Preparation of Co3O4 Nanoparticles via Thermal Decomposition of Three New Supramolecular Structures of Co(II) and (III) Containing 4-Hydroxy-2262-Terpyridine Crystal structures and Thermal Analysis Studies

نویسندگان: بدري زمان مومني, فرزانه رحيمي, فرانك رومينگر
عنوان مجله: Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials
از صفحه: ۲۳۵
تا صفحه: ۲۵۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Supramolecular structures of Ni(II) and Pt(II) based on the substituted 2 2 6 2-terpyridine Synthesis structural characterization luminescence and thermal properties

نویسندگان: بدري زمان مومني, فرزانه رحيمي, سيد محمد جبرئيل, Jan Janczak
عنوان مجله: JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE
از صفحه: ۱۹۶
تا صفحه: ۲۰۵

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: اتريش / Austria

Synthesis characterization crystal structure and DNA interaction of tin complexes containing pyridyl ligands

نویسندگان: بدري زمان مومني, وحيد نوروزي چرندابي
عنوان مجله: MONATSHEFTE FUR CHEMIE
از صفحه: ۸۹۳
تا صفحه: ۹۰۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Design of alkyl- and haloalkyl complexes of dimethylplatinum(IV) via oxidative addition reactivity characterization and crystal structures

نویسندگان: بدري زمان مومني, صبا هادي سلطان آباد, عباس بيگلري
عنوان مجله: INORGANICA CHIMICA ACTA
از صفحه: ۲۶۲
تا صفحه: ۲۷۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Reactions of platinum complexes with 4 7-phenanthroline crystal structures of mono- and binuclear platinum(II) complexes containing 4 7-phenanthroline

نویسندگان: بدري زمان مومني, نسترن فتحي سقرلو, مليحه شفيعي سورك, فهيمه قاسمي, Frank Rominger
عنوان مجله: JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY
از صفحه: ۲۶۹۷
تا صفحه: ۲۷۰۶

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Design of novel copper (II) and zinc (II) coordination polymers based on the 4 -functionalized terpyridines

نویسندگان: بدري زمان مومني, سپيده حيدري
عنوان مجله: POLYHEDRON
از صفحه: ۹۴
تا صفحه: ۱۰۲

سال: ۱۳۹۳

A General and Highly Efficient Protocol for the Synthesis of Chalcogenoacetylenes by Copper I-Terpyridine catalyst

نویسندگان: برهمن موثق, علي يوسفي, بدري زمان مومني, سپيده حيدري
عنوان مجله: SYNLETT
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Easy oxidative addition of the carbon halogen bond by dimethylplatinum(II) complexes containing a related series of diimine ligands synthesis spectral characterization and crystal structure

نویسندگان: بدري زمان مومني, نسترن فتحي سقرلو, آرزو محققي ثمرين
عنوان مجله: JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE
از صفحه: ۲۸۱
تا صفحه: ۲۹۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: كانادا / Canada

Pt-Me bond cleavage in the reactions of dimethylplatinum(II) complexes containing chelating phosphine ligands with organotin(IV) chlorides

نویسندگان: بدري زمان مومني, صديقه اعتضادي
عنوان مجله: CANADIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
از صفحه: ۱۲۸۸
تا صفحه: ۱۲۹۱

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Cis- and trans- SnR2 configurational isomers in diorganotin(IV) complexes containing mono or bidentate N-donor ligands

نویسندگان: بدري زمان مومني, صادق خيرانديش, نيلوفر آقامحمدي, وحيد نوروزي چرندابي, بهروز نوتاش, فرنك رومينگر
عنوان مجله: POLYHEDRON
از صفحه: ۱۱۱
تا صفحه: ۱۱۶

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Design of Coordination Polymers with 4 -Substituted Functionalized Terpyridyls in the Backbone and Pendent Cyclopentadienyliron Moieties

نویسندگان: Alaa Abd-El-Aziz, Jessica Pilfold, بدري زمان مومني, Adam Proud, Jason Pearson
عنوان مجله: Polymer Chemistry
از صفحه: ۳۴۵۳
تا صفحه: ۳۴۶۵