پياده سازي پروتكل485 ascll modbus rs لايه هاي 1 و2 بااستفاده ازavr براي ارتباط بادستگاهhmi

نام اساتید: بابك توسلي, محمديوسف درماني, حسين حسيني نژادمحبتي
Babak Tavassoli, Mohammad Yousef Darmani, Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : مصطفي حيدريان

پياده سازي منطق فازي بر روي PLC و كنترل PH از طريق آن

نام اساتید: محمد تشنه لب, محمدعلي نكويي, علي رضا فاتحي, بابك توسلي
Mohammad Teshnehlab, Ali Mohammad Nekouei, Alireza Fatehi, Babak Tavassoli
نام دانشجو : محمد معدن پيشه

پياده سازي و تحليل اثر كيفيت مخابرات بي سيم بر عملكرد سيستم هاي كنترلي

نام اساتید: محمدعلي نكويي, مهدي علياري شوره دلي, بابك توسلي
Ali Mohammad Nekouei, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Babak Tavassoli
نام دانشجو : محمد اذانگو

پياده سازي و تحليل عملكرد سيستمهاي كنترلي بر روي شبكهCSMA با سيم

نام اساتید: محمديوسف درماني, مهدي زمانيان, بابك توسلي
Mohammad Yousef Darmani, Mahdi Zamanian, Babak Tavassoli
نام دانشجو : سهيل كركوتي اسكويي

تخمين جريان سيال درون لوله با اندازه گيري لرزش ايجاد شده توسط جريان

نام اساتید: بابك توسلي, حميد خالوزاده, محمدعلي نكويي
Babak Tavassoli, Hamid Khaloozadeh, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : رزيتا صفري

طراحي و ساخت يك ابزار دقيق براي اندازه گيري شار سيال با بكار گيري روشي براي تشخيص مكان زاويه اي حسگر

نام اساتید: بابك توسلي, محمدعلي نكويي, مهدي علياري شوره دلي
Babak Tavassoli, Ali Mohammad Nekouei, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : پگاه برخورداري

طراحي وساخت يك ابزار دقيق براي اندازه گيري شار سيال با بكار گيري روشي براي تشخيص مكان زاويه اي حسگر

نام اساتید: بابك توسلي, محمدعلي نكويي, مهدي علياري شوره دلي
Babak Tavassoli, Ali Mohammad Nekouei, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : نازنين نجاري

مدل سازي و شبيه سازي تقريبي عملكرد حلقه هاي كنترلي بر روي شبكه داخل خودر

نام اساتید: بابك توسلي, مهدي زمانيان, حميد خالوزاده
Babak Tavassoli, Mahdi Zamanian, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : محسن برفروشان

پياده سازي مدار ارسال كننده مقادير اندازه گيري شده برروي شبكه صنعتي Profibus با استفاده از تراشه SPC3

نام اساتید: بابك توسلي, الهام نوبري, مهدي زمانيان
Babak Tavassoli, , Mahdi Zamanian
نام دانشجو : مريم عزيزي

طراحي و پياده سازي شبيه ساز فرآيندهاي صنعتي به منظورآموزش استفاده از PLC

نام اساتید: بابك توسلي, رسول دلير روي فرد
Babak Tavassoli, Rasool Dalirrooy Fard
نام دانشجو : امير طالبي شيخ سرمست

استفاده از برنامه ريزي مختلط صحيح (Mixed Integer Programming) به منظور طراحي و بهينه سازي جدول برنامه آموزشي

نام اساتید: بابك توسلي, محمدعلي نكويي
Babak Tavassoli, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : محمد هادوي

طراحي و ساخت فعال كننده واحد كنترل هيدروليكي Hydraulic Control Unit (HCU

نام اساتید: بابك توسلي, رسول دلير روي فرد
Babak Tavassoli, Rasool Dalirrooy Fard
نام دانشجو : رامين مهتابي

پياده سازي بخش سخت افزاري شبيه ساز فرآيند صنعتي با قابليت اتصال به رايانه از طريق درگاه USB

نام اساتید: بابك توسلي, رسول دلير روي فرد
Babak Tavassoli, Rasool Dalirrooy Fard
نام دانشجو : محمد عالي

بررسي و مطالعه شبكه هاي هوشمند و ديناميك اجزاي آن

نام اساتید: بابك توسلي, رسول دلير روي فرد
Babak Tavassoli, Rasool Dalirrooy Fard
نام دانشجو : سعيد زارعين

ايجاد حركت جهشي توسط يك مكانيزممجهز به موتور الكتريكي

نام اساتید: بابك توسلي, رسول دلير روي فرد
Babak Tavassoli, Rasool Dalirrooy Fard
نام دانشجو : علي فرشيدي

اندازه گيري جريان سيال بر اساس حركات نامنظم اجرام معلق

نام اساتید: بابك توسلي, حميد خالوزاده
Babak Tavassoli, Hamid Khaloozadeh
نام دانشجو : محمدامين زاجكاني

ايجادارتباط ميانPLC Siemens S7-300 با نرم افزار كنترلي از طريق OPC Server

نام اساتید: بابك توسلي, محمدعلي نكويي
Babak Tavassoli, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : محمد نبي پور

طراحي و ساخت مجموعه آموزشي- آزمايشگاهي پي ال سي لوگو 8 زيمنس

نام اساتید: بابك توسلي, رسول دلير روي فرد
Babak Tavassoli, Rasool Dalirrooy Fard
نام دانشجو : فاطمه شاه بختي

پياده سازي الگوريتم هاي بهينه سازي مقيد به منظور طراحي كنترل كننده ساختار ثابت

نام اساتید: بابك توسلي, محمدعلي نكويي
Babak Tavassoli, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : رضا رجائي

طراحي اوليه و پياده سازي سخت افزار در حلقه يك پمپ تزريق دارو

نام اساتید: بابك توسلي, مهدي دلربايي
Babak Tavassoli, Mehdi Delrobaei
نام دانشجو : ابراهيم خليلي

طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده سريال براساس پروتكل ModBus

نام اساتید: بابك توسلي, رسول دلير روي فرد
Babak Tavassoli, Rasool Dalirrooy Fard
نام دانشجو : زهرا مهرجو

بررسي و تحليل شبكه اي زنجيره ي تامين خودرو

نام اساتید: بابك توسلي, رسول دلير روي فرد
Babak Tavassoli, Rasool Dalirrooy Fard
نام دانشجو : اشكان ساساني

پياده سازي سيستم كنترلي براي بازوي ربات

نام اساتید: بابك توسلي, محمدعلي نكويي
Babak Tavassoli, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : امير مرادي شهربابك

پياده سازي كنترل كننده فيدبك خروجي ديناميك با استفاده از PLC S7-300Siemens

نام اساتید: بابك توسلي, مهدي علياري شوره دلي
Babak Tavassoli, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : ميثم علي پورآقاجان ابادي

سامانه هوشمند سنجش سطح مايعات از طريق اندازه گيري فشار

نام اساتید: بابك توسلي, رسول دلير روي فرد
Babak Tavassoli, Rasool Dalirrooy Fard
نام دانشجو : مهران بختياري

پياده سازي الگوريتم كنترلي مبتني بر استاندارد IEC61131-3 بر برد Arduino

نام اساتید: بابك توسلي, رسول دلير روي فرد
Babak Tavassoli, Rasool Dalirrooy Fard
نام دانشجو : مريم السادات فاطمي دهج

پياده سازي سيستم ايمني و آلارم آتش براي منزل و كارخانجات

نام اساتید: بابك توسلي
Babak Tavassoli
نام دانشجو : علي ربيعي

طراحي نرم افزار تلفن همراه براي هوشمند سازي خانه

نام اساتید: بابك توسلي
Babak Tavassoli
نام دانشجو : محمد سعادت

طراحي و ساخت يك ارسال كننده Profibus

نام اساتید: بابك توسلي
Babak Tavassoli
نام دانشجو : جواد لطيفي

تبديل برنامه IEC 61131 ST به برنامه زبان C با هدف پياده سازي با استفاده از ميكروكنترلر

نام اساتید: بابك توسلي
Babak Tavassoli
نام دانشجو : شكيبا قلعه گلابي

ساخت سيستم تشخيص گاز با قابليت ارسال هشدار از طريق ارتباط gsm

نام اساتید: بابك توسلي
Babak Tavassoli
نام دانشجو : احسان كرمي

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

تست سيستم هاي نهاده توسط رايانه به ازاي سناريوي عملكردي تعيين شده

نام اساتید: بابك توسلي, مهدي زمانيان
Babak Tavassoli, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : مرتضي ميناوي

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۲

ساخت سيستم تمام اتوماتيك چشمي تخليه آب فلاش تانك توكار

نام اساتید: بابك توسلي, رسول دلير روي فرد
Babak Tavassoli, Rasool Dalirrooy Fard
نام دانشجو : پوريا مددي زاده

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۱

طراحي و ساخت مبدل Fiyback با ورودي متغير و خروچي چندگانه

نام اساتید: بابك توسلي, رسول دلير روي فرد
Babak Tavassoli, Rasool Dalirrooy Fard
نام دانشجو : اميررضا مرادي اسكندري

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۹

بررسي رويكرد هاي مدل سازي فرآيند هاي كسب و كار مطالعاتي

نام اساتید: بابك توسلي, رسول دلير روي فرد
Babak Tavassoli, Rasool Dalirrooy Fard
نام دانشجو : علي فتحي پور

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

ارزيابي اثر تقريب مدل بر طراحي كنترل كننده دماي سوپر هيت به روش هاي PID و MPC

نام اساتید: بابك توسلي, رسول دلير روي فرد
Babak Tavassoli, Rasool Dalirrooy Fard
نام دانشجو : سورنا جعفري گرزين

تاریخ:

بررسي انواع ادوات اتوماسيون و پايش در سيستم هاي قدرت

نام اساتید: بابك توسلي
Babak Tavassoli
نام دانشجو : مبينا عبدي زاده

تاریخ:

اتصال PLC هاي سري 300 و 1500 و سنجش و مقايسه زمان تاخير ارسال اطلاعات

نام اساتید: بابك توسلي
Babak Tavassoli
نام دانشجو : محمدحسن دارچيني تبريزي

تاریخ:

طراحي و ساخت ارسال كننده مقادير آنالوگ از طريق شبكه Modbus و ذخيره آن مقادير در فضاي ابري

نام اساتید: بابك توسلي
Babak Tavassoli
نام دانشجو : صدرا كاتب