مشخصات فردی

نام: بابک

نام خانوادگی: توسلی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: tavassoli@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۸۴۰۶۲۴۰۸

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/BabakTavassoli


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش: سیستم های کنترل

واحد سازمانی: مهندسی برق