از تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ تا تاریخ :

مدير گروه هاي آموزشي هوش مصنوعي و مهندسي نرم افزار

از تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ تا تاریخ :

عضو كميته راهبردي رويداد روز هوش مصنوعي Al-Day

از تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ تا تاریخ :

عضو شوراي انتشارات دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

معاون پژوهشي دانشكده مهندسي كامپيوتر