سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: سنگاپور / Singapore

Observational effects of varying speed of light in quadratic gravity cosmological models

نویسندگان: اعظم ايزدي, Shadi Sajedi Shacker, Gonzalo J. Olmo, Robi Banerjee
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS
از صفحه: ۱۸۵۰۰۸۴
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: ايران / Iran

The effects of electric and magnetic fields on Lucifer Yellow fluorescence in electro and magnetopermeabilization studies

نویسندگان: طاهره پورميرجعفري فيروزآبادي, اعظم ايزدي
عنوان مجله: Journal of the Iranian Chemical Society
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: هندوستان / India

Cosmological Solutions of Tensor Vector Theories of Gravity by Varying the Space-Time Matter Couplin

نویسندگان: اعظم ايزدي, علي شجاعي, مجتبي نورالديني
عنوان مجله: JOURNAL OF ASTROPHYSICS AND ASTRONOMY
از صفحه: ۴۱
تا صفحه: ۶۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: ايران / Iran

Can Lucifer Yellow indicate correct permeability of biological cell membrane under an electric and magnetic field

نویسندگان: طاهره پورميرجعفري فيروزآبادي, زينب شنكايي, اعظم ايزدي, سيد محمد پورميرجعفري فيروزآبادي
عنوان مجله: Cell Journal
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: آمريكا / USA

Measurement of the space time interval in modified gravity theories in Palatini formalism

نویسندگان: اعظم ايزدي, علي شجاعي
عنوان مجله: GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION
از صفحه: ۲۲۹
تا صفحه: ۲۴۱