تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

پياده سازي ساماه تعاملي ويزيت انلاين و شبيه سازي پايش وضعيت بيمار مبتلا به كرونا از راه دور

نام اساتید: آتنا عبدي, سعيد صديقيان كاشي
Atena Abdi, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : هستي دانش كيا

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰

طراحي و شبيه سازي سامانه نهفته كنترل خودكار تحت وب فعاليت هاي گلخانه هاي هوشمند

نام اساتید: آتنا عبدي, هدي رودكي لواساني
Atena Abdi, Hoda Roodaki Lavasani
نام دانشجو : پريسا گرگاني

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۳

طراحي و پياده سازي سامانه كنترلي پاركينگ هوشمند

نام اساتید: آتنا عبدي, مسعود ده يادگاري
Atena Abdi, Masoud Dehyadegari
نام دانشجو : سينا خلج

تاریخ:

طراحي و پياده سازي سامانه نظارت و كنترل گياهان آپارتماني در بستر اينترنت اشيا

نام اساتید: آتنا عبدي
Atena Abdi
نام دانشجو : مهران قجري